עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תעסוקת נשים היסטוריה, סרט קולנוע "הבוגר"' התנועה לשחרור האישה, ארה"ב, האישה העובדת האמריקנית (עבודה אקדמית מס. 11314)

‏290.00 ₪

24 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11314

עבודה אקדמית תעסוקת נשים היסטוריה, סרט קולנוע "הבוגר"

 שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי האישה העובדת מבחינה היסטורית?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא  3

רמה סוציולוגית   4

פרק ראשון: הנשים האמרקניות – מבנה סוציו-משפחתי 4

הנשים האמריקאיות ושוק העבודה בין השנים 1959- 1940  6

פרק 2: התנועה לשחרור האישה בשנות ה - 60, מקומן של הנשים והקריירה בחשיבה האמריקאית  10

פמינזם על פי ד"ר דוד גורביץ' 13

רמה אסתטית   17

המבט  18

חיפצון האישה: הזהות הנשית כחיזיון ולא כתודעה  18

שיקוף בסרט הקולנוע האמריקני "הבוגר" של התפתחות מעמד האישה  19

פרק שלישי: באיזה מידה השינוי התודעתי הביא לשינוי מעמדה של האישה בשוק האמריקני 20

מענה על שאלות המחקר  23

ביבליוגרפיה  23

 

עבודה זו תדון בקשיים והבעיות שעלו אצל נשים אשר יצאו לעבוד בהיסטוירה, ונאלצו להתמודד עם הקונפליקט בין משפחה לעבודה.

הכיוון של העבודה הוא לבחון שינויים מחשבתים (בעיקר ספרות סוציולוגית ופמיניסטית שעוסקת בנושא הזה).

כמו כן תיסקר הספרות ההיסטורית של התהליכים והתמורות אשר הובילו נשים אמריקאיות בשנות ה - 60 לזנוח את תפקידן המסורתי כעקרות בית ולצאת לשוק העבודה. שאלת המחקר אשר תוביל את העבודה היא כיצד נאבקו נשים בעלות משפחה לשלב בין קריירה לבין עבודה במשק הבית? באיזו מידה המאבק לשחרור האשה בשנות ה – 60 סייע להן להתמודד עם בעיה זו?

 המושג "עבודה" מתייחס למגוון רחב של משרות, ולאו דווקא לפיתוח קריירה. עבודה בדרך כלל מוגדרת כצורת תעסוקה המיועדת לעובדים נטולי אחריות משפחתית, כאשר לא מוכרח להיות רצף תעסוקתי. קריירה מוגדרת כרצף של תעסוקה במשרות מלאות עד לגיל הפרישה[1]. הרלוונטיות של הנושא הלכה וגברה עם השנים, כאשר יותר ויותר נשים רוכשות השכלה מקצועית, יוצאות לעבוד ומשתתפות בפרנסת המשפחה. התפתחות תרבות הצריכה הביאה לכך שהמשפחה האמריקנית נאלצה להסתמך על מפרנס נוסף על מנת לשמור על רמת החיים. הדבר אילץ את הנשים לצאת לעבודה ולדאוג לתקציב המשפחתי. עם זאת, התפקיד הכפול של האישה הן כמפרנסת והן כעקרת בית הופכת את האישה ברוב המקרים למפרנסת שנייה.

כיום, נראה ברור ומובן מאליו שאישה אשר מנהלת משק בית ומגדלת ילדים תצא גם לעבוד ותתרום להכנסות המשותפות. במהלך המאה האחרונה עברה ארה"ב והעולם כולו שינויים ותמורות חברתיים, פוליטיים וכלכליים רבים אשר אפשרו את שינוי המיתוג של אוכלוסיית הנשים בעיניי שאר החברה ובעיני עצמם. תחילה ייסקר הרקע החברתי, הפוליטי והרעיוני אשר היה קיים בארה"ב בשנות ה - 50 וה - 40. העבודה תתמקד במעמדן של הנשים בתקופת מלחה"ע השניה ואחריה ועל האירועים ההיסטוריים אשר בסופו של דבר יובילו לשינוי שהתחולל בשנות השישים. לאחר מכן ייסקרו עיקרי השינוי אשר התרחש בשנות ה - 60 במעמדן ומיצובן של הנשים. העבודה תעמוד על הסיבות אשר הביאו אותן לצאת לעבודה, המשברים והאתגרים החדשים שנוצרו בעקבות והפתרונות החדשים אשר סיפקו לנשים את היכולת למצב את עצמן כבעלות קריירה כפולה ובעלות רצון ל"מימוש עצמי". יערך דיון במושג זה ובשינוי המשמעות אשר עבר במהלך ה - 30 שנה הנידונות בעבודה. בסופה של העבודה ננתח את ההשלכות והתוצאות של השינויים הללו כפי שהשתקפו בכלכלה ובחברה הקפיטלסטית בארה"ב של שנות השבעים והשמונים וכיצד הכילה החברה את השינוי המגדרי שעברה. המחקרים שסייעו בעבודה הם מחקרים של Cady[2] Burstein[3] וגם ספרה המהפכני של [4]Friedan וספרו של ריצ'רד ייטס "חלון פנורמי"[5].

שאלת המחקר הספיציפית

מהו שינוי המגמה שהביא לשילוב האישה האמריקנית בעולם העבודה בשנות השישים כבעלות קריירה כפולה : תעסוקתית ומשפחתית?

 השערות המחקר

השערה 1: שינוי המגמה שהביא לשילוב האישה האמריקנית בעולם העבודה (ברמה הסוציולוגית) בשנות השישים החל בשינוי התפיסתי שהנהיגו ההוגות הפמניסטיות ומשמעותו הפרקטית היתה שינוי תעסוקתי ושבירת תקרת הזכוכית של נשים בעבודה.

השערה 2: השינוי התפיסתי בקשר למעמד האישה החל שכינוי תרבותי וניצניו ניכרו בתרבות ובקולנוע. ניתוח תרבותי אסטתי של יצירות וסרטים משנות השישים בהקשר זה יכול ללמד על שורש השינוי המעמדי של האישה  בסיקסטיז בארה"ב.

מבנה העבודה

המבוא יפרוס את כוונת המחקר ושאלת המחקר. רמה סוציולוגית: פרק ראשון: הנשים האמרקניות – מבנה סוציו-משפחתי. יעסוק בסוציו אקונומיקה של המשפחה האמריקנית ותפקיד האישה במשפחה לאורך השנים עד ליציאה לעבודה של רוב הנשים באמריקה.  כמו כן יוקדש תת פרק לנשים האמריקאיות ושוק העבודה בשנות ה- 40 וה-50 .

פרק שני יעסוק בתנועה לשחרור האישה בשנות ה -60 , וירחיב הדיון בקשר למקומן של הנשים והקריירה בחשיבה האמריקאית. יובא תת פרק ממאמרו של ד"ר גורביץ' על פמניזם.  רמה אסתטית: ניתוח יצירות קולנוע והשינוי התפיסתי במעמד האישה. התמקדות בניתוח הסרט "הבוגר".

פרק שלישי ישאל באיזה מידה השינוי התודעתי הביא לשינוי מעמדה של האישה בשוק האמריקני? 

מצגת שחרור האישה פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 Jarle Moen. "Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers? " Journal of Labor Economics, University of Chicago Press, vol. 23(1), p. 195

Cady, K. "Labor and Women's Liberation: Popular Readings of The Feminine Mystique" Women's Studies in Communication Volume 32, Number 3, Fall

ייטס, ריצ'רד, חלון פנורמי. הוצאת אחוזת בית


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת