עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית למידה מהצלחות כמנוף לפיתרון רב תחומי בבעיות של מוסד חינוכי. תצפית, ראיונות ,מסמכים (עבודה אקדמית מס. 11482)

‏290.00 ₪

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11482
עבודה אקדמית למידה מהצלחות כמנוף לפיתרון רב תחומי בבעיות של מוסד חינוכי. תצפית, ראיונות ,מסמכים


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי  למידה מהצלחות כמנוף לפיתרון רב תחומי בבעיות של מוסד חינוכי?

 

תוכן עניינים

הקדמה

שאלת המחקר

שיטת המחקר ואוכלוסיית המחקרכלי המחקר

חשיבותו של המחקר ותרומתו

סוגיות אתיות

רקע ספרותי

מאפייני התכנית "למידה מהצלחות" בארגון הלומדעבודה מתוך הנעה עצמית

העידן הפוסט מודרני ותהליכי שינוי

הצעה למבנה העבודה

ביבליוגרפיה

 

הטמעת התוכנית "למידה מהצלחות כמנוף בית ספרי" החלה בבית ספרי, כצורך לאור האתגרים המאפיינים התמודדות של מערכת החינוך בעתות משבר. היא  נועדה להפעיל תהליכים של התחדשות מתמשכת בבתי ספר יחידים ובמערכת החינוך הכללית. מטרת התוכנית היא לאפשר לבית הספר להתפתח ולפעול כארגון יציב, אך דינאמי המשתנה ומתחדש ללא הרף, כתוצאה מתהליכים שונים המתפתחים בארגון. זהו פרויקט רב מערכתי, היכול להוות נדבך נוסף שיקנה יתרון למודל "למידה מהצלחות. הכוונה הינה שהתהליך יהווה בסיס לגיבוש תובנות (ידע) שייווצרו מתוך שיח משותף של ארגון לומד- רב תחומי. אני מניחה שהתובנות יובילו ליצירת פעילויות שמטרתן לסייע בפתרון בעיות  בהיבטים רב תחומיים.

  בעזרת כישורי הלמידה הרב תחומיים שירכשו המורים, על ידי הטמעתה של התוכנית, אני מניחה שיהיה בידיהם להתפתח ולסייע בהגשמת תפיסתו החינוכית של בית הספר כפי שמשתקף, בניסיון לטעת  אמונה ביכולת התלמידים להצליח ולזמן להם חווית הצלחה. מתוך ניסיוני האישי בחינוך, נוכחתי כי מתקיימים  ניסיונות  רבים לרפורמה בחינוך שלא ממריאים, לא מביאים לשינוי טרנספורמטיבי. אני נוטה להאמין, מניסיוני בתכנית, שהלמידה הרטרוספקטיבית מהצלחות, במשולב עם המבנה המיוחד של מעגלי הלמידה תוכל להוות מנוף לשינוי ולהפיכת בית ספר לארגון שיש בו למידה נמשכת רב שנתית בגישה רב-תחומית. ברצוני להתחיל לפעול במעגל הלמידה המורחב בבית הספר (המעגל הרטרוספקטיבי), דהיינו למידה מההיבט הרב תחומי של סיפורי הצלחה של מורים מדיסציפלינות שונות תוך מיקוד במרכיבים של למידה רב-תחומית. מתוך סיפורי המורים אוכל להפיק עקרונות פעולה שיהוו בסיס להפצה וללמידה של כלל המורים בבית הספר. המעגלים הנוספים  שבהם אעסוק, הם המעגלים הפרוספקטיביים של התוכנית. בכל מעגל תבחן שאלת למידה שתעסיק את קבוצת הלמידה. ברצוני להתמקד בפעילותה של קבוצת הלמידה של  הנהלת בית הספר המקיף. קבוצת ההנהלה מורכבת מבעלי התפקידים המרכזיים של בית הספר, שכל אחד עוסק בתחום למידה שונה. היא תעסוק בהיבטים רב תחומיים כגון: הובלת שינויים בתחום הארגוני, הערכת תהליכי למידה ותיעודם והפקת תוכניות פדגוגיות.

להערכתי, מהות הלמידה היא יצירת היכולת הרפלקטיבית דווקא באותם מצבים שהתגובות הינן אוטומטיות, ללמוד להגיב בצורה אחרת (בדרך עתירת חשיבה) המקדמת צמיחה. אני מאמינה שבתוך העשייה הצוותית והרב תחומית בבית הספר מסתתרים משאבים רבים ועשירים של ידע ויכולת אישית וצוותית שעד כה נשארו סמויים ולא מנוצלים, כך הידע הסמוי יהפוך לגלוי ובכך יהפוך ל "משהו שניתן לנצלו ליצירת ידע ניתן להפעלה מעבר לשימוש חד פעמי" 

 

באמצעות המחקר, אנסה להבין, כיצד התוכנית למידה מהצלחות יוצרת שינוי ומשמשת מנוף להתפתחות בית ספרית כלומר, הכוונה הינה שבית הספר יתפתח לארגון לומד שבו הצוות החינוכי ישפר בהתמדה את יכולתו ויטפח דפוסי חשיבה חדשים ודפוסי הוראה שירחיבו את הדעת, בכל תחומי הלמידה, ואת ההתמקצעות בכל תחום בנפרד. במסגרת תוכנית הפעולה, המורים ילמדו כיצד להפרות האחד את השני. הארגון יהווה מקום שבו אנשים יגלו  "כיצד הם יכולים ליצור את המציאות שלהם, וכיצד יש בידם לשנותה" (סנג'י). נכוון לקשר בין הלמידה האישית לבין הלמידה של הארגון במחויבויות ההדדיות בין היחיד לארגון ובאווירה השוררת במפעל המורכב מאנשים לומדים. סביר להניח, שהבנה זו של ההתפתחות הבית ספרית תיווצר דרך הטמעתן של שלושת המתודות בתוכנית: הלמידה הרטרוספקטיבית, למידה פרוספקטיבית, ולמידה על למידה (רוזנפלד ואחרים).

התוכנית תופעל בבית הספר במהלך שנתיים לפחות. כל רכיב יהווה צעד בתהליך שנועד לעורר למידה מתמשכת ולהביא לשיפור תוצאות ואקלים חיובי בבית הספר.

המחקר, בו אתמקד הוא מחקר פעולה (Action Research) (Eliot). מחקר זה, יעשה על ידי הפועלים בשדה ולמענם - צוות הניהול של בית הספר כיוצר מניפה לכלל המורים בעשייה הבית ספרית. צוות ההנהלה של בית הספר מורכב מ- 20  חברים שלכל אחד מהם תפקיד מרכזי: "צוות מרובע"- 2 מנהלים, מלוות למידה של התוכנית (נוכחת במפגשי צוות מרובע, אך לא בסדנאות של קבוצת ההנהלה) ורכזת הלמידה, שתי רכזות פדגוגיות, חמש רכזות שכבה, רכז שכבה, שהוא גם יועץ, יועצת, פסיכולוג, שני מדריכים חברתיים, מחנכת, מורה מקצועית (שהיא גם מסייעת לתיעוד הסדנאות), מנהלת אדמיניסטרטיבית, ושתי רכזות חברתיות. חשוב לציין שרבים מחברי ההנהלה משמשים גם כמחנכי כיתות. סביר להניח, שיהיה בכוחו של צוות מוביל זה להשפיע וליצור מניפה לכלל המורים בעשייה הבית ספרית.  במסגרת זו, אבדוק את התהליכים המתרחשים בבית הספר, אנסה להבינם ולהבנות סדנאות עבודה שמתוכן ניתן יהיה להגיע לתובנות, במטרה לשפר תהליכים וליצור שינוי באמצעות הצלחה באקלים הבית ספרי, בתהליכים פדגוגיים ובהעצמתם של המורים. 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שנקר.  א'. "פיתוח בית ספר שהופעלו בו תהליכי הבניה מחדש", "למורה המדריך" – גיליון  מס' 18, (עמ' 16-19), ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט – המזכירות הפדגוגית, לשכת ההדרכה, יוני.

 24. תפנית"גישה נחושה וכוללנית לצמצום פערים והגברת הצלחה לימודית" – חוברת הפעלה תשס"ג, משרד החינוך, אגף שח"ר, הסוכנות היהודית, היחידה למעורבות חברתית – אוניברסיטת בן-גוריון.

 

 

25.Ashton & Webb. Making a difference Teacher’s sense of efficacy and student achievement. New-Yorkהעבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת