עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סוהרים מוטיבציה בעבודה, שחיקה בעבודה וקשר אל ותק , שב"ס, שחיקת סוהרים בבתי הסוהר, אמפירי, רגרסיה, כמותני שאלונים (עבודה אקדמית מס. 11218)

‏390.00 ₪

30 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11218

עבודה אקדמית סוהרים מוטיבציה בעבודה, שחיקה בעבודה וקשר אל ותק , שב"ס, שחיקת סוהרים בבתי הסוהר, אמפירי, רגרסיה, כמותני שאלונים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ותק (משך העסקת העובד) על רמת שחיקתו (סוהרים)?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

1. מבוא. 

מקצוע הסוהר. 

שירות בתי הסוהר. 

שירות בתי הסוהר כיום.

מבנה ארגוני של שירות בתי הסוהר. 

אבחון ומיון אסירים.

שחיקה בקרב סוהרים.

2.  סקירה ספרותית.

2.1 שחיקה-הגדרות וגורמים

2.2 התמודדות עם שחיקה 

2.3 השלכות השחיקה

3.  מתודה

3.1  נושא המחקר. 

3.2  שאלת המחקר. 

3.3  השערת המחקר. 

3.4  אוכלוסיית המחקר. 

3.5  שיטת המחקר. 

4.    ממצאים.

4.1  תוצאות הרגרסיה. 

4.2 דיון ומסקנות

5.  סיכום.

ביבליוגרפיה. 

נספחים.

 

הבעיה הנחקרת בעבודה זו הינה שחיקה בעבודה כתוצאה מוותק העובד.

להערכתנו קיים קשר ישיר בין משך תקופת העסקתו של העובד לבין רמת שחיקתו בעבודה. ע"פ השערה זו ככל שהוותק גבוה יותר נצפה כי רמת שחיקתו של העובד תגדל.שיטת המחקר בה בחנו את ההשערה היא שאלון אשר הועבר בין 49 עובדים בתפקידים שונים ובעלי ותק שונה. בשאלון זה השתמשנו בסולם המדידה אשר פיתחה פרופ' איילה מלאך פיינס הנקראThe Burnout Measure, Short Version""(מדד השחיקה הקצר). הממצא העיקרי אשר נמצא לאחר איסוף השאלונים וניתוח התוצאות הוא כי ישנו קשר ישיר וחזק בין הוותק של העובד לבין רמת שחיקתו במהלך עבודתו.

לאור ממצאים אלה וניתוח התוצאות, המסקנות העיקריות העולות הן כי ככל שנדחה את הטיפול בבעיית השחיקה של העובד כך יגברו התופעות השליליות הנגרמות כתוצאה מהשחיקה אשר יגרמו לירידה בתפקודו של העובד וכן יפגעו בארגון ובסופו של דבר יגרמו לעזיבתו של העובד את מקום עבודתו, לכן יש צורך לזהות את ההשפעות השליליות של השחיקה על העובד ולטפל בבעיה זו על מנת למנוע את עזיבת העובד ופגיעה בתפוקת הארגון.

סוהרי שב"ס עומדים בלחץ אדיר והשחיקה אצלם גבוהה מאוד! כיום אחראי השב"ס על כ-25,725 אסירים, מתוכם 8,130 אסירים ביטחוניים, והוא מונה כ8,800 אנשי סגל, בהם גם בנות שירות לאומי וחיילים בשירות חובה אשר מועברים לשב"ס מצה"ל. התוכנית הרבשנתית של שירות בתי הסוהר פועלת מאז ראשית המאה ה21 לשיפור תנאי כליאת האסירים בין היתר במסגרת פרויקט מרכזי להקמת בית סוהר לגובה במרכז הארץ; לטיפול וטיפוח איכות הסגל בשירות בתי הסוהר; למניעת פשיעת עבריינים מתוך בתי הסוהר; לשיפור איכות הטיפול באסירים ובמקביל לשיפור רמת הביטחון והאבטחה בבתי הסוהר, ולשיפור ההערכות הטכנולוגית בארגון באמצעות הקמת מערכת "קידמה" לניטור אסירים באמצעים ביומטריים. מספר האסירים כפוף ל"תקן כליאה" שאמור להורות למערכת כמה אסירים ועצירים מערכת הכליאה יכולה להכיל. כיום עומד תקן הכליאה על 16,873 אסירים ועצירים.

מצגת שחיקה שב"ס פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת הישראלית. פרדס, (2017)

אהרון א, שחיקה ודה פרסונליזציה בקרב סוהרים בבית סוהר ביטחוני לעומת בית סוהר פלילי

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת