עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מגדר כגורם אפליה במקומות עבודה מדוע נשים לא משתכרות כמו גברים ולא מקודמות בעבודה, למרות שההון האנושי שלהן שווה לגברים, איכותני, ראיונות, שכר נשים (עבודה אקדמית מס. 1552)

‏290.00 ₪

  33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1552

עבודה אקדמית מגדר כגורם אפליה במקומות עבודה מדוע נשים לא משתכרות כמו גברים ולא מקודמות בעבודה, למרות שההון האנושי שלהן שווה לגברים, איכותני, ראיונות, שכר נשים

שאלת המחקר

מדוע נשים לא משתכרות כמו גברים ולא מקודמות בעבודה, למרות שההון האנושי שלהן שווה לגברים?

תוכן עניינים

מבוא, נושא העבודה

שאלת המחקר

למה בחרתי בנושא

לב העבודה

המהפכה החברתית – מגדר והזכות החוקתית לשוויון

הנורמה בישראל: מגדר ושוויון

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

דרך הטיפול באפליה מגדרית – העדפה מתקנת

סטריאוטיפים בכלל וכלפי נשים בפרט

אכיפת הזכויות למניעת אפליית נשים בעבודה

הצגת נתונים

שיטה - מתודולוגיה

בעיות מתודולוגיות

מסקנות

המלצות

ביבליוגרפיה

תימלול הראיונות

במרוצת השנים נחקקו מספר חוקים נוספים העוסקים במישרין ובעקיפין באפליית נשים, בעיקר בתחום דיני עבודה, הבאים להסדיר לבסס את עקרון השוויון למען נשים בישראל. (לובוצקי)

נראה אפוא כי החקיקה הקיימת מבקשת להחיל שוויון מוחלט בין נשים ובין גברים, אלא שנמצא פער בלתי מבוטל בין החקיקה לבין המציאות החברתית בישראל, לפיה החברה עדין ברמה פטריאכלית מסוימת ונשים נתפסות, הן על-ידי גברים והן על-ידי נשים, כנושאות ברוב המוחלט של נטל ההורות ואחזקת הבית ונחשבות ליצרניות יעילות במידה פחותה.

נמצא בענייננו, כי בעוד החקיקה מפורטת למדי וחולשת על מגוון רחב מתחומי החיים, נותרה הבעיה נעוצה באי ביצוע אכיפה ברמה ובכמות מספקת של אותם חוקים. השקעה באכיפה פוזיטיבית ונמרצת בצרוף עם ענישה הרתעתית, יביאו יחד לשינוי בדפוסי ההתנהגות התנהגות מצד מעסיקים ומכאן הדרך נסללת לשינוי חברתי שלם (Jackall).

הואיל ובמהלך השנים הוכח כי מדיניות משרד העבודה והרווחה אינה מוציאה את זכויות הנשים מהכוח אל הפועל, יש מקום לחשוב על הוספת דברי חקיקה אשר תחייבנה אכיפה מאומצת וכן לעודד שימוש בחוקים אלה, גם בבחינת הרשלנות שבאי הביצוע.

העדפה מתקנת לנשים ולקבוצות אחרות המסומנות כמופלות באופן שיטתי, היא פתרון שיטתי לבעיה שיטתית. אפליה קבוצתית נגד נשים היא בעיה שיטתית כי היא חודרת לכל תחומי החיים ומושרשת עמוק בתודעתנו. האפליה נגד נשים נובעת מהיסטוריה של אפליה רשמית בשיטת המשפט וממשיכה היום בשארית האפליה הרשמית בדין, בהתנהגות מפלה, בדעות קדומות ובסטריאוטיפים שקשה מאוד לעקור אותם מחיינו החברתיים. (יזרעאלי)

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

סבירסקי, א' . לא על המשפט לבדו, לא על ההסתדרות לבדה: קידום התארגנות עובדים ככלי יעיל לאכיפה עצמית של זכויות ולהעצמה חברתית. מעשי משפט, כרך ב.

צבר-בן יהושע, נ'. מסורות וזרמים במחקר האיכותני. הוצאת דביר.

Nelson, N. The unbearable accuracy of stereotypes in Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. Psychology Press

 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת