עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפרה יעילה, דיני חוזים, משפט משווה, סעד האכיפה,עוולת גרם הפרת חוזה אל מול הפרה יעילה, קודקס, משפט וכלכלה (עבודה אקדמית מס. 11864)

‏290.00 ₪

37 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11864

עבודה אקדמית הפרה יעילה, דיני חוזים, משפט משווה, סעד האכיפה,עוולת גרם הפרת חוזה אל מול הפרה יעילה, קודקס, משפט וכלכלה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפרה יעילה?

תוכן עניינים

מבוא

מהי הפרה יעילה ?

הפרה יעילה וסעד האכיפה

עוולת גרם הפרת חוזה אל מול הפרה יעילה (בקורת מתחום משפט וכלכלה)

העוולה דרך מטרות דיני הנזיקין

תזכיר הקודקס

העוולות כרשימה סגורה

משפט משווה

פעולה שאינה מכוונת ישירות לטובת המתערב

א. פעולה לטובת אדם אחר

ב. פעולה לטובת אינטרס ציבורי

הזכות לתת עצה להפר חוזה

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח דיני חוזים -הפרה יעילה. מוטב (לשני הצדדים) להשתמש בסעד של פיצויים מוסכמים לשם הגנה על אינטרס הרווחה של הנבטח רק כאשר ההסתברות להתרחשותה של "הפרה יעילה" - כפי שהיא מוערכת במועד כריתת החוזה - הינה גבוהה; ובסעד של אכיפה, כאשר ההסתברות האמורה הינה נמוכה.

על פי תיאוריית ההפרה היעילה, כפי שפותחה בעיקר בארצות הברית, קיימת עדיפות לסעד של פיצויים בשל הפרת חוזה על פני הסעד של אכיפה.

התוצאה האמורה מתבקשת גם מהעקרון הניצב מאחורי חוק עשיית עושר[1] ולא במשפט. [2]

הנושא נדון בהרחבה בד"נ 20/82 אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה., פ"ד מב(1) 221.

באותו עניין קבע בית המשפט העליון, שאין מניעה להחיל את דיני עשיית עונש ולא במשפט גם מקום שיש התקשרות בחוזה בין צדדים והחוזה הופר. בעניין הסעדים העומדים לרשותו של מי שנפגע מהעברת חוזה כתב שם השופט ברק את הדברים הבאים (מעמ' 267):

"מערכת הסעדים שדיני החיובים (חוזים, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט[3]) מעמידים, אינה מוגבלת להגנה על אינטרס ההסתמכות ועל אינטרס הציפייה בלבד. דיני החיובים מגינים על אינטרסים נוספים. לענייננו רלוואנטי אינטרס שלישי, הוא האינטרס בדבר מניעת התעשרות שלא כדין, אשר בא למנוע עשיית עושר ולא במשפט[4]. לעתים מוגן אינטרס זה במסגרת דיני החוזים, אשר במתן אכיפה או פיצויים (בגין האינטרס "השלילי" או "החיובי") מונעים התעשרות שלא כדין.

יש ודיני הנזיקין מגינים על אינטרס זה, בעיקר באמצעות התרופה של פיצויים.

אך עיקר הסעד בגין פגיעה באינטרס מניעת ההתעשרות שלא כדין צפון בדיני עשיית עושר ולא במשפט, אשר עיקר מטרתם היא למנוע התעשרות שלא כדין. דינים אלה לא נועדו, כשלעצמם, להשיב את המצב לקדמותו, ובכך להגן על אינטרס ההסתמכות. 'אין גם לומר, כי מטרת ההשבה היא להחזיר את המצב לקדמותו' (ע"א 741/79 כלנית השרון השקעות ובנין בע"מ נגד הורביץ, פ"ד לה(3) 533, 540). בדומה, דינים אלה לא נועדו, כשלעצמם, להעמיד את הצד התמים במצב בו היה נתון לולא ההפרה, ובכך להגן על אינטרס הציפייה."

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גבריאלה שלו, אפרים צמח דיני חוזים. מהדורה רביעית, הוצאת נבו (2019)

דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור דיני עשיית עושר ולא במשפט, הוצאת נבו 

אריאל פורת "מתי ירצו צדדים לחוזה 'הפרות יעילות'?" ספר דניאל: עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן 171, 194 (נילי כהן ועופר גרוסקופף עורכים)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת