עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הערכת שווי חברות,תחשיב שווי עתידי של חברת מלונות דן בע"מ, הערכת שווי שיטה DFC (עבודה אקדמית מס. 11811)

‏290.00 ₪

 41 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11811
עבודה אקדמית הערכת שווי חברות,תחשיב שווי עתידי של חברת מלונות דן בע"מ, הערכת שווי שיטה DFC


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

תקציר  

סקירת ענף , סקירת חברה וניתוח הסביבה הכלכלית  

ניתוח SWOT   

ניתוח המאזן – מדדי איתנות פיננסיים 

ניתוח דו"חות רווח והפסד

ניתוח דו"ח תזרים מזומנים

סיכום הניתוח הפיננסי

הערכת שווי

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

 

בעבודה נעשה תחשיב כדי להעריך את שוויה העתידי של חברת מלונות דן בע"מ.

קיימות מספר דרכים להערכת שווי ובעבודה זו נבחרה השיטה של DFC. השיטה המקובלת ביותר לצורך הערכת שווי חברות. בניתוח היוון תזרימי מזומנים, שווי החברה הוא הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flows ) המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה, ועוד השווי הנוכחי של תזרימי המזומנים של החברה בסוף התקופה (Terminal Value ). בכדי לקבוע את שווי פעילות על פי מודל היוון תזרים מזומנים יש לקבוע את מקדם ההיוון הרצוי לניכוי תזרים המזומנים. מקדם היוון מהווה את הבסיס להיוון זרמי המזומנים העתידים ותרגומם לערכים נוכחיים.

 בעבודה זו נערכה השוואה בין חברת מלונות דן למלונות ישרוטל. באופן כללי ענף המלונאות זוכה בשנים האחרונות להתעוררות ופריחה מחודשת בייחוד בשל רגיעה ביטחונית באיזור ושיפור משמעותי במצב הביטחוני. כל זאת בתוספת מעמד הייחודי של דן בשוק המלונאות כחברה מבוססת ויציבה מוביל ליציבות פיננסית וגידול בהכנסות. גם בחברת ישרוטל נצפתה מגמה דומה.

ניתוח SWOT מעלה כי החברה עצמה נהנית ממעמד טוב ויציב במשק הישראלי, וזאת בתוספת של היעדר תחרותיות בשוק אשר ממקמת אותה כאחד השחקנים המוכרים והחזקים בתחום. למרות זאת ענף המלונאות הוא יחסית תנודתי , מושפע מאוד מהמצב הבטחוני וממצבה של ישראל בעולם.

ענף המלונאות בכללותו סובל מרמת נזילות נמוכה יחסית אולם באופן יחסי חברת מלונות דן מראה יציבות פיננסית טובה יחסית , כמו גם חברת ישרוטל. הערכת שווי הובילה להערכת חסר יחסית שלווי השוק של החברה, דבר אשר ממחיש את הבעייתיות בשיטה זו להערכת חברות. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה