עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על ניתוח דוחות כספיים חברת Golf&Co גולף אנד קו. הלבשה, תאגיד אופנה, EBITDA, שיעור רווח גולמי, סיכון עסקי (עבודה אקדמית מס. 11419)

‏290.00 ₪

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11419

עבודה על ניתוח דוחות כספיים חברת Golf&Co גולף אנד קו. הלבשה, תאגיד אופנה, EBITDA, שיעור רווח גולמי, סיכון עסקי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ניתוח דוחות כספיים של חב' גולף חברת אופנה? 

תוכן עניינים

פרק ראשון – תקציר מנהלים

פרק שני- ניתוח מבנה הדוחות הכספיים וחו"ד רו"ח

ניתוח חו"ד רו"ח

חילופי רו"ח

פרק שלישי – ניתוח רמת הנזילות

פרק רביעי – ניתוח רמת הסיכון

סיכון עסקי

סיכון תפעולי  

פרק שישי – ניתוח רמת הרווחיות

שיעור רווח גולמי

שיעור רווח תפעולי

EBITDA

שיעור רווח נקי

תשואה להון

פרק שביעי- איתנות פיננסית

פרק שמיני- סיכום

 חברת Golf&Co נוסדה על ידי תשלובת כיתן בע"מ כחברה פרטית בבעלותה המלאה.  מחזירה החברה ב 73.44% מהונה המונפק של החברה.

תשלובת כיתן הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על-ידי כלל תעשיות והשקעות בע"מ

(כת"ש) בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה מקבוצת I.D.B.

חברת Golf&Co  עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של פריטים ומוצרים אופנתיים בשני תחומי פעילות – תחום אופנת ההלבשה ותחום אופנת הבית באמצעות חנויות שמופעלות על ידה בכל רחבי הארץ ישראל – בקניונים, במתחמים משותפים ובחנויות רחוב , בשטח כולל של 46,000 מטר מרובע.
.

בתחום אופנת הלבשה מפעילה החברה חמש רשתות: רשת גולף, רשת פולגת, רשת אינטימה, רשת מקס מורטי ורשת ספרינט. בתחום אופנת הבית פועלת החברה בעיקר באמצעות רשת Golf&Co ובאמצעות Golf Kids and baby

החברה מעצבת את מרבית המוצרים הנמכרים על ידה ב 207 חנויות בפריסה ארצית.

קהל היעד העיקרי של החברה הינו נשים וגברים בגילאי 20 ומעלה, בעלי רמת הכנסה בינונית ומעלה.

נכון ליום פרסום הדו"ח התקופתי מועסקים בחברה 1553 עובדים

נושאים שנבדקו ונבחנו בעבודה

 • ניתוח מבנה דוחות כספיים וחוות דעת רואה חשבון
 • ניתוח רמת הנזילות
 • ניתוח רמת הסיכון
 • ניתוח הביצועים התפעוליים ומסגרת אשראי נדרשת
 • ניתוח רמת הרווחיות
 • איתנות פיננסית – מדד אלטמן

עיקרי התוצאות

 • מערכת הדוחות של חברת Golf&Co כוללת 6 דוחות כספיים.
 • חוות דעת רואי חשבון סטנדרטיות וחלקות
 • הקורלציה בין היחס השוטף והיחס המהיר מצביעה על ניהול מלאי באופן תקין בחברה. רמת הנזילות של החברה טובה ובמגמת עליה עם השנים. הפעילות השוטפת של החברה מייצרת מזומנים היא מוציאה כסף מבצעת השקעות ומגדילה את כושרה בשוק.
 • רמת הסיכון של החברה נמוכה ובעקבותיה גם רמת הסיכוי לרווח נמוכה. החברה מתאפיינת בהון עצמי רב על ההון הזר.
 •  תזרים המזומנים מפעולות תפעוליות שוטפות  שלילי ולכן נדרש מימון נוסף ל 3.8 חודשים
 • שיעורי הרווח הגולמי  והתפעולי של החברה חיוביים ונמצאים במגמת עליה. EBITDA . חיובי ובמגמת עלייה גבוהה ומובהקת לאורך השנים. אין חוב פיננסי ל EBITDA האיתנות הפיננסית של החברה בארץ והן בעולם נתפסת גבוהה (מעל 4 בממוצע) ומושפעת בעיקרה מהיכולת של החברה ליצר מכירות ומרמת הסיכון הנמוכה

עיקרי המסקנות

חברת Golf&Co מנוהלת היטב מההיבט הפיננסי השיווקי והמסחרי. 
פעילותה מאופיינת ברווחיות, רמת סיכון נמוכה ובעלת איתנות פיננסית. 
החברה נמצאת בצמיחה החברה יציבה בעלת איתנות פיננסית המסוגלת לעמוד בהוצאותיה.

החברה במרוצת השנים גדלה ומתפתחת ומגדילה את הכנסותיה , ורווחיה .


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה