עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית נהיגה בשכרות, גילופין, הגנת שכרות ,אלכוהול, ינשוף, דיני תעבורה, סייג אחריות פלילית, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 11082)

‏290.00 ₪

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11082

עבודה אקדמית נהיגה בשכרות, גילופין, הגנת שכרות ,אלכוהול, ינשוף, דיני תעבורה, סייג אחריות פלילית, משפט משווה

תוכן עניינים

1.מבוא

1.1 שאלת המחקר

2. שכרות במשפט הישראלי

3. פן תעבורתי: נהיגה בשכרות

4. הדין הפלילי במצב של שיכרות

5. משפט משווה

6. סיכום ודיון

ביבליוגרפיה


ביוני 2016 אילן בן דב , איש עסקים בכיר, סירב לבדיקת אלכוהול. לפי המשטרה, בעליה לשעבר של חברת פרטנר סירב לבקשתה לעבור בדיקת שכרות. רישיונו נשלל, מכוניתו מסוג מרצדס יוקרתית, הוחרמה והוא זומן למשפט. לטענת השוטרים, הם ביקשו ממנו לעבור בדיקת נשיפון ואז בדיקת ינשוף, אולם הוא סירב לשתיהן והמשיך לאיים עליהם תוך שהוא מזכיר שוב ושוב את מעמדו הרם. נוכח התנהלותו, הוזעק למקום קצין משטרה שהכריז כי בן דב חשוד בנהיגה בשכרות. הוא זומן לשיפוט מהיר שבו תטען המשטרה כי הוא נהג שיכור, על אף שלא עבר בדיקת אלכוהול.

סעיף 34ט לחוק העונשין המסדיר במשפטנו את סוגיית השכרות, קובע :

34ט. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה במצב של שכרות שנגרמה שלא בהתנהגותו הנשלטת או שלא מדעתו.

   (ב) עשה אדם מעשה במצב של שכרות והוא גרם למצב זה בהתנהגותו הנשלטת ומדעת, רואים אותו כמי שעשה את המעשה במחשבה פלילית, אם העבירה היא של התנהגות, או באדישות אם העבירה מותנית גם בתוצאה. 

בעבודה זו אבחן את הדין הפלילי במצב של שכרות בכלל ואת הדין הפלילי במצב של נהיגה בשכרות בפרט.

שסעיף 34ט מסדיר למעשה את התנאים להטלת אחריות פלילית לעבירה שאת האלמנט ההתנהגותי שלה ביצע העושה במצב של שכרות מלאה, בהסתמך על הדוקטרינה של התנהגות חופשית במקור. אולם, קודם שנעשה זאת מן הראוי להציג את עמדת הפסיקה במשפטנו, שלא היתה ערה לרעיון של התנהגות חופשית במקור שביסוד סעיף 34ט הנ"ל ולכן פירשה את הסעיף באופן המעורר קשיים ממשיים.[2]

סעיף 34ט(א)(2) לחוק העונשין פוטר מאחריות את מי ש"מחמת השכרות היה באותה שעה במצב של אי-שפיות", בין אם שכרותו היתה רצונית ובין אם לאו. חשיבותו של סעיף זה היא בעיקר לגבי מקרים של "שכרות פאתולוגית". במקרים אלה, כמות קטנה של אלכוהול עלולה לגרום לעושה, הטובל מליקויים נפשיים, לבצע פעולות תוקפניות בלא שתהיה לו כל שליטה עליהן. מכוח סעיף 34ט(א) (2) לחוק יהיה עושה זה פטור מאחריות לעבירה, שאת האלמנט ההתנהגותי שלה הוא ביצע בהיותו במצב של "שכרות פאתולוגית", בין ששכרותו היתה רצונית ובין לאו.

אציג פסקי דין הנוגעים בנושא נהיגה בשכרות ואת ההשלכות והאחריות הפלילית.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

רוזנברג, ר. סייג השכרות - האחריות הפלילית של אדם שעבר עבירה במצב של שכרות. פלילי.

גיל עשת הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה בישראל , הוצאת נבו

"אילן בן דב הוא איש העסקים שהתפרע וסירב לבדיקת אלכוהול" 

World Encyclopedia of Law, with International Legal Research and a Law dictionary [2016]


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת