עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפנסיה כזכות קניינית, קצבת גמלאות קוגנטית, זכויות מכח דיני קניין (עבודה אקדמית מס. 11781)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11781
עבודה אקדמית הפנסיה כזכות קניינית, קצבת גמלאות קוגנטית, זכויות מכח דיני קניין

שאלת המחקר

האם הזכות לפנסיה זו זכות קניינית?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר:

טיעון משפטי:

מהי פנסיה, והתפתחותה בישראל

זכויות מכח דיני קניין

הזכות הקניינית

ההבדלים בין זכות חוזית לזכות קניינית

רשימת הזכויות סגורה או פתוחה

עיקרון הפומביות של הזכות הקניינית

זכות עקיבה

תקנת השוק כחריג לזכות העקיבה

הפנסיה כזכות קניינית

זכות עתידית לפנסיה כזכות קניינית

זכויות פנסיה בעת גירושין

משפט משווה

פנסיה בארה"ב

דיון ומסקנות

תשובה לשאלת המחקר:

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית זו תבחן האם הזכות לפנסיה זו זכות קניינית ולמה עדיין בישראל זכות לפנסיה אינה מוכרת כזכות חוקתית?

תחזיות לטווח הארוך הראו כי קיימת סכנה להתמוטטות מערכת הפנסיה בישראל בשל הוצאות שהולכות וגדלות לתשלום פנסיות הנובע מהארכת תוחלת החיים באופן חד ללא גידול מקביל בתוצר הנובע מירידה בשיעור הילודה.

על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) מעבר מפירמידה לעמוד ממחיש את השינוי הדמוגרפי המתרחש בעולם, וישראל ביניהם. במבנה הפירמידה יש עובדים רבים ופנסיונרים מעטים, ובמבנה עמוד מספר הפנסיונרים משתווה למספר העובדים. מכוון שדור עובדים הנוכחי הוא זה שממן את הפנסיות של הפנסיונרים הנוכחים שינוי זה גורם לחשש לעתיד הפנסיוני שכן גרם לגידול עצום בנטל תשלומי הפנסיות מתוך התוצר.

החשש הוא כי עובדים אלו יגיעו לגיל פרישה בלי יכולת לספק לעצמם רמת חיים נאותה, ובלי יכולה של המדינה לספק להם רמת חיים זו, ועלול להיווצר מצב של פנסיונרים רבים החיים בתנאי עוני.

חשש זה נעוץ בעובדה שמהלך הפעילות הרגילה של העובד בשוק העבודה לא מביא ליצירת כיסוי פנסיוני. עובדים צעירים במהלך חייהם הצעירים נתונים לקשיים יומיומיים ואינם חושבים לטווח הארוך וכך מסכנים את עתידם הפנסיוני.

בכדי להתמודד עם התחזיות המדאיגות נערכו במהלך השנים רפורמות מקיפות בתחום הפנסיה שמטרתם להבריא את מערכת הפנסיה המולאמת שנתונה בקשיים ובסופו של דבר הביאו לכדי הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל.

אחת הרפורמות הגדולות שנעשו בכדי להתמודד עם עתידה של המערכת הפנסיונית היא הנהגת פנסיית חובה שנחתמה בהסכם קיבוצי והורחבה בצו הרחבה.

המניע לחוק זה הוא שיעור משמעותי יחסית של גמלאים שנזקקים להשלמת הכנסה בנוסף לקצבה הבסיסית המתקבלת מהביטוח הלאומי, מכוון שלא חסכו מספיק לגיל פרישה בעת שנות עבודתם.

מהלך חקיקת פנסיית חובה נועד בכדי להתמודדעם שיעור גדול מידי של עובדים שאינם מצויים באפיק פנסיוני כלשהו, קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים וקופות גמל.

מטרת העבודה היא לבחון את השפעת הרפורמות במערכת הפנסיה וכיצד השינויים שחלו במהלך השנים בהסדרי הפנסיה בישראל משפיעים על יכולתם של הפורשים לשמר את רמת חייהם?

טיעון משפטי:

למה עדיין בישראל זכות לפנסיה אינה מוכרת כזכות חוקתית?

מצגת ספיציפית על זכות חוזית קניינית פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

אהרון ברק כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (נבו) 

 יהושע גייפמן, "זכויות פנסיה ונכסי פרישה", הפרקליט, כרך מא  105

Pellissery, Sony and Dey Biswas, Sattwick Emerging Property Regimes: What It Holds For the Future of Socio-Economic Rights? IRMA Working


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת