עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם שביעות רצון זוגיות, חלוקת התפקידים במשפחה, להט"ב, תפקיד אבהות אימהות (עבודה אקדמית מס. 10967)

‏0.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10967


עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות -כל זכויות היוצרים שמורות למחבר

תוכן עניינים

תקציר................................................................................................... 1-2

2-3...............................................................................................Abstract

מבוא ................................................................................................... 4-18

1. זוגיות ........................................................................................................... 4-5

1.1 חלוקת תפקידים בזוגיות................................................................................... 6

1.2 זוגיות הומוסקסואלית................................................................................... 7-8

2. אבהות......................................................................................................... 8-10

2.1 אבהות במסגרת של זוגיות הומוסקסואלית................................................... 10-11

3. שביעות רצון כללית.................................................................................... 11-12

3.1 שביעות רצון כללית, זוגיות וחלוקת התפקידים בזוגיות.................................. 12-13

3.1.1 שביעות רצון כללית וזוגיות הומוסקסואלית............................................... 13-15

3.2 שביעות רצון כללית ואבהות........................................................................ 15-17

3.2.1 שביעות רצון כללית ומעבר לאבהות במסגרת של זוגיות הומוסקסואלית....... 17-18

השערות המחקר.................................................................................................. 19

שיטה................................................................................................. 20-22

נבדקים................................................................................................................ 20

כלים.............................................................................................................. 21-22

הליך................................................................................................................... 22

ניתוח נתונים ....................................................................................................... 22

תוצאות................................................................................................ 23-34

דיון.................................................................................................... 35-42

ביבליוגרפיה........................................................................................ 43-48

נספחים.............................................................................................. 49-56

 

התופעה של "משפחות חדשות" אשר בראשן עומד זוג גברים הולכת ומתרחבת במדינת ישראל. יותר

ויותר זוגות הומוסקסואלים בוחרים להביא את ילדיהם באמצעות שירותיהן של תורמת ביצית ואם

פונדקאית. תופעה זו עודנה חדשה בעולם בכלל ובישראל בפרט, שבשטחה, נכון לזמן כתיבת המחקר,

זוגות הומוסקסואלים לא מורשים לבצע את תהליך הפונדקאות. אולם נדמה שהגיעה השעה לערוך

מחקר ראשוני של היבטים פסיכולוגיים שונים הנוגעים לאותן משפחות, בדגש על הזווית ההורית.

זוגיות חד מינית היא בעלת מאפיינים ייחודיים ומעניין לבחון את מה שקורה לה עם המעבר מזוג לזוג

אבות. שביעות הרצון מהזוגיות היא גורם רב משמעות למידת שביעות הרצון שחש האדם מחייו. בתוך

כך, לחלוקת התפקידים בין בני הזוג ישנו תפקיד מרכזי. מכיוון שזוגות הומוסקסואלים מדווחים

באופן כללי על שביעות רצון גבוהה מהזוגיות ומחלוקת התפקידים השוויונית ביניהם, ניתן היה לשער

שנראה זאת גם במעבר לאבהות. מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הקשר שבין שביעות הרצון

מהזוגיות ומחלוקת תפקידים בה - לבין שביעות הרצון מהחיים של אבות הומוסקסואלים. במחקר

השתתפו 100 נבדקים ונבדקות, בגילאי 26-53 , אשר השתייכו לשלוש קבוצות: אבות הומוסקסואלים,

אבות הטרוסקסואלים ואמהות הטרוסקסואליות. לכל הנבדקים היה ילד אחד לפחות שגילו פחות מ-

10 , אשר נולד מתוך מערכת יחסיהם הנוכחית. הנבדקים מילאו שאלון המודד את שביעות הרצון

וכן שאלון המודד היבטים שונים של שביעות רצון מחלוקת תפקידים בזוגיות (DAS) מהזוגיות

.(SWLS) שביעות הרצון הכללית מהחיים נמדדה באמצעות שאלון .(Who Does What?)

מהניתוחים הסטטיסטיים שנערכו עולה כי בהתאם להשערה, אבות הומוסקסואלים יותר שבעי רצון

מחייהם וכן חשים יותר כשירים לטיפול בילדיהם, לעומת אבות הטרוסקסואלים. כמו כן, נמצא כי

אמהות הטרוסקסואליות חשות כשירות יותר מהאבות ההטרוסקסואלים לטיפול בילדים, אך אין

הבדלים בינן לבינם ברמת שביעות הרצון הכללית מהחיים, בניגוד להשערה. עוד נמצא כי לשביעות

הרצון מהקשר הזוגי תרומה מובהקת להסבר השונות של שביעות הרצון הכללית מהחיים עבור כל

קבוצות המחקר, אך רק עבור קבוצת האבות ההומוסקסואלים גם לתחושת הכשירות לטיפול בילדים

ישנה תרומה מובהקת להסבר שונות זו. בניגוד להשערה, לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון מהזוגיות

או מחלוקת התפקידים בה, בין שתי קבוצות האבות או בין שתי קבוצות ההורים ההטרוסקסואלים.

מהתבוננות בכלל ממצאי המחקר עולה כי על אף שאבות הומוסקסואלים לא מראים רמה יוצאת דופן

של שביעות רצון מהזוגיות, הם יותר שבעי רצון מחייהם באופן כללי. עוד עולה כי תחושת הכשירות

לטיפול בילדים, שהוגדרה כאחד ממדדי המשנה של חלוקת התפקידים, הינה דומיננטית במיוחד

לשביעות הרצון הכללית של אבות הומוסקסואלים. ממצאים אלו חשובים להבנת הגורמים שתורמים

לשביעות רצונם הכללית מהחיים של הורים, שהביאו את ילדיהם מתוך זוגיות גברית הומוסקסואלית.

ובכך יש בכדי להתחיל ולהבין היבטים הקשורים לשביעות רצונם הכללית ולרווחתם הנפשית של

ילדיהם.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אביגל, ב. ) 2010 (. כאב כרוני וזוגיות: הסתגלות זוגית, דיכאון וכאב כרוני בקרב חולים בתסמונת כאב
עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, . (CPRS- Complex Regional Pain Syndrome) אזורי מורכבת
המכללה האקדמית תל אביב-יפו, תל אביב.
גולדצוויג, ג. ) 2002 (. הגברים בוכים בלילה – לא נשמע קולם: מצוקה בקרב גברים בזמן המעבר לאבהות.
עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
- 43 -
ווכטל. ט. ) 1994 (. השפעת אפיוני רמה ושדה תעסוקתיים של שביעות הרצון בעבודה ועל מידת הרווחה
הנפשית הסובייקטיבית בגילאים מבוגרים בקרב גברים ונשים. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך,
אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
Ballard, C. G., Davis, R., Cullen, P. C., Mohan, R. N., & Dean, C. (1994). Prevalence of
postnatal psychiatric morbidity in mothers and fathers. The British Journal of
Psychiatry, 164(6), 782-788.

אביגל, ב. כאב כרוני וזוגיות: הסתגלות זוגית, דיכאון וכאב כרוני בקרב חולים בתסמונת כאב

עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, . (CPRS- Complex Regional Pain Syndrome) אזורי מורכבת

המכללה האקדמית תל אביב-יפו, תל אביב.

גולדצוויג, ג. הגברים בוכים בלילה – לא נשמע קולם: מצוקה בקרב גברים בזמן המעבר לאבהות.

עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

Ballard, C. G., Davis, R., Cullen, P. C., Mohan, R. N., & Dean, C. Prevalence of

postnatal psychiatric morbidity in mothers and fathers. The British Journal of

Psychiatry, 164(6), 782-788.

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות -כל זכויות היוצרים שמורות למחבר