עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אובדנות בקרב בני נוער, כמותני: שאלונים עמדות סטודנטים לקידום נוער כלפי זיהוי התאבדות, סימני מצוקה לאובדנות, התאבדויות (עבודה אקדמית מס. 11022)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11022

עבודה אקדמית אובדנות בקרב בני נוער, כמותני: שאלונים עמדות סטודנטים לקידום נוער כלפי זיהוי התאבדות, סימני מצוקה לאובדנות, התאבדויות

שאלת המחקר

מהי השונות בעמדות הסטודנטים לקידום הנוער בשנה הראשונה ללימודים לבין עמדות הסטודנטים לקידום הנוער בשנה השלישית ללימודים ביחס להערכת סימני מצוקה לאובדנות בקרב בני נוער?

תוכן עניינים

תקציר. 

מבוא. 

תופעת האובדנות. 

הגדרת התופעה- התאבדויות ונסיונות אובדניים של ילדים ובני נוער בישראל. 

שכיחות התופעה - אובדנות בישראל. 

אובדנות בקרב בני נוער. 

סימני מצוקה לאובדנות. 

סימני המצוקה הנעים על הרצף האובדני 

סימני מצוקה אובדניים המאופיינים לבני נוער. 

הערכת סימני המצוקה בקרב בני נוער. 

תחום קידום נוער כפרופסיה חינוכית טיפולית. 

התפתחות השירותים לנוער בסיכון- סקירה היסטורית. 

התפתחות תחום קידום הנוער במשרד החינוך. 

זהותו המקצועית של עובד קידום נוער. 

הכשרה לתפקיד עובד קידום נוער. 

עובדי קידום נוער ואובדנות. 

עמדות. 

הגדרת המושג 

הערכת עמדה. 

מדידת עמדה. 

הליך המחקר. 

שאלת המחקר. 

השערות המחקר. 

שיטת המחקר. 

נחקרים.

כלי המחקר. 

הליך איסוף הנתונים.. 

מהלך המחקר. 

מגבלות המחקר

ממצאים.

ממצאים על פי שנת לימודים.. 

ממצאים על פי אמונה באנשי המקצוע ובכלים למניעה וזיהוי 

ממצאים על פי היכרות עם נסיון אובדני בחיים הפרטיים.. 

ממצאים על-פי וותק. 

ממצאים הקשורים לכלי התמודדות. 

דיון 

זיהוי סימני מצוקה והתמודדות על פי נסיון אישימקצועי 

אמונה באנשי מקצוע ובתוכניות המניעה והזיהוי 

זיהוי סימני מצוקה והתמודדות על פי וותק. 

זיהוי סימני מצוקה והתמודדות על פי מגדר וגיל. 

סיכום

המלצות. 

ביבליוגרפיה. 

נספחים.

בשנים האחרונות קיימת עלייה משמעותית במספר הניסיונות האובדניים במדינת ישראל ועם עלייה זו גם עלייה במספר ההתאבדויות. עלייה זו באה לידי ביטוי גם בקרב בני נוער במדינת ישראל. רצף האובדנות נע בין מחשבות אובדניות, דרך התנהגות אבדנית וניסיונות אבדניים ועד להתאבדות עצמה. הבנה וזיהוי סימני המצוקה הנעים על רצף זה עשויים לתרום לניבוי והבנת המשבר האובדני ומתוך כך, הערכת סימני המצוקה היא המטרה המרכזית, היות והיא מהווה חלק מרכזי בשרשרת הטיפול לצורך מניעת התופעה. אנשי מקצוע יוכלו לזהות את המצבים שבהם קיים סיכון על פי רמות שונות ולכן יש חשיבות גדולה להכרת הנושא כבר בשלבי ההכשרה של התפקידים הטיפוליים.

תחום קידום הנוער פועל במטרה לפתח ולהפעיל שירותים טיפוליים-חינוכיים לנוער בסיכון (ביטון וניר). התחום התפתח רבות במהלך השנים וחלק מן ההתפתחות הזו באה לידי ביטוי בהכשרה האקדמית של התחום. כיום קיימים חמישה מוסדות ברחבי הארץ לקידום נוער המבוססים על ההבנה שנוער בסיכון קיים בכל רחבי הארץ, קשייהם מגוונים ועל ההבנה שכדי לעבוד עם נוער מסוג זה על העובד לרכוש ידע תיאורטי ומעשי מתחומי דיסציפלינה שונים: עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, הנחייה ועוד, ולאגדם לכדי שיטות עבודה מותאמות (חימי).

ממחקר, הנעשה על תופעת אובדנות בקרב בני נוער בישראל, נמצא שיש חשיבות להכשרת עובדים חינוכיים וטיפוליים לאבחון ולהתערבויות מתאימות במצבי סיכון לאובדנות. היות ונוער המוגדר כנוער בסיכון חווה קשיים במהלך חייו המלווים בקשיים של היעדר דמות סמכות מלווה יש חשיבות רבה לתפקידו של עובד קידום הנוער המגיע ומהווה מבוגר משמעותי עבור הנער. על איש המקצוע להיות רגיש לצרכיו ובטוח במקצועיותו ובכליו.

עמדתו של אדם מתבצעת לרוב באופן אוטומטי הנובע משני שיקולים: בטחון וערך מיוחס. כדי שעובד קידום הנוער יוכל לבצע תפקידו בצורה טובה ואפקטיבית עליו להיות בעל בטחון עצמי במקצועיותו, במידע שקיים ברשותו ובעמדתו כלפי יכולתו לזהות סימני סיכון ולהתמודד מצבי סיכון.

עולה השאלה, מה היא עמדתם של סטודנטים כלפי יכולתם למנוע את ההתנהגויות האובדניות ומתוך כך, מה הם ההבדלים התפישתיים הקיימים בקרב סטודנטים בשנה הראשונה לסטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם.

  השערות המחקר 

  1. סטודנטים שנה ראשונה יראו עמדות בטוחות פחות לגבי זיהוי סימני מצוקה לאובדנות בקרב בני נוער.
  2. סטודנטים שנה השלישית יראו עמדות בטוחות יותר לגבי זיהוי סימני מצוקה לאובדנות בקרב בני נוער.
  3. סטודנטים שנה ראשונה יראו תמימות דעים מועטה בעמדותיהם לגבי זיהוי סימני מצוקה לאובדנות בקרב בני נוער.
  4. סטודנטים שנה השלישית יראו תמימות דעים רבה בעמדותיהם לגבי זיהוי סימני מצוקה לאובדנות בקרב בני נוער.

נחקרים

אוכלוסיית המחקר מונה 30 סטודנטים לקידום נוער שנה ראשונה ו 30 סטודנטים לקידום נוער שנה שנה שלישית במכללות דויד ילין ובית ברל.

כלי המחקר

המחקר הינו מחקר כמותי דדוקטיבי המכיל נתונים איכותניים וכמותיים. התבצע באמצעות שאלונים מובנים.

הליך איסוף הנתונים

השאלונים עובדו לשאלונים אלקטרוניים באמצעות שירותי 'גוגל פורמס'. השאלונים והופץ באמצעות הדואר האלקטורני בקרב סטודנטים לקידום נוער במכללה האקדמית בית ברל ומכללת דויד ילין. תשובות הנחקרים נאספו אוטומטית, כחלק משירותי 'גוגל פורמס' (GOOGLE FORMS), לקובץ אקסל.

מצגת בנושא התאבדויות נוער, זיהוי סימני מצוקה אובדנות

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-25 מקורות אקדמיים)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

איילון ל., סקס תרופות ורוקנרול: מי אמר שהעולם שייך רק לצעירים, הוצאה אקדמית מטר, 2018.

איף, ש'. גילת, מ'. התאבדויות ונסיונות אובדניים של ילדים ובני נוער בישראל. ירושליים, המועצה המקומית לשלום הילד.

אפטר, א'. התאבדות ילדים ונוער. מכון הנרייטה סאלד. 

Henri Cohen, Claire Lefebvre. Handbook of categorization in cognitive science. Amsterdam ; Elsevier, 2017

תח-9


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת