עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מערכות מידע, הטמעה מערכת מידע טכנולוגית, שינוי ארגוני, מחקר כמותני, בנק איגוד, פירסון, מבחן T, מחויבות ארגונית (עבודה אקדמית מס. 1545)

‏390.00 ₪

47 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1545
עבודה אקדמית מערכות מידע, הטמעה מערכת מידע טכנולוגית, שינוי ארגוני, מחקר כמותני, בנק איגוד, פירסון, מבחן T, מחויבות ארגונית

שאלת המחקר

האם קיים קשר בין עמדות עובדים כלפי הטמעת מערכת מידע (שינוי טכנולוגי) לבין רמת מחויבות ארגונית וביצועי צוות נתפסים.

תוכן עניינים

תקציר

מבוא – הצגת הארגון

תיאור הבעיה בארגון:

הבעיה העסקית:

שאלות מחקר:

מטרות יישומיות:

סקירת ספרות:

הטמעת מערכת מידע

מחויבות ארגונית

שתי הגדרות למחויבות ארגונית:

ביצועים

פגמים בהערכות ביצועים:

תיאורית הציפיות.

הקשר בין המשתנים

רציונל המחקר

משתני המחקר

השערות המחקר

מודל המחקר

שיטת המחקר

מערך המחקר

מדגם

אוכלוסיית המחקר

שיטת הדגימה

שיקולים בבחירת המדגם

כלים

הליך המחקר

שיטת הניתוח

מגבלות המחקר

נגישות

ממצאים

סטטיסטיקה תיאורית

מדדי מרכזי פיזור

סטטיסטיקה הסקית

מבחני פירסון

ממצאים נוספים

מבחן T

ניתוח ודיון

תיאורטי

המלצות, סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים:

שאלון היגדים

 

עבודת מחקר זו בודקת האם ישנו קשר בין תפיסת הטמעת מערכת מידע (שינוי טכנולוגי), מחויבות ארגונית וביצועי שירות נתפסים בצוות.

הקשרים בין המשתנים הוצאו לאחר שהתברר כי ישנה מגמה של שיפור טכנולוגי והטמעת מערכות מידע משופרות, אך מנגד ישנה ירידה במספר העובדים אשר מלווים את התהליך וכי ישנה התנגדות ליישומה. בעקבות המגמה השלילית של העובדים לקוחות נוטשים ואף עוברים לבנק אחר. העובדים אינם מקבלים את הרעיון כי יצטרכו להסתגל לשינויים מורכבים ואף ללמוד לעבוד בטכנולוגיה אשר לא הכירו בעבר.

למחקר הנוכחי יצאנו מתוך השאלה: האם קיים קשר בין עמדות עובדים עלפי הטמעת מערכת מידע (שינוי טכנולוגי) לבין רמת מחויבות ארגונית וביצועי צוות נתפסים ואת הקשרים בניהם בחנו על ידי השערות שעליהם מתבסס המחקר:

קיים קשר חיובי בין עמדה כלפי שינוי לרמת מחויבות.

קיים קשר חיובי בין עמדה כלפי שינוי וביצועים נתפסים.

קיים קשר חיובי בין רמת מחויבות וביצועים נתפסים.

ראשית מוינו המשתנים על פי משתנים דמוגראפיים, לאחר מכן הוצאו מדדי פיזור ולבסוף אף נבחנו ההשערות על ידי מבחן פירסון, מבחן T ומבחן Z.

לאחר בדיקת המתאמים בין המשתנים נמצא כי לא כל ההשערות אכן אוששו. מבחינת המתאים נמצא כי רק ההשערה כי ישנו קשר בין רמת מחויבות וביצועים נתפסים אוששה וכי אכן ישנו קשר בין השניים.

לאחר מציאת הממצאים הוסקו מסקנות לגבי הקשרים וכן הומלצו המלצות לארגון להמשך תפקודו והמשך הנעת עובדיו.

מערכות מידע חדשות כגון CRM הינן מערכות אשר הטמעתן כרוחה במשאבים רבים מצד הנהלת הבנק ומצד העובדים.

תחילה הנהלת הבנק זקוקה להשתמש במשאבים רבים כדי להטמיע את המערכות, זמן רב ושימוש  בכוח אדם לביצוע ההנחיות והדרכות.

מצד העובדים ישנה התנגדות להטמעת תוכנה חדשה העלולה לסבך ואף להקשות בעבודה היומיומית. ישנם העובדים הוותיקים יותר אשר מהם ההתנגדות גדולה יותר מכיוון שההתרגלות למערכת ישנה טובה יותר מלמידה של מערכת חדשה ומורכבת.

מערכות מידע טכנולוגיות מתקדמות מצריכות תפיסה של הטמעתן הן בקרב העובדים והן בקרב ההנהלה. הקושי הכלכלי והקושי החינוכי של המערכת מביאה להתמרמרות העובדים אשר תופסים שכאשר הלקוחות אינם מקבלים שירות הולם, מהיר ועקבי הם נוטשים. בעקבות מערכות מידע לקויות בארגון, עובדי הבנק מתקשים לטפל בלקוחות באופן מיידי, אישי, מהיר ויעיל. הטמעת מערכות חדשות כרוכות בשינוי הרגלי העבודה ובשינוי פסיכולוגי אשר נמשך לאורך זמן, בעקבות השירות הלקוי לקוחות אשר אינם מרוצים מרגישים כי הטיפול בהם אינו טוב ונוטשים לבנק אחר. אי שביעות רצון הלקוחות בא לידי ביטוי בתלונות והגורם הגדול ביותר הוא נטישתם.

מצגת רפרט בנושא הטמעת מערכות מידע פאוורפוינט מקצועי כ-15 שקפים- 99 ש"ח

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דוחות כספיים של בנק איגוד, מאיה, פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 2019

דוח 2018 מכון TGI, פלח שוק: בנקים, ת"א, 2019

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, 2019

בהט אסתר וליויתן אוריאל "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

 

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת