עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קוליק, סיכום ביקורתי של שלושה מאמרים אקדמיים בנושא חלוקת תפקידים בין בני זוג, מגדר, קוליק (עבודה אקדמית מס. 11026)

‏250.00 ₪

8 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11026


קוליק ל. 

סיכום המאמר:

המחקר "בישולים, סידורים או תיקונים? מבטם של גברים על השתתפותם בעבודות הבית" של פרופ' ליאת קוליק בוחן את הגישה של כ-200 גברים למטלות הבית ביחס למעמדם. מהמחקר עולה כי ככל שהגברים משתכרים יותר מנשותיהם ויוקרתם המקצועית גבוהה משל בנות זוגם, מידת השתתפותם בעבודות הבית נמוכה יותר. נושאי המפתח של המאמר: השתתפות הגברים בעבודות הבית, דפוסי פרנסה, דפוסי יוקרה מקצועית, אידיאולוגיה מגדרית, איכות חיי נישואין....

ביקורת:

המאמר מנסה בצורה קצת מלאכותית לדעתי לתקוף את ההשערות המתבקשות והידועות לגבי השובנזים הגברי בחלוקת התפקידים בבית......

אהרון ג. 

סיכום המאמר:

מאמר זה עוסק במגדר ובתלות כלכלית של נשים בבעל שלהן.

מרבית המחקרים הדנים באי־שוויון בין המינים מתמקדים בתהליכים המתרחשים בשוק העבודה....

ביקורת:

יש לי בקורת על כך שהמחקר טוען כי היחידה המשפחתית הנה מנגנון נוסף לריבוד חברתי, וכי תלותה הכלכלית של האישה הנשואה בבן זוגה, כפי שמשתקפת בתרומתה הקטנה יחסית להכנסת המשפחה, משמשת מכניזם מרכזי לשימור מעמדה החלש בחברה. 

מבנה המשפחה הקלאסי בנוי על מצב שובניסטי: על האיש נגזר "בזיעת אפך תאכל לחם" ועל האישה נגזר "בעצב תלדי בנים". עול הפרנסה הוטל כולו רק על האיש, כשבמקביל, עול גידול הילדים וניהול הבית הוטל רק על האישה. האישה לא יכלה בדרך כלל לפרנס את עצמה והייתה תלויה תלות כלכלית בלעדית בבעל. הבעל לעומתה התמחה במקצוע בו עבד קשה מבוקר עד ערב להביא טרף לביתו....

קוליק ל. 

סיכום המאמר:

השערות המחקר עוסקות בקשר שבין עמדות כלפי תפקידי מינים ובין משתני רקע(לרבות מינו של המשתתף) משתני אישיות ומשתני בן/בת הזוג וכן בתרומה היחסית של משתני המחקר להסבר העמדות האלה. ע"פ קוליק, ככל שהשכלתה של האישה תהיה גבוהה יותר והיא זו שתעסוק בעבודה במשרה מלאה, הבעל יחזיק בדעות יותר ליברליות לגבי תפקיד המינים. כלי המחקר הם שאלונים בשיטת מחקר כמותנית . במדגם נכללו 248 משתתפים נשואים( 124 גברים ו124 נשים). המשפחות מייצגות גם ערים מרכזיות בארץ וגם ערי פריפריה. לכל משפחה יש אב, אם ולפחות ילד אחד בגיל ההתבגרות.

ביקורת:

ע"פ הסקר נמצא כי עמדות הגברים נמצאו פחות ליברליות משל הנשים אם כי לא נמצא הקשר בין השכלת בן/בת הזוג לדעה עצמה....


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה