עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מיעוטים בישראל:מוסלמים,בדואים,צ'רקסים,נוצרים,דרוזים,שירות צבאי,המגזר הערבי,צה"ל (עבודה אקדמית מס. 11393)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11393

עבודה אקדמית מיעוטים בישראל:מוסלמים,בדואים,צ

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי המיעוטים בישראל (ושאלת השירות הצבאי) ?

 

תוכן עניינים

מבוא      

פרק 1 – המיעוטים בישראל - סקירה כללית          

1.1 המבנה המנהלי עם קום המדינה          

פרק 2 - מדיניות גיוס בני מיעוטים לצה"ל  

2.1 המיעוט הדרוזי          

2.2 המיעוט הצ'רקסי       

2.3 המיעוט הבדואי         

2.4 המיעוט הנוצרי          

פרק 3 – חוק שירות הביטחון       

פרק 4 - מדיניות הגיוס והנימוקים למתן הפטור משירות ביטחון      

4.1 "הקו הרשמי"

4.2 "הקו הלא רשמי"       

4.3 שיוויון זכויות

פרק 5 – שירות לאומי לערבים      

סיכום    

ביבליוגרפיה        

נספחים  

נספח 1   

נספח 2   

נספח 3    

 

השרות הצבאי מהווה מרכיב מרכזי ב"חוויה הישראלית":צה"ל והשירות בו מהוווים את אחד הסמלים החשובים ביותר, אם לא החשוב מכולם, של הלאומיות הישראלית. שרות זה משמעותו קבלת "זהות ישראלית", המהווה מעין טקס חניכה שהופך את הישראלי לבוגר מן השורה ובעל זכויות שוות. השירות בצה"ל משמש כמעבדה גדולה ומוצלחת של כור היתוך תרבותי וחברתי בו נטמעות תת הקבוצות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. צה"ל והשירות בו נתפסים כערך חברתי מוסכם על כולם, המסייע לתחושת ה"ביחד" ולחוויה של הלאום כיחידה אחת.

למרות מרכזיותו של השירות בצה"ל בחיי החברה הישראלית 18% מהאוכלוסייה אינה נוטלת בו חלק, לא באופן מעשי וגם לא באופן פוטנציאלי. אכלוסיה זו כוללת את מרביתם של המיעוטים אזרחי מדינת ישראל[1].

 

מיעוטים – לקבוצת מיעוט יש ייחוד המבדיל אותה מהרוב. ייחוד זה יכול לכלול לשון, תרבות, דת, זהות היסטורית או צבע עור שונה. עד למהפכה הצרפתית וכינונה של מדינת הלאום, היו כל המיעוטים, מיעוטים דתיים. גם כיום מיעוטים רבים הם גם מיעוטים דתיים, אך מאז החל עידן הלאומיות הוסט הדגש למיעוטים הלאומיים. המיעוט בישראל הוא מיעוט לאומי ובה בעת מהווה מיעוט לשוני, דתי, גזעי ותרבותי וככזה שואף הוא להבטיח את זכויותיו בכל התחומים. בהבנת מעמדו של מיעוט יש להבחין בין מיעוטים החיים במדינת לאום מובהקת לבין מיעוטים החיים במדינות נייטרליות מבחינה זו. מדינת ישראל היא מדינת לאום מובהקת המגדירה את עצמה כ"מדינה יהודית" ולכן מצבו של המיעוט הלא יהודי בישראל שונה ממצבו של מיעוט החי במדינה שאינה מגדירה את עצמה כמדינת לאום[2].

 

המיעוטים בישראל נחלקים לפי חתך עדתי- דתי למוסלמים, נוצרים ודרוזים. בעדה המוסלמית נכללות שתי עדות בעלות מאפיינים ייחודיים: הצ'רקסים שבדתם הם מוסלמים, אך אינם ערבים בלאומיותם והבדואים[3] שבדתם הם מוסלמים וייחודם בהשתייכות שבטית בריכוזים גיאוגרפיים.

בעבודה זו אתמקד, בעדה המוסלמית, הדרוזית, הצ'רקסית, הנוצריות והעדה הבדואית.

מצגת רפרט ספיציפית בנושא מיעוטים פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים )

[1] אוֹרי שטנדל, ערביי ישראל - בין הפטיש לסדן, הוצאת אקדמון.

[2] רות גביזון ודפנה הקר (עורכות), השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

[3] אשכנזי, ט. הבדוויים בארץ ישראל. ירושלים: אריאל.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת