עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניתוח דו"חות כספיים, חברת מלונות דן מול בתי מלון ישרוטל, משבר הקורונה במלונות, משבר תיירות, הערכת שווי, ניתוח פיננסי (עבודה אקדמית מס. 11125)

‏390.00 ₪

49 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11125

עבודה אקדמית ניתוח דו"חות כספיים, חברת מלונות דן מול בתי מלון ישרוטל, משבר הקורונה במלונות, משבר תיירות, הערכת שווי, ניתוח פיננסי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניתוח דו"חות פיננסיים בחברת מלונות דן בהשוואה למלונות ישרוטל בע"מ?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת הענף

משבר הקורונה במלונות ובתיירות

סקירת החברה

ניתוח S.W.O.T

ניתוח המאזן

ניתוח דו"ח רווח והפסד

ניתוח דו"ח תזרים מזומנים

סיכום הניתוח הפיננסי

הערכת השווי

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

העבודה כוללת עדכון כללי על משבר הקורונה במלונות ובתיירות.

בעבודה זו במסגרת קורס ניתוח דוחות פיננסיים ניתחנו את רשת מלונות דן בע"מ. הרשת מוכרת וידועה בענף המלונאות בתחום מתן שירותי מלונאות בדרגה גבוהה (דרוג חמישה כוכבים). על מנת לתת תמונה רחבה וכוללת ביצענו השוואה וניתוח נתונים של מלונות ישרוטל בע"מ, כל זה תוך סקירת המאפיינים, הסיכונים והמאזנים, וזאת על מנת להשוות ולראות את המגמה בענף בתי המלון. נעזרנו באינפורמציה מתאימה ורלוונטית אשר תוסיף לניתוח הפיננסי של החברה.

בסיכום עבודתנו ביצענו הערכת שווי לחב' מלונות דן בע"מ וזאת תוך כדי שימוש ביחסים ובנוסחאות שנלמדו בקורס כולל מסקנות ביחס לחברה.

התיירות בישראל לא ידעה ימים שחורים בתולדותיה כמו בימי הקורונה. לא בתקופת מלחמת שלום הגליל , לא בימי המבצעים בעזה, לא בזמן האינתיפאדה - כלום לא דומה ליאוש ששורר בקרב חברות התעופה הישראליות ובתי המלון בארץ. תעשיית התיירות ו"השמיים הפתוחים" הפכו כל כך דומיננטיים בחיים שלנו ושל הכלכלה בישראל, שהפגיעה כיום הרבה יותר קשה מאשר בתקופות שפל כמו בזמן "מלחמת המפרץ", או באינתיפדות, כשאנשים פחות טסו ופחות הושפעו מכלכלת החופשות ותוצריה.

בניגוד למשברים אחרים שהשפיעו על התיירות בישראל, שהיו קשורים נטו במדינה, כמו טילים מעזה, מלחמת לבנון השנייה או מבצעים צבאיים בעזה, הפעם מדובר במשבר עולמי שמשפיע על כל תחומי החיים בישראל, ובפרט על תיירות התעופה והמלונאות.

לפי ההערכות, הנזק השנתי המוערך לענף המלונאות נאמד בכ-4.2 מיליארד שקלים השנה, כ-350 מיליון שקלים בחודש, ומתוך כ-41 אלף עובדים פוטרו או נשלחו לחל"ת כבר יותר מ-4,000 איש, והיד עוד נטויה.

ממצאים עיקריים בעבודה רשת מלונות דן היא אחת הרשתות המובילות בארץ בתחומה וברמת השירותים אותה היא מציעה. לרשת פריסה רחבה בכל הארץ ובאפשרותה להתפתח, להתרחב ולמקסם את הרווחיות שלה בעתיד ומעבר לגבולות ישראל כפי שהחלה לעשות בהודו, וכן בתחומים נוספים כגון פעילות הסעדה.

הרשת בעלת איתנות פיננסית מהגבוהות בענף ובעלת קושי בנזילות גם בשל המרכיב המשמעותי של הנכסים הקבועים המהווים 90% מנכסיה.

לחברה הון חוזר שלילי באופן קבוע וגדול יותר (באחוזים) מאשר למתחרה.

מדד אלטמן נותן לחברה ציון לא גבוה באשר ליכולת שלה לשרוד, למרות שהחברה מציגה נתוני רווח נאים.

מהערכת השווי ניתן לראות כי הערכנו את החברה בשווי מעט נמוך ביחס לשווי השוק למועד הגשת העבודה. זאת משום שאנו צופות כי ברבעון השלישי לשנה שעברה לחברה יהיו הפסדים ניכרים עקב מבצע "צוק איתן", אשר עלולים להוביל לאיפוס יתרת הרווח. המלצתנו למשקיעים היא לא לרכוש כעת מניות בענף המלונאות עקב ההחרפה במצב הבטחוני.

דוגמא מניתוח דו"ח רווח והפסד

רווח והפסד מאוחד חברת מלונות דן – ניתוח אנכי וניתוח אופקי

     

ניתוח אנכי 

         

ניתוח אופקי 

   
                           

 

             

הכנסות משירותים

1,145,129

100 %

1,109,157

100.00%

1,102,886

100%

 

1,145,129

103.83%

1,109,157

100.57%

1,102,886

100.00%

עלות השירותים

607,006

53.01%

554,189

49.96%

555,172

50.34%

 

607,006

109.34%

554,189

99.82%

555,172

100.00%

רווח גולמי

538,123 

46.99% 

554,968 

50.04% 

547,714 

49.66% 

 

538,123 

98.25% 

554,968 

101.32% 

547,714 

100.00% 

הוצאות תפעוליות

290,944

25.41%

281,340

25.37%

273,086

24.76%

 

290,944

106.54%

281,340

103.02%

273,086

100.00%

רווח תפעולי לפני פחת ומימון 

247,179 

21.59% 

273,628 

24.67% 

274,628 

24.90% 

 

247,179 

90.01% 

273,628 

99.64% 

274,628 

100.00% 

פחת והפחתות

(75,743)

-6.61%

(73,326)

-6.61%

(69,845)

-6.33%

 

(75,743)

108.44%

(73,326)

104.98%

(69,845)

100.00%

הכנסות (הוצאות) אחרות

0

0%

(62)

-0.01%

78

0.01%

 

0

0%

(62)

-79%

78

100.00%

רווח תפעולי 

171,436 

14.97% 

200,240 

18.05% 

204,861 

18.57% 

 

171,436 

83.68% 

200,240 

97.74% 

204,861 

100.00% 

הפרשי שער בגין יתרות צמודות למט"ח

989

0.09%

6,596

0.59%

(31,866)

-2.89%

 

989

-3.10%

6,596

-20.70%

(31,866)

100.00%

הוצאות ריבית ואחרות

(15,406)

-1.35%

(18,346)

-1.65%

(17,567)

-1.59%

 

(15,406)

87.70%

(18,346)

104.43%

(17,567)

100.00%

חלק החברה ברווחי תאגיד המטופל לפי השווי המאזני

737

0.06%

1,872

0.17%

1,977

0.18%

 

737

37.28%

1,872

94.69%

1,977

100.00%

רווח לפני מיסים על הכנסה 

157,756 

13.78% 

190,362 

17.16% 

157,405 

14.27% 

 

157,756 

100.22% 

190,362 

120.94% 

157,405 

100.00% 

מיסים על ההכנסה

51,193

4.47%

52,055

4.69%

79,025

7.17%

 

51,193

64.78%

52,055

65.87%

79,025

100.00%

רווח נקי 

106,563 

9.31% 

138,307 

12.47% 

78,380 

7.11% 

 

106,563 

135.96% 

138,307 

176.46% 

78,380 

100.00% 

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דוח 2020 מכון TGI, פלח שוק: מלונות, 2020

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

בן כספית, משבר של האנושות – הספין האמיתי של נתניהו, מעריב 22.3.2020

אימפקט קורונה: הצעדים החדשים: המגזר הפרטי והציבורי יצומצמו, תכנית תמריצים של 5 מיליארד ש"ח, דבר העובדים בארץ ישראל, 16 במרץ (2020)

ספר העובדות העולמי של הסי. אי.איי. CIA, 2020

אתר מאיה של הרשות לניירות ערך   https://maya.tase.co.il

 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה