עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית (עבודה אקדמית מס. 12108)

‏290.00 ₪

37 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12108

עבודה אקדמית מיתוג עצמי מגדר, סטטוס מקצועי, תעסוקה נשים, אישה במקום העבודה, שכר נשים, תקרת הזכוכית

שאלת המחקר

מה הקשר בין המיתוג העצמי של גברים ונשים וכיצד זה משפיע על השכר שלהם?

תוכן עניינים

מבוא 

שאלת מחקר:

השערות המחקר:

שיטת העבודה

סקירת ספרות 

מיתוג עצמי 

היסטורית הבדלי המיתוג העצמי בין גברים ונשים

השפעות מיתוג העצמי בחברה.

שכר 

עבודה שוות ערך

חקיקה ואכיפת הזכויות.

הגורמים לפערי השכר

מיתוג ובידול תעסוקתי 

תחומי השכלה שונים יוצרים בידול תעסוקתי ופערי שכר

"מחיר האימהות" בשוק העבודה

מיתוסים, דעות קדומות ונורמות תעסוקתיות בעניין סטטוס נשים עובדות

הבדלי השכר והתעסוקה בין גברים לנשים בפועל

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית

שבירת תקרת הזכוכית 

תקרת הזכוכית של נשים בעבודה.

העדפה מתקנת - האומנם?

תופעת תקרת הזכוכית

סיכום ומסקנות 

ביבליוגרפיה

מחקר זה מבקש לבחון את השפעת המגדר על מיתוג עצמי של נשים וגברים במקומות העבודה והקשרו להשפעה על שכרם בישראל. בחינה זו תעשה באמצעות חקר ספרות הנושא. לאחר מכן נעמוד על ההבדלים המגדריים בין גברים לנשים וההשפעה בשוק העבודה. (הרצוג, חזן, קרצ'ק)

המונח "מיתוג" מתייחס לניסיון לקבוע את התפיסה הרווחת אצל הציבור לגבי מוצר, רעיון מסוים, ארגון פוליטי וכדומה. בדרך כלל מתייחסים למיתוג כאל משהו שקשור לתחום העסקי, אך קיים תחום שלם של מיתוג אישי שבו משתמשים באמצעי מיתוג כדי לקדם את הפרט כאינדיבידואל בתחומים הפוליטיים, האישיים, המקצועיים או העסקיים (צור,2012). המונח "מיתוג עצמי" הוטבע לראשונה לפני כעשור על ידי טום פיטרס במאמרו The Brand called You והוא שאוב מעולם השיווק.

עקרונות השיווק הוצגו בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20, בתעשיות הצריכה וכיום נעשה שימוש בעקרונות אלה גם לשירותים, לסחורות ולשוק העבודה. יישומן של טכניקות שיווק לאנשים נקראת "שיווק עצמי" או "שיווק אינטליגנציות".(Court, 2018)

שיווק הוא סך כל הפעולות המכוונות ישירות למכירות והפצה של סחורות או שירותים. העיקרון מניח כי לכל פעילות המעוניינת למקסם את מטרות הפירמה חייבת להיות מוכוונות שיווקית. בדרך זו, שיווק בעל השפעה על כל פונקציות הארגון כלפי צרכי הלקוחות (גישה מוכוונת לקוח). 
על מנת להשיג את המטרות השיווקיות, על הפירמה לעשות שימוש בכלי שיווקי כדי להשפיע ולעצב את השוק, כמו מחקרי שוק, מדיניות מוצרים ומחירים, תקשורת, קידום מכירות והפצה. כידוע, היישום המשולב והמתואם קרוי תמהיל השיווק. אם שיווק הוא כיוון מאמצים להשגת מטרת הפירמה, הרי ששיווק עצמי הוא מיקוד מאמצים בהשגת מטרות בקריירה שלך(לוי רז).

המונח מִגְדָּר (באנגלית: Gender, גֶ'נְדֶּר) הוא מונח במדעי החברה המתייחס לאותן הבחנות בין הגבר לאישה שהן תלויות חברה ותרבות. זהו למעשה התרגום הפסיכולוגי חברתי-תרבותי למונח זוויג (sex) לתיאור הנקבה או הזכר, על-פי מאפיינים פיזיולוגיים ואנטומיים (כגון כרומוזומים ואיברי מין). בדרך כלל, אצל כל בן אדם מתפתחת זהות מגדרית עיקרית אחת.

במשמעותו המקורית המונח מגדר הוא תרגום חברתי – תרבותי של המין הביולוגי, המגדיר כיצד צפויים נשים וגברים להתנהג ולהראות בכל חברה נתונה. בהתאם לכך, נשים צפויות להתנהג על פי קודים חברתיים ולהיות נשיות בהתאם לסטריאוטיפים ומאפיינים מקובלים של נשיות. למשל, נשים נתפסות בחברה כמזוהות עם המרחב הפרטי (בית, ילדים, משפחה) והגברים עם המרחב הציבורי (עבודה, פוליטיקה, מסחר). בהתאם לכך נשים אמורות להיות מונעות מרגש לעומת גברים שאמורים להיות מונעים מהגיון.

הקטגוריות הדומיננטיות במגדר הן הקטגוריות הנשיות והגבריות הנתפסות כהפוכות ומשלימות זו את זו, ומקושרות עם שני סוגי מאפיינים, בהתאמה. מאפיינים נשיים כוללים בעיקר עניין ברווחת הזולת, ותרנות ונכונות לסייע, רגישות בין-אישית ואמפתיה, נעימות, חמימות ועדינות. מאפיינים גבריים (כלומר, מאפיינים המיוחסים יותר לגברים מלנשים) כוללים החלטיות, דומיננטיות, תוקפנות, שאפתנות, כוחניות, ביטחון עצמי ותחרותיות. פרט לתכונות אישיות, מאפיינים מגדריים מתבטאים גם במראה החיצוני, בסגנון הלבוש, ועוד. קבוצות מאפיינים אלו הן היבטים של תפקידי מגדר.

מכאן שמאפייני מגדר אינם נובעים בהכרח ישירות ובלעדית מהבדלים ביולוגיים בין שני המינים, אלא מבטאים את התפיסה התרבותית המתרגמת שוני ביולוגי לערכים הקובעים את המעמד החברתי של המינים בחברה. כך, התפיסה או הציפיות המגדריות מעצבות את תהליכי החיברות של נשים וגברים, מסייעות להתפתחות זהותם המגדרית, ומקבעות דפוסים היררכיים המקנים לרוב עליונות לגברים בחברה. (קרומר-נבו, לביא-אג'אי)

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל והפער בין מספר הנשים ומספר הגברים בכוח העבודה מצטמצם בהדרגה. אך, עדיין קיים פער בין שיעור הנשים שנמצאות בעמדות ניהול לעומת גברים. הסיבות לכך הן רבות, עולם עסקים תובעני ומחייב דפוסי התנהלות סביב השעון, אשת קריירה שלמדה והשקיעה רבות בהשכלתה וקידומה בעולם העסקים, פגיעה במיוחד מאחר שהיא נדרשת לעמוד בסטנדרטים החדשים הללו, שאינם מקריים.

שאלת מחקר:

מה הקשר בין המיתוג העצמי של גברים ונשים וכיצד זה משפיע על השכר שלהם?

השערות המחקר:

  1. השערת המחקר דימוי עצמי גבוה יותר בקרב הגברים לעומת הנשים.
  2.  השערת המחקר שביעות הרצון מהתעסוקה תהיה גבוהה יותר בקרב הנשים בהשוואה לגברים.

שיטת העבודה

סקירת ספרות, נסקור בהרחבה את נושא מיתוג העצמי ונתמקד בהשפעתיו על הפרט בחברה. בנוסף נבחון את הפרמטרים שמשפיעים על השכר בשוק העבודהונבדוק כיצד האישה העובדת תופסת את עצמה ומההמרכיבים המסייעים לה להגדיר את התפיסה העצמית שלה.

לינק: מצגת שכר נשים, פערי שכר בין נשים וגברים

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הרצוג, ח', חזן, נ', קרצ'ק, ה' .(2017)."מדד המגדר- אי שוויון מגדרי בישראל". מכון ון ליר בירושלים.

יואל, ד' .(2017). "מין, מוח ומגדר: בעיה של המשגה" בתוך הרצוג, ח', ונווה, ח' (עורכות), תודעה בין משבר להתעצמות (פרק ד). הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת