עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, יחס חילונים בישראל כלפי התנועה רפורמית, ראיון עם רבה רפורמית, זרמים ביהדות, איכותני, י (עבודה אקדמית מס. 12058)

‏390.00 ₪

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12058
עבודה אקדמית התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, יחס חילונים בישראל כלפי התנועה רפורמית, ראיון עם רבה רפורמית, זרמים ביהדות, איכותני, י

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יחס החילונים בישראל כלפי התנועה רפורמית?

תוכן עניינים

פרק א'

מבוא    

מהי יהדות רפורמית       

רקע היסטורי     

התנועה הרפורמית בארה"ב        

תפיסות ותמורות בתנועה הרפורמית        

פרק ב'

רעיון אימוץ הציונות      

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל          

פרק ג'

הסיבות לחולשתה של התנועה בארץ        

התנועה הרפורמית ובג"ץ

סיכום   

ביבליוגרפיה      

נספח- תמלול ראיון עם רבה רפורמית

 

בעת האחרונה, התנועה הרפורמית בישראל, עלתה מספר רב של פעמים לכותרות. התנועה זכתה לחשיפה תקשורתית נרחבת ועלתה אל המודעות הישראלית כאשר נידונו בתקשורת סוגיות מעוררות מחלוקת, כמו: "הגיור הרפורמי", דרישה למינוי נשים במועצות הדתיות ובעת שהצליחו להשיג פתיחה של רחבת כותל משפחתית, בלי מחיצות ובלי הפרדות המכונה "הכותל הרפורמי". עזרת ישראל מחבקת לעומת עזרה אורתודוקסית דוחה לטעמם.

ככל הנראה, בעזרת מהלכים אלו ואחרים, הרפורמים עושים כל מאמץ אפשרי כדי לנעוץ יתד בארץ, להרחיב את פעילותם ולהגדיל את שורות חבריהם. בין אם על ידי קבלת גיבוי מהשלטונות, ובין אם על ידי יצירת הד תקשורתי נרחב לפעילויותיהם.

"הכותל הרפורמי" הוא רק סימפטום לתהליך עמוק שמתנהל בשנים האחרונות כשהמטרה של התנועה הרפורמית הינה לחדור אל תוך הציבוריות הישראלית. ואכן, אנו עדים למגמה גוברת מצד הממשלה המכירה ברפורמים כזרם מוכר ביהדות, בהחלטה לתת מקום לטקסיהם סמוך לכותל המערבי וכדוגמת ההחלטה שמעניקה להם מעמד לעניין גיור.

בעוד שמספר היהודים בעולם המזדהים היום כרפורמיים הולך וגדל, כשמרביתם חיים בארצות הברית, המצב בארץ ישראל שונה לחלוטין. השיעור היחסי של היהודים האמריקנים המגדירים עצמם רפורמים גדל בעשורים האחרונים. בין השאר משום שהיהדות הרפורמית הפכה ל'ברירת המחדל' של יהודי אמריקה. לעומת זאת, בישראל "ברירת המחדל' היא ההשתייכות לזרם האורתודוקסי, ובתי כנסת אורתודוקסיים הם המוסדות הדתיים הנפוצים בארץ. יהודים אורתודוקסים ולא אורתודוקסים כאחד, שמשתתפים בתפילות בבית הכנסת ימצאו את עצמם לרוב בבתי כנסת אורתודוקסיים. בארצות הברית, לעומת זאת, יהודים ומשפחות אשר מתלבטים לאיזה זרם להצטרף, מצטרפים בדרך כלל לבתי כנסת רפורמיים או משתתפים בתפילותיהם.

עם כל הניסיונות והמאמצים מצד התנועה הרפורמית להגדיל את חבריה, בעיני הישראלי החילוני המצוי שצם ביום הכיפורים, התפילה האורתודוקסית בימים הנוראים היא מסורת מבית אבא. ואילו, תפילה רפורמית נתפסת כטקס נוצרי עם עוגב.

הטמפל הרפורמי לא הפך לאטרקטיבי, ואת העלייה לתורה לחתן בר המצווה, הישראלי הממוצע ממשיך לחגוג בבית הכנסת השכונתי.

בניגוד למרבית המחקרים שהועלו על הכתב בעשורים האחרונים אשר התמקדו בעיקר באירועים מרכזיים של התנועה הרפורמית, כגון: מחלוקות עם האורתודוקסיה, ייסוד מוסדות רפורמיים חדשים ואימוץ מצעים חדשים. אירועים המייצגים התפתחויות חשובות בתולדות התנועה הרפורמית שחלו בעבר, אך אין בהם כדי להצביע על תמורות שחלות בתנועה בתחום הדתי, החברתי והפסיכולוגי.

החשיפה התקשורתית לה זכתה התנועה לאחרונה והמחלוקת שעוררה עקב כך עוררו את סקרנותי לבדוק יותר לעומק, מהי התנועה הרפורמית, מהו המצע החברתי- דתי שלה ובעיקר מדוע היא גורמת להתנגדות כה עזה בארץ בעוד שבארה"ב היא נחשבת לתנועה דומיננטית.

בעבודה זו בחרתי, לבחון את המחקרים העכשוויים האחרונים שעוקבים אחר התהליכים שמאחורי האירועים המרכזיים שמתחוללים בתנועה. ולבדוק דרכם, מדוע בעצם החילונים המצויים בארץ ישראל, בניגוד למצופה, אינם מצטרפים באופן גורף לתנועה הרפורמית, למרות הדמיון שבין אורח חייהם וגישתם החברתית- תרבותית ליהדות לבין התפיסה הרפורמית בכללותה.

לשם כך, בפרק הראשון נסקור בתחילה את הופעתה של התנועה הרפורמית בהיסטוריה והמניעים שהובילו להקמתה, נבדוק מהו מצע התנועה והאם חלו בו תמורות במהלך השנים. נשווה בין מצב התנועה הרפורמית בארה"ב בה נמצאת הקהילה הגדולה בעולם למצב התנועה בארץ, ונבדוק מהו יחסה של התנועה בחו"ל לציונות.

בפרק השני נתמקד בתנועה ליהדות מתקדמת בישראל, היקפה, ובתמורה שחלה ביחס התנועה הרפורמית לציונות במהלך השנים.

בפרק השלישי ננסה להבין מהם הגורמים לחולשתה של התנועה בישראל.

לסיום, אביא נספח ובו ראיון עם רבה רפורמית, כדי להציג את הדברים מנקודת מבט של אדם מוביל בתנועה. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ברק- פישמן, ס'. "התנועה הרפורמית בת זמננו: צמיחה ואתגרים". בתוך: רוזניק, א. היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ': 126-157.

הכהן, א'. "בתי המשפט ובג"ץ: תל פיות לתנועה הרפורמית?". בתוך: רוזניק, א'. היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה