עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סגנון ניהול, תפוקה בעבודה, שביעות רצון העובדים, כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 11824)

‏290.00 ₪

49 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11824


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין סגנון ניהול , שביעות רצון העובדים ותפוקת העובד?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

סקירת ספרות

שביעות רצון בעבודה

סגנונות ניהול

תמיכת מנהל

סגנונות מנהיגות

תפוקה בעבודה

מקרה פרטי : מנהל בית הספר והשפעה על שביעות רצון ותפוקת מורים

השפעת תמיכת מנהל על רמת פרואקטיביות ושביעות רצון

סביבת עבודה, אקלים

מנהיגות מעצבת

תנאי העבודה

השיטה

המדגם ואיסוף הנתונים

כלי המחקר

כלי הניתוח

תוצאות

בדיקת השערות

דיון, סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספח 1

נספח 2

עבודה זאת עוסקת בקשר בין סגנון הניהול לשביעות רצון העובדים ותפוקת העובד.

משתנה בלתי תלוי – סגנון ניהול

משתנה תלוי – תפוקת העובד , שביעות רצון

המציאות כיום אכן מובילה לאינטגרציה בין ניהול ומנהיגות של מנהל והשפעתו על תפוקה. בעבר לא התייחסו לנושא מנהיגות וכיום ישנם קורסים שונים בנושא פיתוח מנהיגות, וזאת מכיוון שהגיעו להבנה שמנהיגות וגם ניהול משלימים זה את. קוטר בספרו ציין שלא לימדו את האנשים הרבה על מנהיגות. רק מנהיגות מסוגלת להעניק מוטיבציה לשנות את אופי ההתנהלות ולהביא לצמיחה אישית של כל עובד ולשמור על רמה נאותה של יחסים בינאישיים בתוך המערכת. 

דפוס ניהול, המכוון במידה רבה לטיפוח יחסי – אנוש, יתבטא באינטימיות גבוהה, דחיפה קדימה והתחשבות רבה בצוות ...

השפעת סגנון ניהול בא לידי ביטוי במסגרת קבלת החלטות של מנהל וכן במסגרת התנהגות מסוימת הננקטת על ידי מנהל. מנהל אחראי לכל הנעשה במוסדו ומאציל מסמכויותיו לחברי הצוות הארגוני , משתפם בתהליכי קביעת מדיניות המוסדית וקבלת ההחלטות. כך מגביר המנהל את הזדהותם עם מקום עבודתם ומחויבותם האישית להצלחתו. בדרך זו פועל המנהל בסגנון ניהול יזמי פרואקטיבי.

תפוקה (באנגלית: Output) הוא מונח כלכלי המתאר את סך התוצרים הסופיים המוחשיים ו/או המופשטים המופקים מתהליך. בדרך כלל מדובר בסך התוצרת המופקת בתהליך או פעילות כלכלית, בהקשר לנושאים הקשורים למקרו-כלכלה.

תפוקה שולית היא הנגזרת של תפוקה, ותפוקה שולית פוחתת היא מושג כלכלי שכיח המתייחס לנגזרת שנייה שלילית של תפוקה.(בהט, לויתן)

 להבדיל מהתפוקה, תשומה מתארת את גודל השימוש במשאבים בתהליך מוחשי או מופשט.

תפוקות בחינוך

בתחום החינוך התפוקה מתייחסות לשינויים שחלים בתלמיד בעקבות תהליך ההוראה. שינויים אלו כוללים רכישה של ידע ומיומנויות, המאפשרים לבוגרי בית ספר תיכון לרכוש השכלה גבוהה כדי להשתלב בשוק העבודה. להבדיל מתפיסות קודמות אשר העריכו את מידת השוויון במערכת החינוך על פי התשומה המושקעת בכל תלמיד, הגישה הרווחת כיום מדגישה את התפוקות. על פי הגישות אלו יש לקבוע את התשומה המושקעת בחינוך על פי הצרכים האישיים של כל תלמיד. זאת הסיבה להשקעת משאבים בחינוך מיוחד ובשילוב בחינוך.(בהט, לויתן )

דוגמא מהשאלון:

שם המנהל/ת: ___________________________

ארגון : ___________________ תאריך : _______________

1. הוא מסייע לעובדיו בתמורה למאמצים מצידם

1

2

3

4

    5

2. הוא בוחן הנחות מרכזיות בכדי לבדוק אם הן עדיין מתאימות

1

2

3

4

    5

3. הוא נמנע מלהתערב, עד שהבעיות הופכות לחמורות

1

2

3

4

    5

4. הוא מתמקד בדברים יוצאי דופן, טעויות, חריגים וסטיות מהנדרש

1

2

3

4

    5

5. הוא נמנע מלהתערב, גם כאשר עולים נושאים חשובים

1

2

3

4

    5

6. הוא מדבר על הערכים והאמונות החשובים ביותר

1

2

3

4

    5

7. הוא לא נמצא כשזקוקים לו

1

2

3

4

    5

8. הוא מחפש נקודות מבט שונות, בעת פתרון בעיות

1

2

3

4

    5

9. הוא מדבר באופטימיות על העתיד

1

2

3

4

    5

10. הוא מעורר בעובדיו גאווה, על עצם הקשר עם מנהל כזה

1

2

3

4

    5

11. הוא מגדיר באופן מדויק מי אחראי להשגת היעדים

1

2

3

4

    5

12. הוא מחכה שהדברים ישתבשו לפני שהוא נוקט פעולה

1

2

3

4

    5

13. הוא מדבר בהתלהבות על מה שצריך להשיג

1

2

3

4

    5

14. הוא מדגיש את החשיבות של תחושת שליחות חזקה

1

2

3

4

    5

15. הוא משקיע זמן בהדרכה ובחניכה של עובדיו

1

2

3

4

    5

16. הוא מבהיר לעובדיו מה הם יכולים לצפות אם הם עומדים במשימות הנדרשות

1

2

3

4

    5

17. הוא מבטא אמונה גדולה במשפט "אם זה לא מקולקל, אל תנסה לתקן את זה"

1

2

3

4

    5

18. הוא פועל מעבר לאינטרס האישי, למען טובת המחלקה

1

2

3

4

    5

19. הוא מתייחס לכל עובד באופן אישי ולא רק כאל עוד אחד

1

2

3

4

    5

20. הוא מחכה שבעיות יהפכו למתמשכות לפני שנוקט בפעולה

1

2

3

4

    5

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, (2019)

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס

פסטרנק, ר' וגולדרינג, א' . האם סגנון ניהול המכוון לטיפוח יחסי אנוש פוגע באפקטיביות בית הספר עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17, 175-189. 

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת