עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סחר בנשים למטרות זנות, סחר בבני אדם של פרוצות, סחר נשים, מגדר, מכירה לזנות, הדחה זנות, ניצול, זילות (עבודה אקדמית מס. 1455)

‏290.00 ₪

31 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 1455
סמינריון סחר בנשים למטרות זנות, סחר בבני אדם של פרוצות, סחר נשים, מגדר, מכירה לזנות, הדחה זנות, ניצול, זילות

 

שאלת מחקר:

כיצד בא לידי ביטי סחר בנשים למטרות זנות?

 

תוכן עניינים 

מבוא. 

עבירת סחר נשים לשם זנות- תיאור התופעה. 

הערך המוגן : כבוד האשה הנסחרת לזנות. 

מודלים תאורטיים באשר לסחר בנשים וזנות. 

1. גישה ממסדת ל סחר בנשים לשם זנות. 

2. גישה אוסרנית ל סחר בנשים לשם זנות – מעצר וגירוש.

3. גישה ממגרת. 

4. גישה פוסטמודרניסטית. 

סחר בנשים לשם זנות בישראל. 

״סחר בבני אדם״  - סחר נשים לצרכי זנות. 

(א) הקואליציה נגד  סחר בנשים לשם זנות. 

(ב) ״אישה עוברת לסוחר״. 

(ג) האלטרנטיבה: פעולתם של ארגונים אבולישיוניסטיים בישראל. 

יחסי הרשויות לתופעת סחר נשים.. 

הביקורת השיפוטית. 

המחוקק קבע לסחר בבני-אדם לעיסוק בזנות עונש מירבי של 16 שנה, לעומת 5 שנים לשידול לזנות והחזקת בית-בושת. 

סיכום

ביביליוגרפיה

 

בשנים האחרונות מתרחשים בישראל שני מהלכים מקבילים, המשפיעים באופן דומה ובעייתי על מצבן של נשים בזנות בישראל, ולפיכך על נשות ישראל בכלל. הראשון הוא המאבק בתופעה המכונה ״ סחר בנשים לשם זנות״. ההתעוררות בנוגע ל סחר בנשים לשם זנות בשנים האחרונות גורפת אהדה חסרת תקדים למאבק הפמיניסטי. הראיה לכך היא שהנושא מסווג לרוב כשייך לתחום זכויות האדם ולא כסוגיה פמיניסטית.

היעדר הבחירה הוא השובה את לבם של ליברלים עת הם מוקיעים את תופעת ה סחר בנשים לשם זנות. לפיכך סיפורה של פסיכולוגית שנחטפה לזנות הוא פוטוגנטי מזה של מי שהוזנתה ביודעין, אך כל עוד הבחירה נשללת מהן משום שנקנו, תזכינה שתיהן לאהדת הציבור.

 

עבירת סחר נשים לשם זנות- תיאור התופעה

מפתיע  מאוד הדו"ח שהגיש ממשל ארצות הברית בענין סחר בבני-אדם, שמיקם את ישראל בקבוצה של מדינות שעם רובן הגדול, כמעט כולן, לא היינו רוצים להימצא בכפיפה אחת בנושאי זכויות.

הזנות אסורה על-פי ההלכה. הרמב"ם בספר המצוות (מצוה שנ"ה) מונה בין האיסורים "שלא תהיה קדשה, והיא הנבעלת בלא כתובה ובלא קידושין, שנאמר לא תהיה קדשה". הפסוק אליו הוא מתייחס הוא "לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני-ישראל", ומסביר רש"י שם: "קדשה - מופקרת, מקודשת ומזומנת לזנות, וקדש - מזומן למשכב זכור". ובהלכות אישות אומר הרמב"ם : "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא, והיא, נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך, וזו היא הנקראת קדשה. משניתנה התורה נאסרה הקדשה, שנאמר 'לא תהיה קדשה מבנות ישראל' - לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה, לפי שבעל קדשה".

הנביא ישעיהו, ברצותו לפרט את חטאיה של ירושלים, משוה אותה לזונה "איכה היתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים". קראנו זאת בהפטרת השבוע, שבת חזון, הקודמת לתשעה באב.

ואולם, החברה האנושית מימי המקרא ועד ימינו התירה את הזנות, וגם החוק הישראלי, בדיני העונשין, לוחם בתופעות לוואי כמו סרסרות, החזקת בית-בושת, שידול וכיום סחר, ולא בזנות עצמה. מדיניות אכיפת החוק בנושא זה לאורך השנים היתה בה דו-משמעיות, מחד גיסא הסתייגות המוצאת ביטויה בהגדרה פלילית של תופעות הלוואי, ומאידך גיסא ראייתה כהחלטה מרצון של האשה העוסקת בזנות. גם בפסיקה וגם בהנחיות פרקליטות המדינה בנושא שידול לזנות, שירותי ליווי ומכוני עיסוי, הושם דגש על מקרי כפיה, העסקת קטינים, הדחה, סחר בסמים ומטרד לשכנים, אך בהעדר כל אלה, לא נפתחו חקירות, וגם בתי-המשפט נהגו באורח מקל.

התקופה האחרונה, ועליית התופעות של ה סחר בנשים לשם זנות, כך שהזנות היא עתה אולי, עוד יותר מבעבר, כזאת המלווה בניצול, באיומים ובאלימות, מעוררת שאלה אם אין מקום למדיניות מחמירה יותר כלפי הזנות בכלל ותופעות הלוואי בפרט.

מצגת על סחר בנשים רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

בן-ישראל, רות. הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת. עם עובד (2017)

מיכל קרומר-נבו, מיה לביא-אג'אי, דפנה הקר (עורכות) מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (הוצאת הקיבוץ המאוחד)

אמנסטי אינטרנשיונל, אישה- סחורה, דו"ח של אירגון אמנסטי אינטרנשיונל,תל אביב.

אדלשטיין ארנון, "דפוסים של עבירות זנות – האם מיסוד הזנות פתרון הולם?", משטרה וחברה 

לאה גרינפטר גולד וניסן בן עמי- סחר בנשים הכסף 

 

157  Catherine A. MacKinnon Women's Lives - Men's Laws

Catherine A. MacKinnon "Prostitution and Civil Rights Supremacy" 1 Mich. )

Andrea Dworkin "Prostitution and Male.Gender & L.  

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת