עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קניות באינטנט מגדר, השפעת המגדר וסוג המוצר על התנהגות צרכנית רכישה מקוונת, שאלונים, כמותני (עבודה אקדמית מס. 12355)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמנית מס' 12355

עבודה אקדמית קניות באינטנט מגדר, השפעת המגדר וסוג המוצר על התנהגות צרכנית רכישה מקוונת, שאלונים, כמותני

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת המגדר וסוג המוצר על התנהגות צרכנית רכישה מקוונת ?

תוכן עניינים

תקציר  

מבוא    

תיאור המחקר   

השערות המחקר

כלי המחקר ואיסוף נתונים         

אופן איסוף הנתונים       

תיאור המדגם    

ניתוח תוצאות    

דיון      

מסקנות 

סיכום המחקר   

השלכות ניהוליות           

ביבליוגרפיה      

נספחים 

נספח מס' 1- שאלון המחקר        

נספח מס' 2- דוגמא לשאלון שהופץ          

נספח מס' 3 – תוצאות השאלונים

תשובות - שאלות כלליות

תשובות – מוצרים דיגיטליים      

תשובות – מוצרים לא דיגיטליים 

נספח מס' 4 - טבלה קורלציות של משתנים דיגיטליים       

נספח מס' 5- טבלה קורלציות של משתנים לא דיגיטליים   

נספח מס' 6- SPPS Analysis     

Reliability - Cronbach's Alpha

Correlations     

T-Test  

 

עבודה זו עוסקת במחקר על השפעת המגדר וסוג המוצר (מוצר דיגיטלי או לא דיגיטלי) על התנהגות צרכנית ברכישה מקוונת בישראל ובוחנת את הסוגיות הבאות :

  1. האם קיימים הבדלים בהתנהגות צרכנית בין מגדרים ברכישה מקוונת בקרב ישראלים? 
  2. האם לסוג המוצר הנרכש (מוצר דיגיטלי או לא דיגיטלי) השפעה על התנהגות הצרכנית ברכישה מקוונת בישראל? 

בנינו מודל ובעזרתו בחנו כיצד ארבעת משתני הבקרה (סיכון נתפס, סיכון פיננסי, סיכון המוצר ואמון נתפס) משפיעים על כוונת הרכישה של גברים ונשים בישראל, בהתייחס למוצרים דיגיטליים ולא דיגיטליים.

מצאנו כי נשים תופסות מוצרים דיגיטליים כמסוכנים לעומת גברים. כוונת רכישה בגברים ונשים מול התנהגות צרכנית מובהקת ודומה, יחד עם זאת התפיסה של סיכון פיננסי שונה מהותית בין המגדרים. 

כמו כן במוצרים הלא דיגיטליים נמצא שיש שוני בסיכון מוצר מול סיכון הפיננסי בין גברים לנשים כאשר נשים חוששות יותר לתת את אמצעי התשלום באתר. אחת התובנות העיקריות היא למנף קשר חיובי בין אמון נתפס לבין כוונות הרכישה הן בגברים והן בנשים, הן ברכישת מוצרים דיגיטליים והן לא דיגיטליים. כמו כן יש ליחס חשיבות לעובדה כי קיים קשר שלילי בין סיכון נתפס וסיכון פיננסי לבין כוונת הרכישה של מוצרים דיגיטליים ולא דיגיטליים.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

דוח 2018 מכון TGI, פלח שוק, ת"א, 2019

ספר העובדות העולמי CIA, (2019)

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ (2019)

קליין נעמי, לא זה לא מספיק, תרגם מאנגלית: ברוך גפן, נובמבר 2018.

 

תח-9 חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת