עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דו-קיום, שאלונים עמדות כלפי דו קיום בין ערבים ויהודים, מחקר כמותני, SPSS שאלון היגדים (עבודה אקדמית מס. 11633)

‏290.00 ₪

48 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11633
עבודה אקדמית דו-קיום, שאלונים עמדות כלפי דו קיום בין ערבים ויהודים, מחקר כמותני, SPSS שאלון היגדים


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי השסע בין יהודים לערבים בחברה הישראלית לאור עמדות כלפי דו קיום בין ערבים ויהודים?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות 

דו קיום

אלימות ישראלית נגד ערביי ישראל

תפישתם כאיום דמוגרפי על מדינת ישראל

חילופי שטחים וחילופי אוכלוסין

פערים כלכליים בין יהודים לערבים

הזכות לשוויון בעבודה

החברה הערבית בישראל: בין שאיפה ללאומיות לדו קיום

קבוצות בחברה הערבית בישראל

החברה הערבית והפוליטיקה הישראלית

פערי שכר בין יהודים וערבים

אפליה כלכלית על רקע אתני

שוק העבודה הישראלי: צמיחה, מגמות, מעמד ואי שוויון

פערי שכר בין יהודים וערבים

פערים בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה

אפליית שכר בין יהודים וערבים

מאמצי החברה להקטנת האפליה במדינת ישראל

מתודולוגיה כמותנית 

המחקר הכמותני

אוכלוסיית המחקר

ממצאי המחקר

שאלון דמוגרפי

תוצאות שאלון היגדים

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים:

שאלון

שאלון דמוגרפי

שאלון היגדים

פלטי SPSS

 

השערת המחקר

השסע בין יהודים לערבים בחברה הישראלית ישתקף היטב בעמדות כלפי דו קיום בין ערבים ויהודים, כאשר ההנחה שיהיה מגוון עמדות כלפי הדו קיום לאור הסוגיות השנויות במחלוקת והמתח בין יהודים לערבים.

 

מאז הקמתה של מדינת ישראל ועד היום קיימת מתיחות ביןעדתית משמעותית בין אוכלוסיית ערביי ישראל לבין האוכלוסייה היהודית בישראל. בין הגורמים למתיחות ניתן למנות את אלו הבאים:

המאבק על אופייה של מדינת ישראל והרצון של רוב ערביי ישראל להפיכתה ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה או למדינה דו לאומית. (שקד.)

ההזדהות של ערביי ישראל עם המאבק הפלסטיני כנגד ישראל, שנתפשה על ידי הציבור היהודי כתמיכה באויב ואף בטרור הפלסטיני שכוון נגד האוכלוסייה האזרחית של ישראל.

הקצנה של ערביי ישראל מאז שנות ה2000 שהתבטאה בעליית השפעתם של אישים הנתפסים כאנטיישראלים קיצוניים, כגון ראאד סלאח ראש התנועה האסלאמית בישראל, חה"כ עזמי בשארה שנחשד בריגול לטובת חזבאללה, חה"כ חנין זועבי השתתפה במשט לעזה  וחה"כ אחמד טיבי ששימש כיועצו של יאסר ערפאת. מנגד, חלה הקצנה גם בקרב הציבור היהודי שהתבטאה בעליית השפעתם של אישים הנתפשים כלאומנים קיצוניים.

קיפוח בחלוקת משאבים ציבוריים למגזר הערבי וניכור מצד מוסדות המדינה.

עלייה בגזענות, על ביטוייה השונים, בין שתי העדות.

בעבר פרסם עיתון הארץ סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה בו השתתפו 507 אנשים אשר קבע כי 75% מערביי ישראל יתמכו בחוקה אשר תשמור על הסטטוס של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בתנאי שהיא תבטיח שוויון זכויות למיעוטים. על פי הסקר 23% ציינו כי הם מתנגדים להגדרה זו. (שיפטן)

בסקרים שנעשו לאורך השנים על ידי פרופ' סמי סמוחה, כ־60% מערביי ישראל אינם מקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכ־22% שוללים את קיומה של מדינת ישראל בכלל. ישנה ירידה מתמשכת בלגיטימיות של המדינה מצד ערביי־ישראל מחד גיסא, ועלייה בחיוב, אשר כיום עומד על כ־12%, של שימוש באמצעים לא חוקיים ואף אלימים מצד ערבים מאידך גיסא. בסקר אחר, נמצא שכ־46% לא מוכנים לשלוח ילדיהם לבית־ספר עברי ו־47% לא רוצים שכן יהודי. כ־40.5% מהערבים במדינת ישראל אף מכחישים את קיום השואה. (שקד.)

ממצאי סקר שערך מכון "מאגר מוחות" העלו כי 82% מבני הנוער הערבי־ישראלי רואים את עצמם במידה בינונית עד רבה מאד כ"פטריוטים פלסטינים". כמו כן עלה כי 20% מהם סבורים שמותר להתנגד למדיניות הממשלה גם תוך שימוש בכוח.

לאורך השנים פוליטיקאים, רבנים, עיתונאים והיסטוריונים ישראלים שונים התייחסו למיעוט הערבי בישראל כ"גיס חמישי" של מדינת ישראל. מקרה בולט היה הצהרתו של ח"כ אפי איתם כי "יש לסלק את ערביי ישראל מהמערכה הפוליטית שכן מדובר בגיס חמישי ובחבר של בוגדים מהמעלה הראשונה".

 

שאלון היגדים

 

נא הקף/י בחירתך בעיגול את המספר המתאים, כאשר 1- "כלל לא מסכים", 5- "מסכים במידה רבה מאוד".

 

היגד

כלל לא מסכים

מסכים במידה מועטה

מסכים במידה בינונית

 

מסכים במידה רבה

 

מסכים במידה רבה מאוד

 1.  

אני שלם עם ההגדרה של ישראל כמדינה של שני עמים שחיים בה יחדיו

1

2

3

4

5

 1.  

 רוב חבריי ומשפחתי תומכים בדו קיום ערבי יהודי למרות הקשיים

1

2

3

4

5

 1.  

"לא יחיה עם על חרבו" אני חושב שראוי עכשיו לחתום על הסכם שלום בין ישראל לפשתינאים

1

2

3

4

5

 1.  

אני בעד הנוסחה שתי מדינות לשני עמים

1

2

3

4

5

 1.  

אני בעד הנוסחה שטחים תמורת שלום

1

2

3

4

5

 1.  

הייתי מוכן להעתיק מגוריי לישוב עם דו קיום מובהק כמו נווה שלום

1

2

3

      4

5

 1.  

דו קיום ערבי יהודי מעולם לא היה ולעולם לא יהיה

1

2

3

4

5

 1.  

דו קיום ערבי יהודי הוא אידאל שיש לשאוף אליו

1

2

3

4

5

 1.  

אני חי דו קיום ערבי יהודי בחיי היומיום: למשל אוכל במסעדה של העם השני

1

2

3

4

5

 1.  

 אני חי דו קיום ערבי יהודי בחיי היומיום: למשל מקים קשרי מסחר עם אנשים מהעם השני

1

2

3

4

5

 1.  

 יש לי ידידים מהעם השני

1

2

3

4

5

 1.  

 יש לי חברים מהעם השני

1

2

3

4

5

 1.  

 יש לי או היה לי בן/בת זוג מהעם השני

1

2

3

4

5

 1.  

אני חושב שיש לשתף מפלגות ערביות בקואליציה של הממשלה

1

2

3

4

5

 1.  

דו קיום ערבי יהודי זה לא רק חומוס, שמן זית וטיפול במוסך ערבי

1

2

3

4

5

 1.  

דו קיום ערבי יהודי הוא עד גבול של קשרי נשואין אני נגד נשואי תערובת

1

2

3

4

5

 1.  

 דו קיום ערבי יהודי כולל גם קשרי נשואין אני לא נגד נשואי תערובת

1

2

3

4

5

 1.  

יש לשפר דו הקיום ערבי יהודי על ידי הידברות וסובלנות לעם השני

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

מצגת רפרט בנושא דיו קיום פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דן שיפטן, פלסטינים בישראל: מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית, הוצאת כנרת זמורהביתן דביר.

רוני שקד, על הגדר: הפלשתינים בישראל רדיקליזם לאומי, הוצאת כרמלהעבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת