עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

פרה-סמינריון סלולר נוער מגדר, שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער הבדלים בין בנים לבנות (עבודה אקדמית מס. 1478)

‏250.00 ₪

10 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1478

פרה-סמינריון סלולר נוער מגדר, שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער הבדלים בין בנים לבנות

שאלת מחקר:

כיצד בא לידי ביטוי שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער?

 

שימוש בטלפונים סלולאריים בקרב בני נוער הפך לחלק מתרבות הפנאי שלהם. מרכזיותו של הפנאי בחברה נובעת, מכך ששינויים בדפוסי הפנאי משפיעים בו זמנית על אופן הארגון החברתי, על המבנה החברתי ועל מאפייני התרבות בחברה. לפנאי יש גם השתמעויות כלכליות, לאור העובדה שפעילויות הפנאי כרוכות ברובן בהוצאה כלכלית, מה עוד שעבודתם של חלק מאיתנו היא הבסיס לפעילויות הפנאי של אחרים. לפנאי יש השפעה מרכזית על שינויים בתפקודם של מוסדות חברתיים חברים כמו משפחה, דת, ותקשורת ההמונים.

(כ"ץ וינוביצקי).

במרוצת השנים הפך הפנאי למוסד חברתי המושפע ממוסדות חברתיים אחרים אך גם משפיע עליהם לא במידה מועטה. לדוגמא, קיומו של המוסד הפוליטי מותנה במידה רבה בכמות הזמן הפנוי ממחויבות אישית העומדת לרשות הפרטים בחברה. אמצעי התקשורת שהם מוסד חברתי רב עוצמה בחברה המודרנית, מתחרים זה בזה על לבו של קהל צרכני פעילויות הפנאי. תעשיית הפנאי היא אחת מאופני הייצור הדומיננטיים והרווחים ביותר בחברה הישראלית. (כ"ץ וינוביצקי)

הנתונים המצטברים בישראל על הפנאי מראים שהוא גדל והולך לא רק מידי עשור אלא גם מידי שנה ושנה. בעשור האחרון של המאה ה- 20 גדל הפנאי מאוד, ובראשית האלף החדש שיעור הפנאי גדול יותר מאשר זמן העבודה בשכר. 

מצגת בנושא סלולר נוער

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אופיר אורנה, תיק תקשורת: מתבגרים עם התקשורת. 

ויליאמס, ר.  "בסיס ומבנה על בתיאורית התרבותית המרכסיסטית" בתוך כ"ץ, א. וינוביצקי, י. (עורכים), תרבות תקשורת ופנאי בישראל, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 53-39.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת