עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על עגנון דמות האמא: "בדמי ימיה", "המטפחת", "סיפור פשוט", האם השתלטנית, האם הסובלת הזכורה, האם האידיאלית- השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים (עבודה אקדמית מס. 12287)

‏290.00 ₪

31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12287

עבודה על עגנון דמות האמא: "בדמי ימיה", "המטפחת", "סיפור פשוט", האם השתלטנית, האם הסובלת הזכורה, האם האידיאלית- השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השוואה בין שלושה עיצובים אימהיים בשלוש יצירותיו של עגנון?

תוכן עניינים

פרק ראשון -אפיון האם בשלושה מסיפוריו של ש"י עגנון 

תפקיד האם בספרות. 

1.1 האם השתלטנית בסיפור פשוט. 

תקציר הסיפור. 

אפיון דמות האם צירל על פי שמה ומעשיה. 

1.2. האם הסובלת והזכורה בסיפור "בדמי ימיה". 

תקציר הסיפור. 

אפיון דמות האם על פי שמה וסבלה. 

1.3. האם האידיאלית בסיפור המטפחת. 

אפיון דמות האם.. 

פרק שני- מוטיבים המאירים ומאפיינים את דמות האם.. 

מהו מוטיב?. 

2.1 מוטיב הממון בסיפור פשוט. 

2.2          "בדמי ימיה מתה עלי אמי" מוטיב המוות בסיפור בדמי ימיה. 

2.3 מוטיב המטפחת בסיפור "המטפחת".

פרק שלוש-השפעת האם על ילדיה. 

אם וילדיה בספרות. 

3.1 "אלא שהיא באה אם אין מי שחוצץ בינה ובינינו" האם המשפיעה על אהבת ילדה בסיפור פשוט  

3.2 "כבעלת בית הייתה צופיה הליכות ביתה"- זיכרון האם המשפיעה על אהבת ביתה בסיפור בדמי ימיה  

סיכום.. 

בביבליוגרפיה. 

 

כתבי העת של עגנון מציירים מערכות יחסים שונות, מורכבות ומגוונות בין אם הבית, לבין ילדיה השונים. רבים הם המחקרים הנמצאים בספרות המקצועית אשר מאפיינים את סוג מערכת יחסים זו והדמויות הנשיות מוצגת בספקטרום רחב של סוגי אימהות, החל מהאמא המצטיירת כמושלמת, המעניקה לילדיה את כל צורכיהם וכלה באימהות אובססיבית, שתלטנית, כפייתית ועוד. יש הטוענים כי ריבוי הכתבים אשר נכתבו על ידי עגנון אודות מורכבות היחסים בין האם לבין ילדיה, נשענים על עברו של עגנון, עזיבתו של הבית בעת מחלתה של אמו, והאובדן של האם אשר הגיע לאחר מכן והיה למעשה אובדן בטרם עת. תיאוריות פסיכולוגיות כאלו ואחרות מקיפות את הנושא ומעלות תהיות רבות (שמיר, 2016).

לאור הדברים האמורים לעיל , בעבודה זו אני מבקשת לדון בסוגית המחקר שהינה בחינה של האם השתלטנית, האם הסובלת והזכורה והאם האידיאלית- השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים בשלוש יצירותיו של עגנון. אני אבחן את הסוגיה בשלושת הסיפורים שיובאו בעבודה זו הסיפורים הינם : "סיפור פשוט", "בדמי ימיה" וכן "סיפור המטפחת". הבחירה לסוגית מחקר זו נשענת על מאמרו של אברבך. "דמות האם בכתבי עגנון וכן על המאמר של צורף; "גלגולה של מטפחת". מאמרים אלו דנים במשמעות האם כפי שמצטיירת בהיסטורית עגנון וכן אל מול כתביו. מאמרים אלו פתחו צוהר אל הדמויות האימהיות אשר מובאות על ידי עגנון בשלושת הסיפורים השונים וכן על המשמעות הפסיכולוגית אשר הובילה את עגנון לכדי יצירת דמויות אלו. בשל אופי הדמויות וכן התנודות השונות בכתביו השונים של עגנון, עבודה זו ביקשה לבחון את עומקם של דבריו על מנת למצוא את השוני וכן את הדמיון וההקבלה המובאים בכתבים השונים. (קורן)

פרקי העבודה אינם מבקשים לתור אחר כלל סוגי הדמויות האימהיות אותן מביא עגנון אלא, עבודה זו מבקשת להתמקד בשלוש דמויות עיקריות והן; האם השתלטנית בסיפור פשוט, האם הסובלת והזכורה בסיפור דמי ימיה וכן האם האידיאלית בסיפור המטפחת. כמו כן, פרקי העבודה יבקשו לסקור את מאפייני האם בשלושת הסיפורים אל מול תפקידי האם בספרות, וכן אפיון דמות האם ושם האם על פי שמה ועל פי מעשייה כפי שמובאים על ידי עגנון. בפרק השני של העבודה אני אציג את המוטיבים השונים המאירים ומאפיינים את דמות האם ובראשיתם אציג את משמעות המוטיב ולאחר מכן את מוטיב הממון בסיפור פשוט, מוטיב המוות בסיפור דמי ימיה וכן מוטיב המטפחת בסיפור המטפחת. בפרק האחרון אבקש להציג את השפעת האם על ילדיה תוך הצגת הסוגיה באופן כללי, וכן הצגת הסוגיה אל מול הילדים, וזאת כאשר תינתן סקירה כללית אודות האם וילידיה בספרות המקצועית. האם המשפיעה על אהבת ילדיה כפי שמוצג בסיפור פשוט וכן זיכרון האם כמשפיע על עתיד ביתה, וכן על אהבתה בסיפור בדמי ימיה. ((Court, 2018

הנחת היסוד שהיוותה עבורי בסיס לעבודה זו, היא שהאם היא דמות מרכזית ומשמעותית בחייו של כל ילד וכי היא המשפיע העיקרי הן בילדותו והן בבגרותו. מהנחה זו נגזרת מטרת המחקר שלי, והרצון לתהות אודות תפקיד האם, השפעותיה , מאפייניה , וההשלכות הרבות על גורל ילדיה בתחומי החיים השונים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)

זיוה שמיר, שירה חדשה: מה זאת אהבה על פי הרומן שירה מאת ש"י עגנון, הוצאת ספרא והקיבוץ המאוחד, 2016.

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג

אבידב ליפסקר, מחשבות על עגנון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת