עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפלות, משפט עברי, משפט ישראלי, מעמד העובר, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (עבודה אקדמית מס. 11911)

‏290.00 ₪

17 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11911

עבודה אקדמית הפלות, משפט עברי, משפט ישראלי, מעמד העובר, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי הפלות במשפט העברי ובמשפט הישראלי?

תוכן עניינים

הקדמה

מבוא

פרק ראשון:

המשפט העברי

דין הריגת העובר במקרא

מעמד העובר בהלכה ובמשפט העברי

עובר המסכן את אמו

האיסור על הפלות

הפלה לצרכי האם

עובר הסובל ממחלה

פרק שני:

המשפט הישראלי

חוק העונשין התשל״ז סעיפים -

מעמד העובר

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

דרכים לביצוע הפלה מלאכותית

טיפול תרופתי

גרידה

שאיבה

הצעות חוק הפסקת ההריון חדשים

הצעת חוק הפסקת הריון, התשע״ו-

הצעת חוק העונשין (תיקון - הוראות בעניין הפסקת הריונות), התשע״ג-

פסקי דין

פרק שלישי

השוואה בין המשפט העברי למשפט הישראלי

סיכום

ביבליוגרפיה

נושא העבודה שבחרתי בו הוא הפלות.אני בחרתי בנושא זה משום שרציתי נושא שמאד רלוונטי לחיינו היום, ובאותו זמן, תמיד עניין אותי הנושא הפלות. אני מאד מעוניין לדעת מתי מותר ומתי אסור לבצע הפלה, ומהם הנסיבות לכך. בנוסף, באד מאניין אותי לדעת מהו התהליך שצריכים לעבור בביצוע ההפלה.

אני אישית חושב שצריך לתת לנשים את חופשיותם לבצע הפלה על העובר שלהן, אך כששואלים אותי מדוע אני חושב כך, אין לי תשובה טובה, אז אני מקווה שלאחר כתיבת העבודה הזאת יהיה לי רעיון יותר ברור. כמו כן, אני מאד מעוניין ללמוד על הפלה במשפט העברי, ועל השפעת המשפט העברי על החוק במשפט הישראלי. אני מאד מעוניין ללמוד על פסקי דין אמיתיים שכוללים בתוכם הפלה, ולראות כיצד מוכרעים דינים כאלה. עוד סיבה לכך שבחרתי לכתוב על נושא ההפלות הוא מכיוון שאני מאד מעוניין ללמוד דעות שונות של אנשים על הפלות ואת היחס וההבדל בין הדעות השונות.

הפרק הראשון של העבודה עסק במשפט העברי. במשפט העברי ראינו את הקושיות והשאלות השונות שעולות בעניין הפלות. ראינו שעיקר השאלה נובעת ממעמדו של העובר, מאיזה שלב יחשב העובר כחיים בפני עצמם? למדנו שעל פי המדרש, העובר נחשב חיים לאחר היום ב-40 להווצרותו, ולאחר שלב זה, יש איסור להרוג את העובר. כמו כן למדנו על ההלכה בעניין עובר המסכן את חיי אמו מותר להציל אותה על ידי הריגת העובר. במשפט העברי קיימים הרבה סתירות ושאלות בנושא זה שעדיין לא נפתרו בצורה גמורה.

הפרק השני בעבודה עסק במשפט הישראלי. במשפט הישראלי ראינו שחוק הפסקת ההריון מפורט בתוך חוק העונשין. החוק מפרט את התהליך שצריכה לעבור אשה על מנת לבצע הפסקת הריון, וגם כן את התנאים שצריכים להתקיים בשביל השגת האישור להפסקת ההריון. השאלה שעולה במשפט הישראלי היא האם העובר נחשב אדם וזכאי לזכויות האדם, ראינו מיתוך חוק הכשרות המשפטית שהעובר אינו נחשב אדם ולכן אינו מקבל את זכויות האדם, לכן מותרת הפלתו בחוק העונשין. ראינו גם את חוק הפסקת ההריון מיושם בשני פסקי דין הכוללים בתוכם הפלה. הפרק השלישי עסק בהשוואה בין המשפט העברי לבמשפט הישראלי בנוגע להפלות. בהשוואה הובאו הבדלים הקיימים בין שתי המשפטים וגם המשותף להם בנושא ההפלות.

לסיכום ניתן לראות כי להפלות יש מקום חשוב ורלוונטי להיום הן במשפט העברי והן במשפט הישראלי. במשפט הישראלי ובמשפט העברי יש ישום של הפלות וחוק הפסקת הריון. עניין ההפלות הוא שאלה גדולה בחיינו היום ותמיד תהיה רלוונטית וחשובה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים)

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי

גיל סיגל, עורך, אפרת רם-טיקטין, עורכת משנה, ביו-אתיקה כחול לבן (ירושלים: הוצאת ביאליק והקריה האקדמית אונו).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת