עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שחיקה, שביעות רצון, כוונת עזיבה של עובדים, לימודי עבודה, בנקאות, SPSS אמפירי מחקר כמותני עובדי בנק (עבודה אקדמית מס. 11935)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11935

עבודה אקדמית שחיקה, שביעות רצון, כוונת עזיבה של עובדים, לימודי עבודה, בנקאות, SPSS אמפירי מחקר כמותני עובדי בנק

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שחיקה, שביעות רצון, כוונת עזיבה של עובדים באירגון נבחר ?

תוכן עניינים

1.       מבוא.

1.1         בעיית המחקר.

1.2         מסגרת ניתוחית .

1.3         מציאות ניהולית

1.3.1 הארגון הנבדק.

1.3.2 הנושא הנבדק

1.3.3 מסגרת ניתוחית עיונית

1.3.4 הצעה לפתרונות

1.4         מטרת המחקר.

1.5         שאלת המחקר.

2. סקירת ספרות

2.1         שחיקה.

2.2         שביעות רצון מהעבודה

2.3         כוונות עזיבה

2.4         הקשר בין שחיקה שביעות רצון לכוונות עזיבה

2.5         השערות המחקר

3.          מודל המחקר וסיכום השערות המחקר.

4. מתודולוגיה /שיטת המחקר.

4.1         המדגם.

4.1.1 אוכלוסיית המחקר.

4.1.2      גודל המדגם

4.2         כלי המחקר

4.3         תוקף ומהימנות.

4.4         הליך המחקר

5. ממצאים

6. דיון סיכם ומסקנות

6.1         תרומתו של המחקר לידע

6.2         מגבלות המחקר

6.3         הצעות להמשך מחקר

 

7. רשימת מקורות

8. נספחים.

 הספרות מרבה לעסוק בחקר המשתנים שחיקה Shirom, Ezrachi) Shirom; Maslach et al) בשביעות רצון (Bogler ;Aiken et al.) ובכוונות עזיבה (Vigoda, Everton, Jolton & Mastrangelo, ) אך לא מציעה פתרונות ייחודיים וממוקדים למשתנים הללו.

החוקרות מציעות פתרונות על בסיס ידע כללי שנרכש במשך שנות העבודה ועל סמך ידע כללי שנרכש מלימודים בנושאים שונים בעלי מוכוונות ארגונית ומסווגות את הפתרונות למשתנים הנבדקים במחקר הנוכחי:

הצעה מרכזית לארגון לערוך סקר אחת לשנה בין כל העובדים (הוותיקים והצעירים) אש בחלקו יהיה סקר פתוח וחלקו סקר סגור שהתוצר הסופי יהיה מידע לגבי המשתנים הנבדקים במחקר הנוכחי: שחיקה, שביעות רצון וכוונות עזיבה וכן משתנים (סמויים וגלויים) נוספים אשר יוסקו מהסקר.

משתנה שחיקה: ייחודית למחקר הנוכחי מאחר והעובדים הותיקים אובחנו כסובלים משחיקה להציע להם: תוכניות עידוד פריש מרצון, לקבוע מדדי שחיקה ובהתאם לכך להציע חלופות תפקידים, העברה לסניפים אחרים ועוד.

בנק דיסקונט הינו ארגון המעסיק עובדים רב גילאים. בבנק דיסקונט סניף בית הקרנות בחיפה , קיימת בעיה שעובדים ותיקים בני שכבת גיל בוגרת במיוחד העובדים בבנק למעלה משני עשורים נמצאים במצב שתפוקת העבודה שלהם נמוכה, הם חשים שחיקה וכתוצאה מכך מוטלת עבודתם על אחרים. מאידך גיסא בבנק מועסקים בשנים האחרונות בני שכבת גיל צעירה אשר נאלצת לשאת על כתפיה את עומס העבודה שתפוקתה לא מתבצעת על ידי הותיקים כך שעובדים צעירים חשים שהעומס נופל עליהם והם חשים חוסר שביעות רצון ונוצרת בקרבם תחושה של כוונות עזיבה.

מסגרת הניתוחים תהיה עבודת מחקר כמותנית אשר תבדוק את הקשרים בין המשתנים שביעות רצון, שחיקה וכוונות עזיבה.

המסגרת הניתוחית העיונית תיסוב על סקירת ספרות מחקרית רב תחומית המתמקדת במשתנים שחיקה בקרב עובדים ותיקים, חוסר שביעות רצון וכוונות עזיבה של עובדים צעירים.

לינק למצגת אקדמית בנושא שחיקה, כוונות עזיבה ב-99 שח

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פיינס, א.  שחיקה נפשית: מהות ודרכי התמודדות עימה. תל-אביב: הוצאת גומא, צ'ריקובר.

רטנר, ד., פלג, ד. "לגרום לעובד להיות מרוצה" סטטוס, מרס, גיליון 117

Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., J Sochalski, J., Silber J. H.  Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA, 288


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת