עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ערבים השכלה נאמנות למדינה, שסע חברתי, ערביי ישראל, כמותני שאלונים, גרפים, מטריצות, שסעים חברה ישראלית (עבודה אקדמית מס. 12234)

‏290.00 ₪

42 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12234
עבודה אקדמית ערבים השכלה נאמנות למדינה, שסע חברתי, ערביי ישראל, כמותני שאלונים, גרפים, מטריצות, שסעים חברה ישראלית

שאלת המחקר

מה הקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית?

תוכן עניינים

תקציר.

מבוא.

שאלת המחקר.

השערת המחקר

סקירת ספרות.

ההשכלה של ערביי ישראל ההשתלבות בשוק העבודה.

השכלה ופערי הכנסה.

שסעים..

השסע הלאומי –יהודים וערבים בישראל.

תקופת הממשל 

מהומות אוקטובר

אידאולוגיה של ערביי ישראל ותחושת ההזדהות עם אחיהם מחוץ לישראל.

השסע הפוליטי: מהפך , פינוי חבל ימית, רצח רבין, פינוי גוש קטיף.

מהפך

פינוי חבל ימית.

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין

פינוי גוש קטיף (ההתנתקות )

השסע הדתי: צביון השבת, גיוס חרדים לצה"ל, גיור.

גיוס חרדים לצה"ל.

גיור.

השסע העדתי: אירועי ואדי סליב, גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

אירועי ואדי סליב.

גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

מחאת הקיץ , מחאת האוהלים

תקציר.

מבוא.

שאלת המחקר.

השערת המחקר:.

סקירת ספרות.

ההשכלה של ערביי ישראל ההשתלבות בשוק העבודה.

השכלה ופערי הכנסה.

שסעים..

השסע הלאומי –יהודים וערבים בישראל.

תקופת הממשל ב-

מהומות אוקטובר

אידאולוגיה של ערביי ישראל ותחושת ההזדהות עם אחיהם מחוץ לישראל.

השסע הפוליטי: מהפך , פינוי חבל ימית, רצח רבין, פינוי גוש קטיף.

מהפך

פינוי חבל ימית.

רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין

פינוי גוש קטיף (ההתנתקות )

השסע הדתי: צביון השבת, גיוס חרדים לצה"ל, גיור.

גיוס חרדים לצה"ל.

גיור.

השסע העדתי: אירועי ואדי סליב, גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

אירועי ואדי סליב.

גישת כור ההיתוך, רב תרבותיות.

מחאת קיץ .

שיטה - מתודולוגיה.

כלי המחקר – שאלון

אוכלוסיית המחקר.

 נשאלים..

כלי המחקר.

הליך המחקר.

ממצאים..

ריכוז תשובות  נשאלים..

ריכוז תשובות  נשאלים על שאלון העמדות.

ממצאי ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה.

 גרף מטריצת עמדות לפי היגדים..

דיון

דיון בממצאי ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה.

סיכום ומסקנות.

רשימת מקורות.

שאלון מחקרי 

 

הסמינריון עסק בנושא שסעים בחברה הישראלית וביתר דיוק : השסע הלאומי והקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית.

שאלת המחקר היתה מהו הקשר בין רמת ההשכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה, בקרב האוכלוסייה הערבית

היו 3 גורמים עיקריים שאפשרו את התפתחות הזהות הפלשתינאית והם:

1.מאז מלחמת השחרור לא נתנו לפליטים הערבים להיקלט במדינות ערב.

2.הערבים תושבי השטחים נפגעו מן האידיאולוגיה הפאן ערבית (שכל המזרח התיכון יהפוך למדינה ערבית) שלא הוכיחה את עצמה.

3.המשך הקיום במחנות הפליטים עורר רצון עז לחזור לא"י ולהקים שם מדינה.

נאמנותם של הערבים למדינת ישראל נבחנה פעמים רבות: אם במלחמת השחרור, או במלחמת העצמאות. לאחר כיבוש השטחים הבינו הפלשתינאים כי ארצות ערב האחרות לא יוכלו לעזור להם, והם התאחדו ודרשו מדינה משלהם. הם אף בחרו ישות שתייצג אותם – אש"ף, בהנהגת יאסר עראפת. לאחר מלחמת יום כיפור, כאשר הערבים הבינו כי גם הצבא היהודי ניתן להבסה הצטרפו רבים לאירגוני המחבלים, והדרישות להקמת מדינה משלהם גברו. הם ראו שישראל ויתרה על סיני, וביקשו את השטחים.

כדי להוכיח את אחדותם של ערביי ישראל עם ערביי השטחים הם הכריזו על יום האדמה. החל מ- 1976 מביעים כל שנה הערבים את רצונם בהחזרת השטחים שהופקעו ובמדינה שלהם ע"י יום האדמה , שאז נערכים כינוסים ועצרות לאומיות.

החל מ- 1993, לאחר חתימת חוזי השלום רואים הערבים את מטרתם בהקמת מדינה ערבית לצד מדינת ישראל.

 

בוצע מחקר כמותני: אוכלוסיית המחקר 80 נשאלים . במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת מחקר כמותית המבוססת על שאלון עמדות במטריצת הסכמה להיגדים.

גיל ממוצע: 37

הממצאים מהמחקר הכמותי על 80 נשאלים היו מהימנים ובוצע תיקוף ומהימנות של השאלון.

בוצע ניתוח פנימי של מתאם בין השכלה לכיבוד חוקי המדינה ומוסדותיה. נבדקה הסכמה לציות אזרחי של ערביי ישראל למדינת ישראל במתאם של השכלה.

מיעוט מהנשאלים ענו "כלל לא מסכים". רובם ברמת ההשכלה הנמוכה ביותר!

על הקטגוריה שענו מסכים חלקית -רובם היו ברמת השכלה גבוהה

על הקטגוריה מסכים - רובם היו ברמת ההשכלה הגבוהה ביותר!

 

השערת המחקר אוששה (!) אכן ישנו קשר חיובי בין רמת ההשכלה לבין ההכרה בחשיבות מוסדות המדינה וחוקיה.

 

נא הקף/י את בחירתך בעיגול, כאשר 1 - "כלל לא מסכים", 5 - "מסכים במידה רבה מאוד".

 

 

 

כלל לא מסכים

מסכים במידה מועטה

מסכים במידה בינונית

 

מסכים במידה רבה

 

מסכים במידה רבה מאוד

1.

על-מנת שהמדינה תפעל כראוי יש לכבד את כלליה וחוקיה

1

2

3

4

5

2.

חוקים הם דבר שניתן לפרשנות אישית

1

2

3

4

5

3.

חוקי המדינה הם דבר חשוב ויש לשמור עליהם

1

2

3

4

5

4.

כל האוכלוסיות שוות בפני החוק

1

2

3

4

5

5.

מוסדות המדינה (כנסת, בית משפט, משטרה) מתייחסים באופן שוויוני לכל האוכלוסיות

1

2

3

4

5

6.

גורמי אכיפת החוק מתייחסים באופן שווה לכלל האוכלוסיות במדינה

1

2

3

 4

5

7.

אחד מאבני היסוד במדינה דמוקרטית היא כיבוד החוקים והכללים

1

2

3

4

5

8.

לא תמיד צריך למלא אחר חוקי המדינה

1

2

3

4

5

9.

חוקי המדינה נועדו להגן על האזרחים

1

2

3

4

5

10.

חוקים משקפים את סדר היום של המדינה

1

2

3

4

5

11.

חוקי המדינה מתחשבים גם במיעוטים

1

2

3

4

5

12.

כשחוקי המדינה מתנגשים עם חוקי הדת והמסורת, יש לציית לחוקי הדת והמסורת.

1

2

3

4

5

13.

יש חוקים שלא צריך לקיים.

1

2

3

4

5

14.

בתי המשפט הם גוף חשוב לתפקוד המדינה.

1

2

3

4

5

15.

בתי המשפט אינם עושים צדק עם האזרחים.

1

2

3

4

5

16.

תפקידו העיקרי של השוטר הוא לעזור לאזרח ולהגן עליו.

1

2

3

4

5

17.

לאזרחים שאינם שומרים על החוק צריך לשלול מהזכויות.

1

2

3

4

5

18.

זכותו של כל אזרח להפעיל שיקול דעת אם לקיים את החוק או לא.

1

2

3

4

5

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מאיר חטינה ומוחמד אל־עטאונה (עורכים), מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018.

אבי שילון, תוגת השמאל, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן-דביר (2018)

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון: