עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שחיתות שלטונית, פרשות צור, בן ציון, משה דיין עתיקות, אוטוקארס, ידלין, מפאי, פוליטיקה מושחתת, עסק הביש, שנות השישים (עבודה אקדמית מס. 11923)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11923
עבודה אקדמית שחיתות שלטונית, פרשות צור, בן ציון, משה דיין עתיקות, אוטוקארס, ידלין, מפאי, פוליטיקה מושחתת, עסק הביש, שנות השישים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השחיתות השלטונית בישראל?

 

תוכן עניינים

מבוא    

התשתית התיאורטית לעבודה – רקע עיוני           

שחיתות פוליטית בישראל           

השפעותיה השליליות של השחיתות הפוליטית      

השפעה על הפוליטיקה, הניהול והמוסד    

השפעות כלכליות          

הרקע לצמיחת השחיתות בשנות השישים, סיאוב מפלגת השלטון    

מוקדי שחיתות ודפוסי שחיתות ייחודיים בעשור הראשון למדינה     

״שורת המתנדבים״ נגד השחיתות           

הפרשה- עסק הביש       

״מדיניות פיתוחיסטית״ עצימת עיניים כלפי שימוש מושחת בעוצמה השלטונית         

פרשת תל גיבורים         

הפירות הבאושים של הניצחון הצבאי במלחמת ששת הימים           

שחיתות קבלני קו בר לב -          

פרשת נתיבי נפט בע״מ  

פרשת גניבת העתיקות של שר הבטחון משה דיין במהלך שנות השישים      

תרומות מקופתה של חברת ״אוטוקרס״ למפלגת השלטון   

פרשת יהושע בן־ציון      

פרשת מיכאל צור           

פרשת אשר ידלין           

סיכום   

ביבליוגרפיה      

חקיקה  

מאמרים, עתונות, וספרות מלומדים          

 

בשני העשורים הראשונים למדינה לא היו פרשות שחיתות גדולות שהסתיימו בהרשעות של בכירים. אולם אין להסיק מכך שהשחיתות הפוליטית הייתה בשוליים[1]. המצב ההגמוני ששרר בישראל היה הסיבה המרכזית לפער בין המציאות לבין יחסם של הציבור, כלי התקשורת ומערכת אכיפת החוק לשלטון. יתרה מזו, לא מעט בכירים השקיעו ממרצם ותרמו כה רבות למען המדינה, עד שהדבר מקשה לשפוט את התנהלותם אפילו כיום. הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא התנהלותו האישית של בן-גוריון[2]. הלה, לדוגמה, רכש ספרים לספרייתו הפרטית על חשבון קופת המדינה בניגוד לנהלים. אולם איש לא טען או יטען ברצינות כי נהג באופן מושחת. בן-גוריון כמעט לא התקיים כאדם פרטי, וכל מה שעשה למען עצמו - היה בעצם (גם) למען המדינה. כלומר לא רק שהיחס הסלחני שממנו נהנו מנהיגי מפא״י לא עודד פרשות שחיתות, אלא שהייתה הצדקה מסוימת ליחס הסלחני הזה. במבנים פוליטיים מסוימים - גם כאשר ההתנהלות הפוליטית, השלטונית והאנושית נתונה במחלוקת - קשה לדבר על שחיתות. [3]

עד 1952 ישנה שתיקה ואף אחד לא פוצה פה על מעשי השחיתות.

ב-1952 קם הארגון האזרחי הראשון "שורת המתנדבים" – ארגון שהפך להיות לוחם בשחיתות ומתחיל לשים אצבע על אירועי שחיתות.

הניסיון הראשון להתמודדות משפטית עם שחיתות מתרחש במשרד הסעד - 1955 – סגן שר הסעד, שלמה רוזנברג, מועמד לדין זיכו אותו מחוסר ראיות, השופט אומר יש שחיתות ולא הצלחנו להוכיח זאת.

-1955 עמוס בן גוריון, סמפכ"ל– עמוס בן גוריון הגיש תביעת דיבה על אדם שטען שהוא מואשם בשחיתות בימ"ש מותח ביקורת על בן גוריון אך לא פותח באף הליך פלילי או חקירה נגדו.

-1959 חקיקת חוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט 1959– הפעם הראשונה שהמדינה מנסה לבסס נורמה ברורה כנגד מינויים מפלגתיים וזאת לאור מציאות החיים הנוהגת באותה תקופה  "הנ"ל מאנ"ש" (האיש מאנשי שלומנו)

-ב- 1958 ממסדים את מוסד מבקר המדינה – ב-1965 מתחוללת מערכת בחירות בה נחצים גבולות בכל הקשור למימון מע' הבחירות ומתחילה חקיקה אשר נועדה להסדיר את מערכת הבחירות.[4]

-בשנת 1969 מתבטל חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות - בית המשפט ביטל חוק של הכנסת אשר אינו עומד בעקרון היסוד, עקרון השוויון.

למרות כל הצעדים הנ"ל, עדיין נשארת הגישה "הפיתוחיסטית" שחשוב לקדם את המדינה ולפתח אותה גם אם יש צורך לעצום עיניים ולהשתמש באמצעים שהם לא כשרים.

פרשת שפיגל, תל גיבורים –המקרה הראשון בו עובד ציבורי מורשע בפלילים בגלל שחיתות. עובד הציבור שותק ומורשע לעומת נבחר הציבור שלא מורשע.

יש שחיתות קשה מאוד ואין פרשות המסתיימות בהרשעה של בכירים  מה שקורה זה חברה צעירה שבונה את עצמה – בניין הארץ, כינון העם היהודי נראה הכי חשוב ולא התייחסו לשחיתות. אחרי מלחמת ששת הימים מתחיל השינוי ומתחילים לדבר על פרשיות של שחיתות.פרשיית "נתיבי נפט" – המנכל של החברה שמוחזקת ע"י המדינה, מרדכי פרידמן, הוא בעלים של חב' פרטית לקידוחי נפט באותה העת – העובדה הזו הייתה ידוע לכל ערב מינויו למנכל החברה והוא עושה עסקים בין 2 החברות. לא היה כאן כתב אישום בכלל  היו דיבורים בציבור ובתקשורת על הנושא – זה הגיע לכל מקום- אפילו לוועדת חקירה–הלך לכל מקום אחר חוץ מלמשטרה.

פרשת גניבת העתיקות של שר הביטחון דיין – זה נמשך שנים, כולם ידעו והוא זכה ליחס סלחני גם מצד הציבור וגם מצד מע' אכיפת החוק. מדובר בפעם הראשונה אשר נפתחת חקירה נגד שר מכהן, אך היא לא הגיע לשום מקום בשל חנינה כללית אחרי מלחמת ששת הימים.

פרשת אוטוקרס – יצחק שובינסקי היה מנכל החברה, אשר מייבאת מכוניות – החברה הכי גדולה אז. הוא נותן תרומות לבקשת ספיר, שר האוצר, למפלגה ונותן הנחות במחיר המכוניות לעובדי ציבור שובינסקי, נותן השוחד הוא היחיד שעמד לדין! בסופו של דבר הוא זוכה מהיעדר ראיות.

 

במדינה דמוקרטית משקפת המערכת הפוליטית את החברה[5], ולכן סביר להניח שאם נורמות פסולות שכיחות במערכת הפוליטית הן רווחות גם בחברה. ואכן קיומן של נורמות פסולות בדרגי השלטון השונים משקף תרבות[6] של אי-לגליזם בחברה הישראלית בכללותה. ראיות לשחיתות ולאי-לגליזם בארץ קיימות משנות החמישים ועד היום, ונראה שמערכות החוק והחינוך לא טיפלו כראוי בנושא במרוצת השנים. ניכר כי שחיתות מיסודה קשה להגדרה ולאפיון חד משמעי מאחר וזו תלויה במספר לא מבוטל של פרמטרים ביניהם מוסר, החוק והנורמות הציבוריות של החברה. כל זאת ועוד, שאלו משתנים בין חברה אחת לאחרת. מדינות שנות ניסו להגדיר מדדים שונים לגישור על האמור. [7]

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שיין ח. "באר שחת" - המקורות היסטוריים של השחיתות הישראלית, המרכז האקדמי שערי משפט, ה.

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

יגאל מרזל "אתגר מראית פני הצדק למבחן החשש הממשי למשוא פנים" ספר שטרסברג-כהן (אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי ואלעד עפארי עורכים, 2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת