עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שידול במחדל- משפט משווה, גישת פרופ' בועז סנג'רו, נסיון לשידול במחדל, אי מניעת פשע, הר-שפי, סיוע במחדל (עבודה אקדמית מס. 11951)

‏290.00 ₪

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11951

עבודה אקדמית שידול במחדל- משפט משווה, גישת פרופ

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שידול במחדל ?

תוכן עניינים

מבוא    

נסיון לשידול - ענישה     

דין מצוי - משפט ישראלי 

משפט משווה    

גישת פרופ' בועז סנג'רו לסוגיית הנסיון לשידול במחדל      

החובה לפעול    

עבירת שידול במחדל מול עבירת אי מניעת פשע   

פסק הדין בעניינה של מרגלית הר-שפי     

ומן הכלל אל הפרט        

שידול במחדל מול סיוע במחדל   

הדין הרצוי וזכויות האדם

סיכום   

ביבליוגרפיה

 

שידול במחדל היא תופעה משפטית פלילית מאוד יחודית בדיני העונשין[1]. שידול הוא מונח משפטי המתאר מצב בו אדם אחראי בשל כך שהביא אדם אחר לביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית. הרציונל המשפטי לעבירת השידול הוא הרצון להעניש לא רק מי שביצע את העבירה בעצמו, אלא גם שותפים אחרים. לעתים קרובות קו הגבול בין מבצע בצוותא, מסייע ומשדל הוא דק ביותר. כך, למשל, במקרה הנפוץ של כנופיית עבריינים, מנהיג הכנופיה המפעיל לחץ או מעודד את העבריינים לביצוע הפעולה, יקשה לעתים להוכיח את מעורבותו הישירה בעבירה כמסייע או כשותף, ויהיה קל יותר להוכיח את מעורבותו כמשדל.

במשפט המקובל הייתה מקובלת עבירת ה-"incitement", שעיקרה שכנוע, עידוד, או הפעלת לחץ על אדם אחר לביצוע עבירה. עבירה זו הוחלפה במשפט הבריטי בשנת 2007 ב-Serious Crime Act 2007 בשלוש עבירות שונות המבחינות בין סוגים שונים של שידול וסיוע.

 

שידול במשפט הפלילי הוא עבירה נגזרת בדומה לנסיון ולסיוע. על פי סעיף 30 לחוק העונשין "המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, הינו משדל לדבר עבירה". על פי סעיף 34 לחוק זהה עונשו של המשדל לעונשו של עובר העבירה העיקרי[2].

המלומד רוני רוזנברג במאמרו החשוב "שידול במחדל – האומנם אפשרי הוא?" שידול יכול להתבצע גם על ידי שתיקה אך שתיקה זו תיחשב למעשה ולא למחדל.[3]

משדל לא ישא באחריות פלילית בשלושה מקרים - אם מנע את עשיית העבירה לה שידל, או הודיע מבעוד מועד לרשויות על הכוונה של המבצע העיקרי לבצע את העבירה, או אם העבירה לה שידל הייתה מסוג "חטא" כאשר הכוונה היא לעבירות שעונשן עד שלושה חודשי מאסר. נסיון לשידול דינו בדרך כלל חצי מעונשו של המשדל, אולם בחוק חריגים רבים בעניין זה.

על פי הפסיקה[4] לצורך התקיימות היסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה בשידול יש להוכיח שתי דרישות - "ראשית, על המשדל להיות מודע לכך שיש בהתנהגותו כדי להביא את האחר (ה"משודל") לידי ביצוע העבירה נושא השידול. דרישה זו עניינה מודעות לטיב ההתנהגות המשדלת וכן מודעות לקיומו של אחר הזקוק להנעה מנטלית על-מנת לבצע את העבירה נושא השידול. שנית, על המשדל להתכוון להביא את המשודל לידי ביצוע העבירה יעד השידול. לשון אחר, השידול צריך להיות מלווה בשאיפה – מטרה – מצד המשדל כי העבירה נושא השידול אכן תבוצע, על כל יסודותיה, על ידי ה'משודל'".

מצגת שידול במחדל, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רוני רוזנברג המחדל במשפט הפלילי" הוצאת נבו (2014)

רוני רוזנברג "שידול במחדל – האומנם אפשרי הוא?" דין ודברים (2014).

ע"פ אביגדור אסקין נ. מדינת ישראל, פ"ד נה (2), 65


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת