עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס פייבוקס  Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור פפר

bit ביט on the App Store        

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית הגבלים עסקיים קונצרן כי"ל, כימיקלים לישראל, הכרזת מונופול, ים המלח, דשנים ICL (עבודה אקדמית מס. 11662)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11662

עבודה אקדמית הגבלים עסקיים קונצרן כי"ל, כימיקלים לישראל, הכרזת מונופול, ים המלח, דשנים ICL

בינואר 2019 שונה שם חוק ההגבלים העסקיים לחוק התחרות הכלכלית.

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני ההגבלים העסקיים על כי"ל, כימיקלים לישראל?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

הגדרת ה"מונופולין"

מהו שוק מונופוליסטי?

מי יכול להיחשב מונופולין?

חלופה ראשונה

האם הסדר כזה הינו רצוי?

משפט משווה

ארה"ב ואירופה

חלופה שנייה

כיצד מודדים השפעה מכרעת בשוק?

חלופה שלישית

הכרזת המונופולין

הסמכות בארץ

משמעותה ותוקפה של ההכרזה

הערך של ההכרזה במישור הראייתי

אמצעי הפיקוח על בעל המונופולין

על ידי מי מתבצע הפיקוח?

כיצד הפכה כימיקלים לישראל מחברה ממשלתית רגילה למונופולין?

נמל אשדוד וההתייחסות אליו בדוח טרכטנברג

יישום החלטות וועדת טרכטנברג

סיכום

ביבליוגרפיה

בהתאם לסמכותו לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח– 1988, הכריז הממונה דרור שטורם על כימיקלים לישראל בע"מ ("כי"ל") כעל בעלת מונופולין בתחומים הבאים:

חומצה זרחתית, חומצה גפרתית, אמוניה, פוספטים, דשנים כימיים, ברום ותרכובותיו ואשלג.

 הכריז כדלקמן:

§ על כי"ל ומפעלי ים המלח כעל בעלות מונופולין בתחום האשלג.

§ על כי"ל ורותם כעל בעלות מונופולין בפוספטים וחומצה זרחתית.

§ על כי"ל ועל ברום כעל בעלות מונופולין בתחום הברום ותרכובותיו.

§ על כי"ל ועל דשנים כעל בעלות מונופולין בתחום האמוניה, החומצה הגופרתית, הדשנים הכימיים והדשן הזרחתי המוצק.

1. קבוצת כי"ל היא אשכול חברות (קונצרן), הכולל חברות הפועלות בישראל ובחו"ל בתחומי הדשנים, הכימיקלים והמטרולוגיה. מרכז הפעילות היצרני של הקבוצה הוא בישראל והוא מתבסס על ניצול אוצרות הטבע שבים המלח (אשלג, ברום ומינרלים אחרים) ובנגב (מרבצי סלע פוספט). מכל אלה מפיקה הקבוצה ומעבדת חומרים המשווקים ללקוחות ובחלקם אף משמשים ליצור מוצרי המשך נוספים על ידה.

2. פעילותה של קבוצת כי"ל מאופיינת, ככלל, בזרימת חומרי גלם ומוצרי ביניים בין חברות הקבוצה, כאשר חברה אחת מעבירה לרעותה חומר גלם, אשר מייצרת ממנו מוצר המשך, המשמש כמוצר סופי או מוצר ביניים בתעשיות המשך. במצב זה מיוחסת, מטבע הדברים, חשיבות לאכוונה הנעשית מלמעלה על ידי חברת האם שבקודקוד הקונצרן, המרכזת אצלה את הראייה הכוללת של הייצור והאספקה בכלל החברות שבאשכול.

3. רבות מהחברות שבבעלותה ובשליטתה של כי"ל, מוכרזות מזה שנים כבעלות מונופולין באספקת חומרי גלם שונים:

 (א). חברת מפעלי ים המלח (להלן: "מפעלי ים המלח") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת אשלג.

 (ב). חברת ברום ים המלח (להלן: "ברום") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל- מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת ברום ותרכובותיו.

 (ג). חברת רותם אמפרט נגב (להלן: "רותם") – חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת פוספטים וחומצה זרחתית.

 (ד). חברת דשנים וחומרים כימיים (להלן: "דשנים") - חברת-בת בבעלות מלאה של כי"ל - מוכרזת כבעלת מונופולין באספקת אמוניה, חומצה גופרתית ודשנים כימיים.

חלק מהחומרים נשוא הכרזות המונופולין השונות מצוי תחת פיקוח מחירים.

4. כלל הוא בדיני התחרות, וכך אף לענין הכרזתו של אדם כבעל מונופולין, כי הבחינה התחרותית של מציאות עסקית ממקדת מבט בקונצרן כיחידה כלכלית מהותית אחת (single entity). חריג לכך יימצא במצב בו שתי חברות (שאינן אם ובת) פועלות כישויות כלכליות נפרדות, כל אחת על פי שיקוליה העצמאיים, שלא על פי הכוונה או תיאום מסחרי של התנהגותן, הנעשה על ידי חברת האם.

5. הוראת המונופולין שבחוק ההגבלים העסקיים – סעיף 26 – קובעת כי:

"(א) לענין חוק זה יראו כמונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד (להלן - בעל המונופולין). 

(ו) בסעיף זה, "אדם" - לרבות חברה ובנותיה, בנות של חברה אחת וכן אדם וחברה שהוא שולט בה."

בהתאם לכך, בנסיבות בהן בא בפני מערך פיקוח ההגבלים העסקיים אשכול חברות, בעלות מונופולין, שפעילותן בתחום התחרות מכוונת, מווסתת ומאורגנת מראש הקונצרן – חברת האם – יוכרזו החברות הבנות יחד עם חברת האם כבעלות מונופולין לפי החוק.

פעילותה של קבוצת כי"ל מאופיינת בזרימת חומרי גלם ומוצרי ביניים בין חברות הקבוצה, העוסקות לעתים באותם חומרים או מוצרים כאלה המשמשים בחברה אחות שלהן. במצב זה מיוחסת, מטבע הדברים, חשיבות לריכוז האספקה של מוצר מסויים בתוככי הקונצרן כולו, על החברות השונות בו, ולבחינת מוטת השליטה של הקונצרן כולו. בחינת התמונה בשלמותה אפשרית מנקודת מבטה של חברת האם שבראש הקונצרן, שכן רק מנקודת מבטה של זו תיפרש בפנינו יריעת האספקה כולה של הקונצרן במוצר נשוא המונופולין.

הכרזת המונופולין שבפני עוסקת במצב דברים זה.

לבחינת המונופולין מנקודת ראותה של חברת האם חשיבות בהיבט נוסף: האכוונה הנעשית מלמעלה על ידי החברה שבקודקוד הקונצרן, המרכזת אצלה את הראייה הכוללת של הייצור והאספקה בכלל החברות שבאשכול והיכולה לווסתם כרצונה.

6. כי"ל עברה במשך השנים שינויי בעלות וכן שינויים מבניים תוך-קונצרניים: במסגרת תהליך ההפרטה, עברה כי"ל לידיים פרטיות, ונפרדה בכך ממעמדה כחברה ממשלתית (מעמד שהיה נתון לה עד אמצע שנות התשעים). נוסף על כך, ביצעה כי"ל פעולות רה-ארגון פנימיות בתוך הקבוצה, תוך שקילת אינטרסים עסקיים בראייה כלל קונצרנית.

7. כך, במסגרת רה-ארגון שערכה קבוצת כי"ל , יוחד כל ייצורו של דשן זרחתי בידי חברה בת של כי"ל – רותם; וכל שיווקו של הדשן הזרחתי רוכז בידי חברה בת אחרת של כי"ל – דשנים. כל זאת להבדיל מהמצב ששרר קודם לכן, כאשר שתי החברות האמורות עסקו במקביל, כל אחת, בייצור ובשיווק.

8. בנוסף לכך, ולפי החלטת הנהלתה של כי"ל למזג את פעילותה בתחום הדשנים, אוחדה במהלך פעילותן של החברות רותם ומפעלי ים המלח. בשיחות שקיימו אנשי רשות ההגבלים העסקיים עם נציגי כי"ל, התברר כי מיזוגים ושינויים ארגוניים פנימיים נוספים (כגון אלה הנזכרים), נבחנים מזה זמן בהנהלת כי"ל וכי ייתכנו מהלכים נוספים דומים.

מצגת ניצול של מונופול 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אריאל אזרחי, דיויד גילה דיני התחרות האירופאים בראי דיני ההגבלים העסקיים הישראליים, נבו (2019)

שרון ידין "המרחב ההבעתי של הרגולציה" משפט ועסקים כג (2019)

אתר כימיקלים לישראל  www.icl-group.co.il

Adi Eyal "Antitrust Abuse: Which Power is Curtailed?", in Abuse of Power in Competition Law (Nihoul and Takahashi, eds


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה