עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית, מגדר ספרות ילדים, הבניה מגדרית, הנסיכה החולמת - הנסיכה הלוחמת (עבודה אקדמית מס. 12125)

‏290.00 ₪

39 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12125

עבודה אקדמית, מגדר ספרות ילדים, הבניה מגדרית, הנסיכה החולמת - הנסיכה הלוחמת

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הבניה מגדרית בספרות ילדים?

תוכן עניינים

הקדמה 

תקציר  

סקירה ספרותית

פרק 1 - סוציאליזציה ומגדר       

1.1 מגדר           

1.2 הבנייה חברתית וסוציאליזציה(חיברות)         

1.3 סוציאליזציה לתפקידי מגדר  

פרק 2 - אי השוויון המגדרי בחברה הישראלית    

פרק 3- סטריאוטיפים מיניים והשפעתם על תפקידי המינים בחברה

פרק 4-ספרות ילדים כמקור השפעה על עיצוב אישיותם של הילדים         

4.1 חלוקת התפקידים בין המינים בסיפורי ילדים 

4.2 ספרות ילדים כסוכן חברות   

פרק 5 - מתודולוגיה       

5.1 סקירת ספרי הקריאה           

5.2 תיאור הכלי 

5.3 ממצאים      

פרק 6 - דיון וסיכום       

7. ביבליוגרפיה  

8. נספחים         

מחקר זה עוסק בבדיקת השינויים המגדריים בספרי הילדים לגיל הרך משנות ה-80 ועד היום. בחירתי בנושא זה היא לא בכדי, ספרי הילדים מהווים סוכן חברות משמעותי לילדים. למעשה, המפגש עם הדמויות בספרי הילדים והתפקידים החברתיים מהווים את התשתית להתנהגות המקובלת ולתפקידים המגדריים בחברה הישראלית. כאשר הייתי ילדה קטנה הייתי מרבה בקריאת ספרים, למעשה למדתי את תפקידי החברתיים כמו לשחק בבובות ברבי, להאכיל את הבובה, להשכיב אותה לישון, לנקות את הבית ולאהוב את הצבע ורוד. כל אלה היו סממנים מובהקים בספרים שקראתי, בתוכניות טלוויזיה שראיתי ובסביבה אשר הקיפה אותי.

רציתי לבדוק בעבודה זו האם גם היום, כאשר יש מודעות לנושא המגדריות, לשוויון בין גברים ונשים, כאשר ישנן טייסות קרב, חובלות, מנכ"ליות של חברות גדולות ונשים חזקות ומשפיעות בלא מעט תפקידי מפתח בעולם כולו. האם אותם תפקידים מגדריים "קלאסיים" אשר הופיעו בספרי הילדים במרוצת השנים גם היום כאשר אנחנו מודעים לאותם סטריאוטיפים מגדריים, האם עדיין ישנם מסרים לפעולות אשר בנות צריכות לעשות לעומת פעולות אשר על בנים לעשות.

מטרת המחקר הינה לבדוק את השינויים המגדריים בספרי הילדים לגיל הרך במרוצת השנים. הנחת היסוד הינה כי ספרי הילדים לגיל הרך מהווים סוכן חברות משמעותי אשר תורם להבניה החברתית ולתפקידים החברתיים של הילדים. המחקר נעשה באמצעות סקירת ספרי ילדים לגיל הרך, אשר נכתבו החל משנות ה-80 ועד היום, אשר הושאלו מספריית "בית אריאלה" אשר ממוקמת בתל אביב וכן אתר "גננת" הממליץ על ספרי ילדים לגיל הרך לגני הילדים.

ספרות ילדים פונה אמנם לילדים, אולם נכתבת על ידי מבוגרים, הכותבים לקהל הילדים מתוך "התיילדות". ה"התיילדות" מתבטאת בשימוש בשפה ילדית, עיסוק בתכנית שנתפסים כלגיטימיים לילדים, יצירת מבנים פואטיים פשוטים יחסית, או תפיסת הספרות ככלי דידקטי המסייע לסוציאליזציה של הילד. ניתן לראות אפוא, כי למרות שלספרות הילדים יש קהל יעד מוגדר, ספרות זו קשורה בקשר גורדי לספרות המבוגרים(רודין רוז( Rosep.2) אף מציינת, כי ספרות ילדים מהווה דווקא תמונת ראי של הכמיהות, הפחדים והקודים המוסריים של עולם המבוגרים ולא של ילדים.

לספרות הילדים ישנו מקום מרכזי בתהליך הסוציאליזציה החברתית, התרבותית והמגדרית של קוראיה, הלא הם הילדים. לפיכך היא פותחת צוהר להתבוננות בקווי המתאר המרכזיים של דיוקן החברה שבה היא נוצרת ומאפשרת לבחון את השפעתה על ילדות וילדים הגדלים לאורה.

המחקר אשר מוצג בעבודה זו נשען על מספר מגוון של שאלות אשר עוסקות בהבניה המגדרית ובוחנות את מגמת השינוי בין ארבעת העשורים האחרונים בספרות הילדים בארץ. ממצאי המחקר מראים כי מחברי ספרי הילדים בחברה הישראלית בעשורים האחרונים בהשוואה לעשורים מוקדמים יותר עדיין שבויים בתפיסות סטריאוטיפיות להבניית המגדר. אומנם ניתן לראות ביטויים של נשים עובדות, קרייריסטיות, מנהלות ומחזיקות בתפקידי מפתח בספרים החדשים אך עם זאת, ניתן לראות כי התפקידים המסורתיים עדיין קיימים וכן אותן תכונות סטריאוטיפיות מגדריות ממשיכות להופיע בספרים עד היום.

מצגת על מגדר וספרות ילדים, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דנינו יונה, ג'. "ילדות טובות, הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הישראלית הקנונית". רוסלינג, תל אביב.

הרצוג, ח', חזן, נ', קרצ'ק, ה' .מדד המגדר אי שוויון מגדרי בישראל". מכון ון ליר בירושלים.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת