עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מאומצים, זכויות, זכויותיהם של ילדים מאומצים אל מול הוריהם הביולוגים, אימוץ ילדים ביולוגיים (עבודה אקדמית מס. 11975)

‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11975
עבודה אקדמית מאומצים, זכויות, זכויותיהם של ילדים מאומצים אל מול הוריהם הביולוגים, אימוץ ילדים ביולוגיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי זכויותיהם של ילדים מאומצים אל מול הוריהם הביולוגים?

 תוכן עניינים

מבוא

זכויות רוחניות של המאומץ כלפי הוריו הביולוגיים

זכות המאומץ להתחקות אחר זהות הוריו הביולוגיים

משפט משווה - ההסדר הנוהג בשיטות משפט אחרות

דין רצוי באשר להסדר הישראלי

הזכויות הכלכליות של הילדים המאומצים אל מול הוריהם הביולוגים

זכות ירושה לילד ביולוגי לעומת זכות הירושה של ילד מאומץ

ירושה מכוח אימוץ בהתאם לחוק הירושה

אילו מסמכים ילד מאומץ צריך להמציא על מנת לממש את זכותו לירושה מכוח אימוץ?

זכות הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים

פרשת "תינוק המריבה"

סיכום

ביבליוגרפיה

 

הזכויות הרוחניות של המאומץ כלפי הוריו הביולוגיים וזכות המאומץ להתחקות אחר זהות הוריו הביולוגיים נבחנו בתחילת עבודה זו.

מקובל לראות את ההסדר הישראלי, הקבוע בחוק אימוץ ילדים, כהסדר המכיר בזכותם של מאומצים לקבל, בהגיעם לבגירות, מידע מלא בדבר הוריהם הביולוגיים. המאמר של ד"ר זפרן[1] מתמקד בבחינת ההסדר הישראלי, מציג את פרטי החוק ואופן הגשמתו על ידי השירות למען הילד (האחראי על הפעלת החוק) וחושף, כי בניגוד לתפיסה הרווחת, נוקט השירות למען הילד פרשנות שיש בה, לגישת המחברת, כדי לכרסם בזכות המאומץ להתחקות אחר זהות הוריו הביולוגיים. לצד דיון בהסדר הישראלי, הן ככל שהוא נוגע לאפשרות המאומץ לקבל מידע בדבר הורהו הביולוגי והן בכל הנוגע לאפשרות ההורה הביולוגי לקבל מידע אודות צאצאו שנמסר לאימוץ, בוחן המאמר[2] את מגוון ההסדרים כפי שעוצבו בשיטות משפט זרות. לצד דיון דוקטרינרי מקיף, וביקורת על ההסדר הנוהג, מובאת במאמר הצעה חלופית להסדרת הסוגיה.

 

הזכויות הכלכליות של הילדים המאומצים אל מול הוריהם הביולוגים נותחו בעיקר לאור זכות ירושה לילד ביולוגי לעומת זכות הירושה של ילד מאומץ. זכותו של ילד ביולוגי הינה זכות טבעית מעצם היותו של הקטין ילד ביולוגי של הוריו. במילים אחרות, במקרה של אסון בו הוריו זכות ירושה לילד ביולוגי לעומת זכות ירושה לילד מאומץ של הקטין נפטרו ולא הותירו אחריהם צוואה, הילד הביולוגי זכאי לחלקו בעזבון שהותירו אחריהם הוריו הביולוגיים. נשאלת השאלה מה קורה במצב בו ההורים שנפטרו אימצו אחד או יותר מילדיהם? האם אותם ילדים זכאים לחלקם בירושה כאילו היו ילדיהם הביולוגיים של ההורים? מה קורה למשל במצב בו ילד מאומץ נפטר? האם הוריו המאמצים זכאים לאותן זכויות בירושה כאילו היו הוריו הביולוגיים? התשובה לכך קיימת בחוק הירושה.

נותחה זכות הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים לאור פרשת "תינוק המריבה" : פרשת "תינוק המריבה" העלתה לכותרות את הקושי הטמון בהכרעת סכסוכים בין הורים ביולוגיים לבין הורים המיועדים לאמץ ילד, במקרה שההורים הביולוגיים מתחרטים על מסירת הילד לאימוץ או מבקשים לבטל את הכרזת הילד כבר אימוץ, משום שהעובדות שעליהן מבוססת ההכרזה השתנו. בכל הערכאות אשר דנו בפרשת "תינוק המריבה", הזכירו השופטים בפסיקתם את זכויות ההורים הביולוגיים ואת האינטרסים של ההורים המאמצים ומוסד האימוץ. אף על פי כן, כמו בכל הפרשות הדומות הקודמות, ההחלטה הסופית בפרשה זו התבססה על עקרון טובת הילד. המאמר של ד"ר שוז[3] בוחן את השימוש בעקרון טובת הילד כמנגנון הכרעה בסכסוכים מהסוג של פרשת "תינוק המריבה". זאת, הן על ידי סקר השוואתי של התמודדות עם פרשות דומות בשיטות משפט אחרות והן על ידי ניתוח ביקורתי של יישום העיקרון של טובת הילד בפרשת "תינוק המריבה" עצמה. [4]

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)בנימין שמואלי "האינטראקציה בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה הדתיים האזרחיים: המעגלים השונים של תביעות הנזיקין במשפחה" עשרים שנה לבית-המשפט לענייני משפחה , צבי ויצמן עורך (2016)

פועה פרי משולש האימוץ: הסיפור האמיתי, הוצאת גוונים

רות זפרן "זכות המאומץ להתחקות אחר זהות הוריו הביולוגיים - התבוננות ביקורתית מנקודת מבט השוואתית" משפחה במשפט א


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת