עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על יהדות ומדע, פלטה שבת, יהדות, הלכות שבת, הלכה יהודית פלטת שבת, חימום מזון בשבת לפי ההלכה, מדע ויהדות, שולחן ערוך קארו, קרליץ, הרב עובדיה יוסף (עבודה אקדמית מס. 11859)

‏290.00 ₪

17 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11859

 
עבודה על יהדות ומדע, פלטה שבת, יהדות, הלכות שבת, הלכה יהודית פלטת שבת, חימום מזון בשבת לפי ההלכה, מדע ויהדות, שולחן ערוך קארו, קרליץ, הרב עובדיה יוסף

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פלטת שבת- חימום מזון בשבת לפי ההלכה?

תוכן עניינים

מבוא      

מקור הדין בגמרא

דעת חכמים           

דעת חנניה             

שולחן ערוך ורמ"א              

השוואה בין כירה לפלטה באחרוני דורנו        

הרב עובדיה הדאיה זצ"ל    

הרב עובדיה יוסף זצ"ל       

הרב ניסים קרליץ שליט"א

הרב אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל      

הרב ישעיהו נויבירט זצ"ל  

סיכום     

ביבליוגרפיה     

 

בעבודה ראינו שיש מחלוקת בגמרא בין חנניה לחכמים לעניין שהיה בשבת על גבי כירה וכן לעניין החזרת תבשיל בשבת לכירה, חנניה אומר כל מאכל שהוא מבושל "כבן דורסאי" מותר לשהות בשבת על כירה גם אם לא גרפו ממנה את חומר הבערה או פיזרו עליה אפר. וחכמים אומרים שגם בשהייה צריך לגרוף את חומר הבערה מהכירה או לפזר עליו אפר, וכל שכן לעניין החזרה. לבסוף הגמרא לא הכריעה. [1]

בהמשך ראינו שהראשונים נחלקו כמי לפסוק, הראשונים מתחלקים לשני קבוצות: הרי"ף והרמב"ם פסקו כחנניה. רש"י, תוספות, רשב"א ומרדכי, פסקו כחכמים. הרא"ש כותב שרבו הדעות בעניין, ומכיוון שהיהודים מקפידים על מצוות עונג שבת אפשר להקל כחנניה. [2]

לאחר מכן ראינו את דברי השולחן ערוך שפסק בסתם כחכמים, והביא את דעת חנניה ביש אומרים, ועל פי כללי הפסיקה המקובלים בשולחן ערוך צריך לפסוק כאן כדעת חכמים. ראינו את דעת רבי משה איסרליש שפוסק להקל כחנניה כנגד השולחן ערוך.

בדעת רבותינו האחרונים איך להתייחס לפלטה רואים שיש שלוש קבוצות מרכזיות:

 דעת הרב עובדיה[3] הדאיה והרב עובדיה יוסף: אומרים שפלטה לא דומה כלל וכלל לכירה ולכן מותר לשהות עליה תבשיל שלא התבשל כל צרכו וכן להניח עליה בשבת אוכל יבש מבושל כל צרכו וקר מותר מפני שנקראת פלטה של שבת, אין דרך להגדיל את החום ואין דרך לבשל עליה.

דעת השמירת שבת כהלכתה: אומר שדין פלטה כדין כירה שגרפו את גחליה או פיזרו עליהם אפר, ולכן מותר לשהות עליה מערב שבת גם תבשיל שלא מבושל כל צרכו, וכן מותר להחזיר תבשיל שהיה על הפלטה מערב שבת, אם קיימים תנאי ההחזרה. לעניין הנחה לכתחילה בשבת כותב הרב שצריך לעשות הפסק בין הפלטה לאוכל כדי שיהיה היכר, מכיוון שאין דרך בישול בכך. [4]

דעת הרב ישעיהו קרליץ והרב ניסים קרליץ: דין פלטה כדין כירה אשר לא גרפו את גחליה או פיזרו עליהם אפר ולכן בשבת אסור להניח על הפלטה כלום. לעניין שהיה הרב ניסים מתיר רק במבושל כל צרכו, וכן שהמשך הבישול לא מועיל לו. הר ישעיהו מתיר לשהות מערב שבת תבשיל אשר לא נתבשל כלל או נתבשל לפני שבת כמאכל בן דורסאי. לעניין הנחה לכתחילה בשבת הרבנים מתירים רק אם יש הפסק של קדירה לדעת הרב ניסים צריך שהקדרה תהיה מלאה ולכאורה לדעת הרב ישעיהו אפשר גם קדירה ריקה.

כמובן שבעבודה לא באנו לפסוק את ההלכה אלא לבאר את השיטות השונות, כל אחד יעשה על פי רבותיו.

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שטרן , בראון , נוימן , כץ , קידר כשיהדות פוגשת מדינה, ידיעות ספרים והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015

הרב יוסף אפריון " איסורי שהיה החזרה ונתינה ודין פלטת שבת " 2014

הרב עובדיה יוסף "יביע אומר" ירושלים


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת