עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מגדר שב"ס, פקטור המגדר בעבודת סוהרים, סוהרות של שירות בתי הסוהר, ראיונות, איכותני (עבודה אקדמית מס. 11839)

‏390.00 ₪

37 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11839
עבודה אקדמית מגדר שב"ס, פקטור המגדר בעבודת סוהרים, סוהרות של שירות בתי הסוהר, ראיונות, איכותני

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי פקטור המגדר בעבודת סוהרים וסוהרות של שב"ס?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

השערות המחקר           

מתודולוגיה       

סקירת ספרות   

פירוט על הארגון           

מקצוע הסוהר   

שירות בתי הסוהר         

שירות בתי הסוהר כיום  

מבנה ארגוני של שירות בתי הסוהר         

אבחון ומיון אסירים        

שחיקה בקרב סוהרים    

ממצאים

הבדל בין גבר בתפקיד בכיר לבין אישה בתפקיד בכיר :      

תאור תפקיד,תכונות אופי קידום בעבודה  

הבדל בין גבר בתפקיד זוטר לבין גבר בתפקיד בכיר:         

הקונפליקט בין הקרירה לבין מחויבות למשפחה    

הבדל בין אישה בתפקיד זוטר לבין אישה בתפקיד בכיר     

סיכום

ביבליוגרפיה      

נספחים

ראיון 1# - אישה בתפקיד היררכי גבוה בארגון שב"ס (קצינה בכירה)

ראיון 2# - גבר בתפקיד היררכי גבוה בארגון שב"ס (קצין בכיר)       

ראיון 3# - אישה בתפקיד זוטר בארגון שב"ס        

ראיון 4# - גבר בתפקיד זוטר בארגון שב"ס           

ראיון 5# תת גונדר בדימוס         

ראיון 6# ת' תת גונדר בדימוס (קצינה בכירה)       

 

עבודה זו עסקה בהשפעת המגדר על תפקידי ניהול בארגון שב"ס, בקרב גברים ונשים בגילאי 27 ומעלה. בעבודה זו היה נסיון לבחון כיצד משפיע מיקומם של נשים וגברים במבנה ההיררכי על עיצוב זהותם, וכן מהו ההבדל בין תפקידי ניהול לבין תפקידים זוטרים בקרב נשים וגברים.

ע"פ מאמרן של "אליס איגלי ולינדה קרלי" ( 2014) כאשר טועים באבחון בעיה קשה למצוא לה פתרון יעיל. תמונת המצב הקיימת בארגונים גדולים מראה מספר מועט של נשים בצמרת ההנהגה. נשים המעוניינות לפלס דרכן אל משרות ניהול בכירות, ישנם מסלולי קידום אך מסלולים אלו מלווים בקשיים רבים אשר צפויים ובלתי צפויים כאחד, אך בסופו של דבר ניתן להסיק שהמטרות אליהן הן מעוניינות להגיע הן בנות השגה. קיימים מחסומים שונים המרכיבים את המכשולים אך אפשר למצוא את הדרך שבה מצליחות מקצת הנשים לפלס דרך לעקוף את אותם מכשולים. (איגלי וקרלי, 2014)

ע"פ מאמרו של ד"ר גיזי רפפורט ( 2014) קיימת תפיסה הגורסת כי לנשים יש סגנון ניהול שונה מזה של הגברים וכי שניהם לא מסוגלים לשנות את סגנונות הניהול עקב טבעם המולד למשל אם נדרשת לתפקיד תכונות "גבריות" אישה לא תוכל למלא אותו על הצד הטוב ביותר. (רפפורט, 2014)

מחקרה של איילה מלאך-פיינס ( 2013) מנסה להסביר את ההבדלים בגישת הדמוקרטית של מנהלים תוך הבחנה בין השפעתו הגדרתו העצמית של האדם כפמיניסט לבין השפעת המגדר.

המאמר של דן של ת' הרצוג ( 2015) בסוגיית המגדר של מערכת החינוך מהזויות של השתלבות נשים וגברים בתפקידי ניהול ברמות וחלקים שונים של מערכת זו. הטענה היא שמערכת החינוך משקפת את מבנה יחסי הכוח בין המינים בחברה, ואפליה הקבוצתית בחלוקת המשאבים הציבוריים, על בסיס מגדר, נטועה במערכת החינוך כמו בסביבתה. טענה נוספת היא שמאחורי החלוקה בין קטגוריות חברתיות שונות ניצב כוח, המבסס את העדפת גברים גם בהקצאת משרות ניהול. כן מתבססת העדפה של נשים יהודיות, חילוניות, ואשכנזיות על פני נשים ערביות, דתיות ומזרחיות. (הרצוג, 2015)

מחקרה של אודרי אדי-רקח ( 2012) מתמקד בעיסוק המתאפיין בדומיננטיות של נשים, בוחן האם הקבוצות החברתיות שמוגדרות על פי השתייכותן המגדרית והאתנית מתאפיינת בהזדמנויות דיפרנציאליות לקידום, בהתאם למעמדה היחסי של כל קבוצה.

מחקר זה בחן נבחנים לצורך קידום לתפקיד ניהול בבתי הספר. נבדקו ארבעה קבוצות חברתיות המוגדרות על בסיס מגדרי ועדתי: נשים וגברים שמוצאן מאירופה-אמריקה, נשים וגברים שמוצאן מאסיה-אפריקה.

שב"ס הינה הזרוע האוכפת חוק בארץ, ותפקידיה קבועים בסעיף 3 לפקודת שב"ס (נוסח חדש), התשל"א- 2011: על שב"ס למנוע עבירות ובגילוין, לתפוס עבריינים ולתבוע אותם לדין, לשמור על אסירים, וכן לקיים את הסדר הציבורי ואת בטחון הנפש והרכוש. שב"ס פועלת ע"פ הסמכויות אשר הוענקו לכל סוהר בפקודת שב"ס (תשל"א- 2011) וכן בחיקוקים נוספים.

שאלת המחקר בעבודה זו הייתה מהי השפעת מיקומם של נשים וגברים במבנה ההיררכי על עיצוב הזהות (תפיסת התנהגות) וההבדל בין תפקידי ניהול לתפקידים זוטרים?

השערת המחקר הראשונה הייתה כי קיים קשר בין התפקיד (בכירזוטר) בשב"ס לבין מגדר.

השערה זו הופרכה: ע"פ הראיונות שנערכו במסגרת עבודה זו, לא נמצא קשר בין התפקיד (בכירזוטר) בשב"ס, לבין מגדר.

השערת המחקר השנייה הייתה כי סוהרים בתפקיד זוטר יהיו פחות מרוצים מתפקידם ומתנאי העסקתם.

השערה זו אוששה: ע"פ הראיונות שנערכו במסגרת עבודה זו, נמצא כי סוהרים בתפקיד זוטר אכן פחות מרוצים מתפקידם מקצינים בכירים.

השערת המחקר השלישית הייתה כי נשים (הן בתפקיד זוטר והן בתפקיד בכיר) ירגישו פחות מוערכות מאשר הגברים (הן בתפקיד זוטר והן בתפקיד בכיר) בהקשר לתפקידן.

השערה זו הופרכה: ע"פ הראיונות שנערכו במסגרת עבודה זו, נמצא כי לא קיים הבדל בין נשים וגברים בכל הנוגע לתחושת ההערכה שהם מקבלים הן ממקום עבודתם, עמיתיהם וסביבתם.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אהרון א' שחיקה ודה פרסונליזציה בקרב סוהרים בבית סוהר ביטחוני לעומת בית סוהר פלילי, 2014

אילת וירצר, מילון מונחים, שירות בתי הסוהר, מחלקת פיתוח משאבי אנוש / ענף תורת הארגון


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת