עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שביעות רצון סטודנטים לתואר ראשון ממוסד הלימוד (עבודה אקדמית מס. 11163)

‏290.00 ₪

49 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11163

עבודה אקדמית שביעות רצון סטודנטים לתואר ראשון ממוסד הלימוד

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שביעות רצון סטודנטים תואר ראשון ממוסד הלימוד ?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

שיטה 

פרק 1. מאפייני רקע של הסטודנטים

פרק 2. שביעות רצון כללית מהלימודים באוניברסיטה

פרק 3. חיי החברה, תרבות ותנאים פיזיים בקמפוס

פרק 4. לימודים ומגורים בירושלים

פרק 5. מרכזי ספורט

פרק 6. תכנית "אבני פינה

פרק 7. לימודי המשך

פרק 8. שביעות רצון משירותי מזכירות פקולטה/בית ספר וחוג

פרק 9. פרופיל הסטודנט המרוצה

נספחים                                                                                                   

נספח 1: שאלון הסקר תואר בוגר

נספח 2: שאלון הסקר תואר מוסמך

 

מחקר לבדיקת:

-           עמדות ושביעות רצון של הסטודנטים ממגוון סוגיות הנוגעות ללימודים באוניברסיטה.

-           שביעות רצון מהשירות הניתן לסטודנטים במזכירויות הפקולטות והחוגים.

סקר זה בוצע באמצעות האינטרנט לקראת סיום שנה"ל תש"ע ויועד לתלמידי בוגר ומוסמך.

בדו"ח זה מוצגים ממצאים המתיחסים לעמדות הסטודנטים ושביעות רצונם מנושאים כללים.  ממצאים מפורטים המתייחסים לשביעות רצון מהשירות בפקולטות וחוגים מוצגים בדוחות נפרדים. 

73% מתלמידי תואר בוגר ו-78% מתלמידי תואר מוסמך מביעים שביעות רצון כללית גבוהה מהיותם סטודנטים באוניברסיטה העברית. הממד שזוכה להערכה הגבוהה ביותר בקרב תלמידי תואר בוגר הוא "תרומת הלימודים להרחבת הידע המקצועי-אקדמי שלך" (78%).  הממד שזוכה להערכה הגבוהה ביותר בקרב תלמידי תואר מוסמך הוא "יחס המנחה אליך בהנחיית עבודת הגמר" (80%). הממדים שזוכים להערכה גבוהה בשני התארים הם "רמת הלימודים" (76% ו-75% בהתאמה)  ו"חבריך ללימודים" (75% ו-77% בהתאמה). שני המדדים שמקבלים את ההערכות הנמוכות ביותר בקרב תלמידי תואר בוגר ותואר מוסמך הם: "מבחר קורסי הבחירה" (31% ו-26% בהתאמה) ו-"תגבור וסיוע בלימודים" (22% ו-28% בהתאמה). (ראו לוח מס' 13 בגוף הדו"ח).

תלמידי תואר בוגר מביעים שביעות רצון כללית גבוהה במדדי הערכה "שירותי ספריה", "רמת הניקיון בכיתות, וברחבי הקמפוס" ו"מצב הביטחון בקמפוס ובשטחים שבסביבתו" (86%, 81% ו-72% בהתאמה).  שלושת המדדים שמקבלים את ההערכות הנמוכות ביותר בקרב תלמידי תואר בוגר הם: "מחיר המזון המוגש בקפיטריות", "תנאי המגורים במעונות" ו"סוג ואיכות המזון המוגש בקפיטריות" (14%, 27% ו-35% בהתאמה). (ראו לוח מס' 16 בגוף הדו"ח).

תלמידי תואר מוסמך מביעים שביעות רצון כללית גבוהה בהיגדים "שירותי ספריה",  "רמת הניקיון בכיתות, וברחבי הקמפוס" ו"מצב הביטחון בקמפוס ובשטחים שבסביבתו" (84%, 76% ו-70% בהתאמה).  שני המדדים שמקבלים את ההערכות הנמוכות ביותר בקרב תלמידי תואר מוסמך הם: "מחיר המזון המוגש בקפיטריות" ו"סוג ואיכות המזון המוגש בקפיטריות" (16% ו-30% בהתאמה). (ראו לוח מס' 17 בגוף הדו"ח). 

70% מן הסטודנטים בתואר בוגר מתכוונים להמשיך את לימודיהם לתואר מתקדם יותר, בהשוואה ל-41% בקרב תלמידי תואר שני. 52% מהסטודנטים לתואר שני המתכוונים להמשיך את לימודיהם לתואר מתקדם יותר, מתכוונים לעשות זאת באוניברסיטה העברית, לעומת 48% בקרב תלמידי הבוגר (ראו לוח מס' 35 בגוף הדו"ח).

בניית פרופיל "הסטודנט המרוצה והלא מרוצה" התבססה על 15 משתני רקע לימודיים ואישיים של הסטודנטים, תוך שימוש במבחן הסטטי "עצי  החלטה"Trees)  Decision).

בתואר בוגר, המבחן עצי החלטה איפשר לאתר מספר קבוצות סטודנטים בעלי רמת שביעות רצון גבוהה - מעל ל-80% (לעומת ממוצע כללי של 73%), ובמקביל אותרו מספר קבוצות בעלות רמה יחסית נמוכה של שביעות רצון -  55% או פחות.

בקרב תלמידי בוגר, קבוצות סטודנטים בעלות שביעות רצון גבוהה הן:

 1. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שני, ורוצים לעשות זאת באוניברסיטה העברית, והקמפוס העיקרי שלהם הוא הר הצופים - שביעות רצונם 88% .
 2. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שני, ורוצים לעשות זאת באוניברסיטה העברית והקמפוס העיקרי שלהם הוא גבעת רם - שביעות רצונם 83% .
 3. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שני, רוצים לעשות זאת  באוניברסיטה העברית והקמפוס העיקרי שלהם הוא רחובות - שביעות רצונם 85% .
 4. סטודנטים שלא החליטו האם להמשיך בלימודים לתואר שני ולומדים בפקולטה למשפטים - שביעות רצונם 89% .

בסה"כ  ארבע קבוצות אלה כוללות 1,527 סטודנטים המהווים 29% מתלמידי תואר בוגר.

קבוצות הסטודנטים בעלות שביעות רצון נמוכה הן:

 1. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שני, אך לא באוניברסיטה העברית אלא במוסד אחר בארץ,  והסטטוס המשפחתי שלהם הוא רווק - שביעות רצונם 53% .
 2. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שני, אך לא באוניברסיטה העברית אלא  במוסד אחר בארץ, והסטטוס המשפחתי שלהם הוא לא רווק - שביעות רצונם 34% .
 3. סטודנטים שלא החליטו האם להמשיך בלימודים לתואר שני, לומדים באחת מן הפקולטות: מתמטיקה ומדעי הטבע, רפואה, מנהל עסקים, ריפוי בעיסוק, סיעוד ומדעי הרפואה וגילם מעל 25 - שביעות רצונם 55% .

בסה"כ  שלוש קבוצות אלה כוללות 649 סטודנטים המהווים 12% מתלמידי תואר ראשון.

ניתוח זה מראה כי פרופיל הסטודנטים המרוצים והפחות מרוצים מורכב בעיקר ממשתני רקע  "אקדמיים" ככוונות ללימודי המשך, מוסד אקדמי ללימודי המשך, פקולטה וקמפוס עיקרי. בפרופילים אלו ניתן משקל קטן יחסית למשתנים דמוגרפים כגון מצב משפחתי וגיל (ראו תרשים מס' 3 בגוף הדו"ח).

בקרב תלמידי תואר מוסמך, אותרו מספר קבוצות סטודנטים בעלי רמת שביעות רצון גבוהה מעל ל-81% (לעומת ממוצע כללי של 78%), ובמקביל אותרו מספר קבוצות בעלות רמה יחסית נמוכה של שביעות רצון -  67% או פחות.

קבוצות הסטודנטים בעלות שביעות רצון גבוהה הן:

 1. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שלישי, ורוצים לעשות זאת באוניברסיטה העברית - שביעות רצונם 93% .
 2. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שלישי אך לא מייד, ורוצים לעשות זאת באוניברסיטה העברית - שביעות רצונם 96% .
 3. סטודנטים שלא החליטו האם להמשיך בלימודים לתואר שלישי, וקמפוס לימודים העיקרי שלהם הוא גבעת רם, עין כרם או רחובות - שביעות רצונם 86% .
 4. סטודנטיות שלא החליטו אם להמשיך בלימודים לתואר שלישי, הקמפוס העיקרי שלהן הוא הר הצופים - שביעות רצונן 81% .

בסה"כ  ארבע קבוצות אלה כוללות 883 סטודנטים המהווים 43% מתלמידי תואר ראשון

קבוצות הסטודנטים בעלות שביעות רצון נמוכה הן:

 1. סטודנטים הרוצים להמשיך בלימודים לתואר שלישי אך לא מייד ורוצים ללמוד במוסד אחר (מלבד האוניברסיטה העברית) בארץ או בחו"ל - שביעות רצונם 54% .
 2. סטודנטים שלא רוצים להמשיך בלימודים לתואר שלישי ומינם נקבה - שביעות רצונם 61% .
 3. סטודנטים שלא רוצים להמשיך בלימודים לתואר שלישי, מינם נקבה ומבצעים עבודת גמר- שביעות רצונם 50% .

בסה"כ  שלוש קבוצות אלה כוללות 405 סטודנטים המהווים 20% מתלמידי תואר מוסמך.

ניתוח זה מראה כי פרופיל הסטודנטים המרוצים והפחות מרוצים מורכב בעיקר ממשתנים "אקדמיים" ככוונות ללימודי המשך, מוסד אקדמי ללימודי המשך, מסלול לימודים וקמפוס עיקרי. בפרופילים אלו ניתן משקל קטן יחסית למשתנים דמוגרפים כגון: מין הסטודנט (ראו תרשים מס' 4 בגוף הדו"ח).

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אלבק, ש'.. גורמי ההחלטה בתהליך בחירת מקצוע, אוניברסיטת בר- אילן, רמת –גן

גץ, ש' . הישגים לימודיים, משאבים אישיים מניעים ללמוד ושיקולים בבחירת תעסוקה במסלולי לימוד שונים לתואר ראשון. מתוך עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים

Canny, A. School-leavers' Career Choices: An Investigation of the Relationship between 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת