עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אפליית נשים בהריון בעבודה, משפט משווה הרות עובדות ארה"ב, אירופה (עבודה אקדמית מס. 1484)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1484

עבודה אקדמית אפליית נשים בהריון בעבודה, משפט משווה הרות עובדות ארה"ב, אירופה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אפליית נשים בהריון בעבודה?

תוכן עניינים

מבוא

חוק שיווי זכויות האישה

חוק עבודת נשים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

הזדמנויות שוות בתעסוקה בכלל ושל נשים בהריון בפרט

"מחסום הפריון" בעת ניסיונן של נשים להתקבל לעבודה או להתקדם במקומות העבודה

נשים בעבודה - תקרת הזכוכית

אפליית עובדת בהריון

תאוריית הלימת התפקיד של עובדת בהריון

פיטוריו של עובד חולה

משפט משווה

ארה"ב

שוויון האישה העובדת בישראל לעומת אירופה

אכיפת הזכויות למניעת אפליית נשים בעבודה

סיכום

ביבליוגרפיה

סמינריון אפליית נשים בהריון בעבודה. עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי בישראל ובעולם. הכרה בערך השוויון שבין המינים כערך יסוד במדינת ישראל ניתן למצוא במגילת העצמאות.

ואולם, היות הצהרת העצמאות חסרת מעמד משפטי פורמאלי מבין חוקי המדינה אלא בעלת מעמד דקלרטיבי גרידא, עלה צורך בקיומה של חקיקה ראשית מפורשת על מנת להביא את עקרון השוויון בין המינים מן הדקלרציה אל הפועל.

במרוצת השנים נחקקו מספר חוקים נוספים העוסקים במישרין ובעקיפין באפליית נשים, בעיקר בתחום דיני עבודה, הבאים להסדיר לבסס את עקרון השוויון למען נשים בישראל[1].

נראה אפוא כי החקיקה הקיימת מבקשת להחיל שוויון מוחלט בין נשים ובין גברים, אלא שנמצא פער בלתי מבוטל בין החקיקה לבין המציאות החברתית בישראל, לפיה החברה עדין ברמה פטריאכלית מסוימת ונשים נתפסות, הן על-ידי גברים והן על-ידי נשים, כנושאות ברוב המוחלט של נטל ההורות ואחזקת הבית ונחשבות ליצרניות יעילות במידה פחותה[2].

נמצא בענייננו, כי בעוד החקיקה מפורטת למדי וחולשת על מגוון רחב מתחומי החיים, נותרה הבעיה נעוצה באי ביצוע אכיפה ברמה ובכמות מספקת של אותם חוקים. השקעה באכיפה פוזיטיבית ונמרצת בצרוף עם ענישה הרתעתית, יביאו יחד לשינוי בדפוסי ההתנהגות התנהגות מצד מעסיקים ומכאן הדרך נסללת לשינוי חברתי שלם.

הואיל ובמהלך השנים הוכח כי מדיניות משרד העבודה והרווחה אינה מוציאה את זכויות הנשים מהכוח אל הפועל, יש מקום לחשוב על הוספת דברי חקיקה אשר תחייבנה אכיפה מאומצת וכן לעודד שימוש בחוקים אלה, גם בבחינת הרשלנות שבאי הביצוע.

העדפה מתקנת לנשים ולקבוצות אחרות המסומנות כמופלות באופן שיטתי, היא פתרון שיטתי לבעיה שיטתית. אפליה קבוצתית נגד נשים היא בעיה שיטתית כי היא חודרת לכל תחומי החיים ומושרשת עמוק בתודעתנו. האפליה נגד נשים נובעת מהיסטוריה של אפליה רשמית בשיטת המשפט וממשיכה היום בשארית האפליה הרשמית בדין, בהתנהגות מפלה, בדעות קדומות ובסטריאוטיפים שקשה מאוד לעקור אותם מחיינו החברתיים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אורי זילברשייד, שוויון חברתי? לא בחוקתנו, הוצאת שוקן
מנדל, הדס. מנצחות ומפסידות: השפעת מדיניות הרווחה על אי השוויון המגדרי בשכר - השוואה בינלאומית, אוניברסיטת תל-אביב 

רות בן ישראל, דיני עבודה, כרך ג', תל אביב.

חוק יסוד : חופש עיסוק 

אלמגור-לוטן, א'. הסדרים להגמשת שוק העבודה עבור הורים- סקירת משווה. מסמך שהוגש

לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. ממ"מ, פרסומי הכנסת ירושלים 

Shlomit Yanisky Ravid "Privacy within the Virtual Workplace: The Entitlement of Employees to a Virtual “Private Zone” and the "Balloon" Theory", Work In Progress, 2017


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה