עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית טיפים, מתן תשר למלצר, דיני עבודה, דיני מיסים, טיפ שירות, ביטוח לאומי, מאבק המלצרים (עבודה אקדמית מס. 11685)

‏290.00 ₪

22 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11685

עבודה אקדמית טיפים, מתן תשר למלצר, דיני עבודה, דיני מיסים, טיפ שירות, ביטוח לאומי, מאבק המלצרים

שאלת המחקר

האם יש לראות בתשר שקיבל העובד חלק משכר עבודתו ?

תוכן עניינים

מבוא

פרק א : הדין הקיים ומגבלותיו . תוך בחינת סיווגיו השונים של התשר

פרק ב : תשר כשכר עבודה - התיקון לחוק והשלכותיו

פרק ג : בעיות האכיפה ודרכי התמודדות

פרק ד : משפט משווה

סיכום

ביבליוגרפיה

תשר -tip הוא תשלום הניתן לעובד המספק שירות אישי, כגון מלצר או ספר, ישירות ממקבל השירות ועל-פי שיקול דעתו.

בעת המשא-ומתן על השכר, העובד והמעביד מביאים בחשבון את עובדת קיומו של התשר, ובמקרים קיצוניים שהיו הוסכם שהעובד לא יקבל שכר אלא תשר בלבד.

התשר ניתן לעובד במסגרת עבודתו, אך לא ממעבידו, ולכן עולות שאלות רבות ביחס להשתלבותו של תשלום זה בחובות ובזכויות הנובעות מדיני העבודה ומדיני המסים.

הסכום הכולל של תשרים (טיפים) המשולם למלצרים בישראל מדי שנה מוערך במיליארד שקל. אלה לרוב אינם מדווחים לרשויות המס, ולעתים נדירות משולם עליהם מס.

השאלה העיקרית העומדת על הפרק היא האם התשר נחשב כחלק מהשכר שמשלם המעביד לעובד, לצורך השלמה לשכר מינימום, תשלום דמי ביטוח לאומי[2] והזכויות הנובעות מכך, ניכוי מס הכנסה במקור וכו'

סעיף 1 לחוק יסוד משק המדינה, קובע ש״מיסים, מלוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו. הוא הדין לגבי אגרות". סעיף 1(ב) לחוק קובע את העיקרון שאם ״ נקבעה מסגרת למס או לאגרה ושיעורו לא נקבע בחוק, רק הכנסת או וועדה מוועדותיה רשאית לקבוע את שיעורו ."

אחד היסודות של משטר דמוקרטי הוא העיקרון שאין להטיל מיסים על אזרחים אלא רק ע״י הרשות המחוקקת, כך שהטלת מס שלא מבוצעת בהליכי חקיקה מקובלים, כולל פרסום בספרי חוקים, היא משוללת כל תוקף חוקי והיא לא מחייבת את האזרח.

ס'12 לחוק שכר המינימום (להלן: חוק שכר מינימום) קובע מפורשות שזכותו של עובד איננה ניתנת להתניה או ויתור, זהו חוק קוגנטי. מהות החוק הינה למנוע ניצול של קבוצות עובדים, כגון: מתמחים,מלצרים, וכיוצ״ב.

מס ישיר הוא מס שמוטל ישירות על הנישום.-דוגמא: -מס הכנסה.

מיהו נישום? בסעיף ההגדרות בפקודת מס הכנסה, נישום מוגדר כאדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס. אדם, לרבות חברה וחבר בני אדם.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יורם מרגליות ושרון רבין-מרגליות "טיפים" משפטים 38(1-2) 107-144

דנג"ץ המוסד לביטוח לאומי נ' אסתר כהן ואח'

 אמנון רובינשטיין, ‏סיפורם של חוקי-היסוד, משפט ועסקים י"ד, עמ' 109-79

אמיר פז פוקס עובדים בעידן של הפרטה, מכון ון ליר המרכז ללימודים אקדמאיים, ירושלים, הקריה האקדמית אונו 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת