עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על קורונה, חינוך מקוון, זום, ניהול חינוך בזמן משבר הקורונה, למידה מרחוק בימי קורונה אפליקציה, לימוד מקוון בזמן הקורונה, ZOOM, חינוך מקוון, תיקשוב, אפליקציית זום, השפעת טכנולוגיית המידע על מערכת החינוך, דרכי הוראה מרחוק (עבודה אקדמית מס. 12317)

‏390.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12317

עבודה על קורונה, חינוך מקוון, זום, ניהול חינוך בזמן משבר הקורונה, למידה מרחוק בימי קורונה אפליקציה, לימוד מקוון בזמן הקורונה, ZOOM, חינוך מקוון, תיקשוב, אפליקציית זום, השפעת טכנולוגיית המידע על מערכת החינוך, דרכי הוראה מרחוק

סרטון הפורס צילום קובץ הוורד של העבודה האקדמית, כולל מקורות הביבליוגרפיה ודרכי הציטוט והאיזכור- ככה שלא תקנו חתול בשק!   לינקים:   סרטון 1 עבודה אקדמית קורונה זוםסרטון 2 עבודה אקדמית קורונה זום

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת טכנולוגיית המידע על מערכת החינוך בכלל ובימי מגיפת הקורונה בפרט?

תוכן עניינים

מבוא    

סקירת ספרות:   

1. פרק 1: טכנולוגיית המידע  

1.1 הגדרות     

1.2 השפעת טכנולוגיית המידע על החינוך

1.2.1 אפליקציית זום

1.2.2 לימוד מקוון עם אפליקציית זום בזמן משבר הקורונה

1.3 השפעת טכנולוגיית המידע על עבודת המורה   

1.4 השפעת טכנולוגיית המידע על התלמידים

2. פרק 2 : דרכי הוראה  

2.1 משמעות המושג דרכי הוראה ולמידה      

2.2 דרכי הוראה ממוקדות במורה 

2.3 דרכי הוראה ממוקדות תלמיד 

2.4 השפעת טכנולוגיית המידע על דרכי ההוראה   

3. פרק שלישי : דיון ומסקנות

ביבליוגרפיה    

בימי מגיפת הקורונה משרד החינוך עבר להוראה מרחוק מקוונת באופן חלקי. נגיף הקורונה הוכרז כמגיפה עולמית והיכה גלים בארץ ובעולם. בישראל במרץ 2020 הודיע משרד הבריאות על החמרת המדיניות ופרסם הנחיות להתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל: סגירת בתי הספר והאוניברסיטאות, הרחבת הבידוד הביתי, איסור גורף לקיום לימודים או כנסים בישראל, איסור על השתתפות בהתכנסויות כלשהן.

השימוש באפליקציית זום גבר מאוד במהלך מגיפת COVID-19 מפברואר 2020 ואילך. השימוש בזום גדל באופן חד ככל שבתי ספר אימצו את הפלטפורמה לעבודה מרחוק בתגובה למחלת הקורונה. הגידול עלה ב-67% מתחילת 2020 למרץ 2020.  מאז שהתגברה מגיפת הקורנה,  דווח כי אלפי מוסדות חינוך עברו לשיעורים מקוונים המשתמשים בזום.   

העבודה הנוכחית בחנה את נושא השפעת טכנולוגיית המידע על מערכת החינוך ודרכי ההוראה בפרט. בעשורים האחרונים חלה התפתחות מהותית בטכנולוגיית המידע והתקשורת אשר יצרה אתגר לא פשוט בקרב מערכות החינוך. טכנולוגיה זו קמה מתוך כוונה לקדם יעדים חינוכיים, לפתח דרכי הוראה חדשניות ולהביא לשיפור בתהליכי הוראה ולמידה. נראה כי על אף המאמצים הרבים בשילובן של טכנולוגיות חדשניות ומגוונות, ברבים מבתי הספר בישראל ובעולם, תרבות ההוראה והלמידה כמעט ולא השתנתה. במקביל רוב הביקורות על כך הינן שליליות ותרבות זו נראית ככוזבת ולא יעילה עבור מערכת החינוך. העבודה הנוכחית תנסה לשפוך אור על ממצאי העבר ולחשוף דווקא את הצד החיובי יותר של השימוש בטכנולוגיות חדישות במערכת החינוך ותבחן את ההשפעה והשינויים שחלו בעקבות השימוש בטכנולוגיה זו. יחד עם זאת, יש לחקור את הנושא בכדיי ליידע את המחנכים ומפתחי התוכנה לגביי השימושים האפקטיביים והרצויים ביותר של הטכנולוגיה. שילוב מתוכנן של הטכנולוגיה בהוראה אשר מערב את המורים באופן ישיר, מאפשר בעקביות למורים לגרום לתלמידים להשתתף בהתנסויות חינוכיות משמעותיות, וכן מאפשר להקדיש יותר זמן להזדמנויות אינדיבידואליות בהוראה.

מטרת העבודה הנוכחית, הייתה לבחון את השפעת השינויים בעידן המודרני כיום בעבודת המורים הן ביחס לשימושים הטכנולוגיים המוצעים כיום והן ביחס לשינויים שחלו בדרכי ההוראה המסורתיות. השאלה שעמדה בראש עבודה זו, הייתה כיצד השימוש בטכנולוגית מידע מתקדמת בא לידי ביטוי במערכת החינוך הבית ספרית ואילו שינויים חלו בדרכי ההוראה של המורים? ממצאי המחקר הראו כי השימוש בטכנולוגיית מידע בכיתה יכולה לעודד למידה פעילה, לתמוך בהוראה חדשנית, לסייע בהקלה על הבידוד המקצועי של המורים, ולאפשר למשתמשים בה להפוך לחוקרים ולומדים פעילים.

מצגת בנושא שילוב תקשוב, זום, חינוך עם אפליקציה ZOOM 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

Wagner, James (March 14, 2020). "How Coronavirus Is Changing Our Daily Lives: Latest Updates". The New York Times

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2020, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

אלגלי, צביה. מדיניות התקשוב בחינוך: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, למודים בין תחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה. תשע"ז  

ויזנגרין, דנאל. אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ז  


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת