עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית התיישנות ביטוח, התישנות בדיני ביטוח (עבודה אקדמית מס. 11982)

‏290.00 ₪

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11982

עבודה אקדמית התיישנות ביטוח, התישנות בדיני ביטוח

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התישנות בדיני הביטוח?

 

תוכן עניינים

מבוא

 

טעמי מוסד ההתיישנות 

הוראת הדין והצדקותיה

פרשנות סוגיות "התיישנות" וזכות היסוד ל"גישה לערכאות"

מגבלות על העלאת טענת התיישנות

 

התיישנות בביטוח לעומת התיישנות בחוזים 

כלל מועד היווצר העילה המתיישנת וחריגיו

אירועים ומצבים עוצרי מרוץ תקופת ההתיישנות

רפורמה בדיני ההתיישנות

דיני ביטוח 

ענפי הביטוח העיקריים

הסדרת ענף הביטוח בישראל

חברת ביטוח

חברות ביטוח בישראל

התיישנות בדיני ביטוח

מקרים בהם לא חלה ההתיישנות

 

התיישנות בתביעות לתגמולי ביטוח בגין נכות 

כיצד ניתן להתגבר על המגבלות של תקופת ההתיישנות?

התיישנות עפ"י חוק חוזה הביטוח:

ההתיישנות בין מבטחי רכב קל-כבד

תקופת ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות

ההתיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל

תחילת מניינה של התיישנות בביטוח

התיישנות השתתפות עצמית בביטוח אחריות חוקית

התיישנות שלא מדעת בביטוח

פסיקה עדכנית

 

משפט משווה 

סיכום

מקרים בהם לא חלה ההתיישנות

ביבליוגרפיה

 

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע שהתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח תעמוד על תקופה של שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. [1]

 

יצוין כי אין הכוונה לתביעות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאז תקופת ההתיישנות עומדת על שבע שנים מיום התאונה. המדובר על תביעות ביטוח בהן המבוטח מבקש להפעיל את הפוליסה בה בוטח כגון פוליסת ביטוח חיים, נזקי רכוש לרכב, פוליסת דירה, פוליסת נכות וכיוצ"ב.

[2]

 

מבוטחים רבים סבורים כי מתן הודעה לחברת הביטוח בדבר מקרה הביטוח עוצרת את ספירת תקופת ההתיישנות אך לא כך הדבר. תקופת ההתיישנות נספרת עד ליום הגשת התביעה לבית המשפט[3].

 

מקרים בהם לא חלה ההתיישנות

קימיים מקרים בהם למרות שחלפו למעלה מ- 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, יהיה המבוטח רשאי להביא את תביעתו בפני בית המשפט וטענת ההתיישנות לא תתקבל. נעמוד על חלק ממקרים אלו.

 

לעיתים מקרה הביטוח מורכב ממספר יסודות עובדתיים ועד שאלו אינם מתקיימים אין למבוטח עילת תביעה. על-כן, במקרים אלו יש להתחיל למנות את תקופת ההתיישנות רק לאחר התקיימותם. למשל, בפוליסת ביטוח רכב נקבע לעיתים שמקרה הביטוח הנו רכב שנגנב ולא נמצא תוך 30 ימים. לאור זאת, תקופת ההתיישנות תחל להמנות רק 30 ימים לאחר שהרכב נגנב. [4]

 

סעיף 8 לחוק ההתיישנות [אשר חל גם על תביעות ביטוח] קובע: "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נדעו לתובע עובדות אלו."

על-כן, באם הנזק הנגרם ע"י מקרה הביטוח התגלה בשלב מאוחר יותר, תחל תקופת ההתיישנות ביום גילוי הנזק.

 

בשל סיבה זו, מבוטח או מוטב אשר לא ידעו על קיומה של פוליסה עשויה תביעתם שלא להתיישן על אף שהוגשה לאחר 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. למשל, בתביעות ביטוח חיים או בתביעה ביטוח משכנתא, מבוטח או מוטב שלא ידעו כי הנם זכאים לתגמולי ביטוח חיים שכן הם לא היו מודעים כלל לקיומה של פוליסת הביטוח עשויים לזכות בתביעתם ולגבור על טענת התיישנות ובלבד שיוכיחו כי אי ידיעתם על הפוליסה לא נגרמה עקב רשלנותם. הדברים נכונים לגבי תלמידים אשר מבוטחים בפוליסת תלמידים או מבוטחים שבוטחו בפוליסה קבוצתית.

 

קימיים מקרים בהם חברת הביטוח הודתה בכתב באשר לזכויותיו של המבוטח ובמקרה זה תחל תקופת ההתיישנות להמנות מיום ההודאה ולא מיום קרות מקרה הביטוח. כך למשל, אם חברת הביטוח שילמה למבוטח חלק מתגמולי הביטוח אזי יתכן וניתן יהיה לראות בכך משום הודאה ותקופת ההתישנות תחל להמנות מיום התשלום.

 

בתביעה על-פי פוליסה לביטוח אחריות – כלומר, כאשר אדם תובע את חברת הביטוח שביטחה את הגורם שהזיק לו [ אשר הוא עצמו מבוטח בביטוח אחריות] – תקופת ההתיישנות תעמוד על 7 שנים. [5]

 

התיישנות - Prescription הוא מונח משפטי המגביל את הזמן שבו ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בגין עניין מסוים. חוק ההתיישנות, קובע מסגרות ברורות לנושא ההתיישנות כך למשל את מניין ההתיישנות לגבי קטינים יש למנות החל מהיום שבו הגיעו לבגרות. בתי המשפט במדינת ישראל לא ידונו בתביעה אשר תוגש לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות

 

תקופת ההתיישנות מתחילה:

 

לפי סעיף 6 לחוק ההתיישנות - מניין תקופת ההתיישנות מתחיל ביום שבו נולדה עילת התובענה.

 

לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות - כאשר "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה".

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חנה גוטמן הפרשנות לחוק חוזה הביטוח.

ירון אליאס דיני ביטוח, כרך א 

 Zeckhauser, Richard. "Insurance". In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia of Economics (2nd ed.). Indianapolis: Library of Economics and Liberty


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת