עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שוויון הזדמנויות חיילות, נשים צבא, מגדר צה"ל,פמיניזם, מילטריזם נשי, גיוס לוחמות, הדרת נשים, הדתה (עבודה אקדמית מס. 11444)

‏290.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11444

עבודה אקדמית שוויון הזדמנויות חיילות, נשים צבא, מגדר צה"ל,פמיניזם, מילטריזם נשי, גיוס לוחמות, הדרת נשים, הדתה

שאלת המחקר:

האם קיים בצה"ל שוויון הזדמנויות לנשים?

תוכן עניינים

הנושא                                                                                            עמודים

 1. מבוא ............................................................................................. 3 - 4

מתודולוגיה

 1. התנועה לשחרור האשה ................................................................... 4 – 7

הגל הראשון פמיניזם ליברלי

הגל השני – פמיניזם רדיקלי

הגל השלישי – זרמים שונים

 1. שירות נשים לוחמות בא"י ............................................................... 7 – 9
 2. נשים בצה"ל .................................................................................. 9 – 11

חיל נשים (ח"ן)

מקרה אליס מילר

שוויון הזדמנויות בצה"ל

שירות נשים במילואים

שירות נשים בקבע

 1. הומוסקסואליות בצבא ................................................................. 11 – 12

מצב חיילות לסביות בארה"ב

 1. שוויון הזדמנויות בעבודה .............................................................. 12 – 15
 2. אלימות כלפי נשים ....................................................................... 15 – 16
 3. הטרדה מינית בצבא ......................................... ............................ 16 – 17
 4. חיילים וחיילות דתיים בצה"ל ........................................................ 17 – 18
 5. שילוב גברים חרדים בצה"ל ............................................................ 18 – 20

הדתה בצה"ל

 1. דיון ומסקנות ............................................................................... 20 – 23
 2. סיכום ......................................................................................... 24 – 25
 3. ביבליוגרפיה ................................................................................. 25 - 27

ההשקפה, שנשים הן נחותות לעומת גברים, כוללת את כל הדתות והאמונות מתוך פירוש מעוות של דברי האלוהים. דעה רווחת זו סיפקה הצדקה לדיכוי נשים בעולם. כיון שכך, נמנע מהן מלקחת חלק שווה לגברים בהתנהלות החיים ובחוקים פוליטיים וחברתיים.

סוגיית דרישה לשוויון הזדמנויות לנשים החלה מימים ימימה, עם התארגנות של נשים - "פמיניסטיות" - נגד הפלייתן בתחומים רבים. התיאוריה הפמיניסטית בוחנת את המעמד של נשים וגברים בחברה, במטרה להשתמש בידע זה לשם שיפור חייהן של הנשים. כיום עדיין קיימים אי-שוויון, הפליה ודיכוי נגד נשים, במיוחד בהקשר הפטריארכלי והכלכלי. כיון שכך, פמיניסטיות ממשיכות לעשות מאמצים רבים על מנת להשיג שוויון מגדרי (Crossman).

הפמיניזם שינה חיי נשים רבות במובן של אפשרויות השכלה, תעסוקה, העצמה נשית וחוקים. למעשה, המטרות הפמיניסטיות היו פשוטות: להרשות לנשים את חירותן, הזדמנויות שוות, ושליטה על חייהן (Napikoski). בעקבות פעילותן של הפמיניסטיות, צבאות המערב נפתחו לקליטת נשים לתוך שורותיהם.

בעבר, מרבית צבאות בעולם גייסו בגיוס חובה רק גברים. ישראל היא מקרה ייחודי בכל הקשור לצבא ומגדר, כיוון שהיא המדינה היחידה המגייסת נשים בגיוס חובה. צה"ל מהווה סוכן-חיברות חשוב ומרכזי במדינת ישראל, גיוס החובה מציב את הצבא ככור-היתוך עבור קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית ומשפיע באופן מעשי ומשמעותי על חייו של הפרט מבחינת עיצוב ערכים ונורמות חברתיים וכלכליים (בריק).

מאז השנה שבה נחקק "חוק שירות הביטחון", ומאוחר יותר – "חוק שירות הביטחון [נוסח משולב] ", שירות נשים מבטא תפיסה ערכית, לפיה הצבא הוא "צבא העם" ויש לשלב בו את כל הצעירים במדינה. בעבר נקבע העיקרון של "האדם הנכון במקום הנכון", לפיו יש להציב נשים וגברים כאחד לפי "קריטריונים ענייניים, המשקפים את צרכי צה"ל, את מרצם, יכולותיהם ותכונותיהם האישיות של המתגייסים, ולא את מינם." (משה, ע' 53).

שירות של נשים בארגונים לצד גברים מביא למתח מיני ביניהם, ולא פעם האשה היא הנפגעת מיחס בוטה ואף מתקיפות מיניות. על מנת למנוע תופעות כאלה, המדינה חוקקה חוק למניעת הטרדה מינית (acri.org.il), שמקיף את כל הארגונים בארץ. במקביל, יצאה פקודת מטכ"ל בעניין זה בכל הקשור לשירות הצבאי (mifkad.org.il).

גיוס חיילים חרדים לצה"ל שינה בו את המפה החברתית-תעסוקתית. החלה הדרת נשים מהמרחב הציבורי ומתפקידים חיוניים, מה שפוגם, בעצם, בעיקרון השוויון ובהוראות החוק, וגורם להפליה ברורה על רקע מגדרי .

מטרת העבודה: לבדוק את הסוגיות הקשורות לשוויון הזדמנויות בקשר לשירות נשים בצבא בכלל, ובצה"ל – בפרט.

מתוך שאלת המחקר אפשר להציב את ההשערות הבאות:

 1. בגלל היותו של צה"ל "צבא העם" ובגלל המצב הביטחוני-פוליטי המיוחד של מדינת ישראל, חייב להיות שוויון בנטל בין גברים לנשים.
 2. כיום קיים שוויון הזדמנויות לנשים בכל תחומי החיים האזרחיים. אין סיבה שלא יהיה כך גם בצבא.
 3. חלק מהנשים בישראל אינן מתגייסות לצה"ל, ולכן רובו של הנטל נופל ממילא על הגברים.
 4. מאז ומתמיד גברים היו לוחמים, ונשים, אם גויסו, עסקו בתפקידי-תמך אדמיניסטרטיביים או כאחיות, וכך זה צריך להימשך עד היום.
 5. לנשים אסור ללחום לצד גברים בגלל החשש לנפילתן בשבי.
 6. ערבוב בין נשים לגברים ביחידות-שדה עלול להביא לתוצאות בלתי מוסריות ובלתי רצויות עבור נשים.
 7. כיום יותר ויותר גברים חרדים מתגייסים לצה"ל. עובדה זו מנוגדת לתפיסת שוויוניות לנשים.

סקירת הספרות תביא להבנת הנושאים שהועלו בשאלת המחקר ובהשערות, והדיון בעקבות כך יחדד וילבן את הנקודות הבעייתיות בנושא.

תחילה צריך לבדוק כיצד התפתחה דרישת הנשים לשוויון בינן לבין הגברים.

מצגת בנושא חיילות, מגדר צבא 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

משה, נ'. שירות נשים בצה"ל. מרכז המחקר והמידע. הכנסת. ירושלים.

משה, נ' נשים בישראל - סוגיות מרכזיות. מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויוןמגדרי. מרכז המחקר והמידע. הכנסת. ירושלים.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת