עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי (עבודה אקדמית מס. 1557)

‏290.00 ₪

43 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1557

עבודה אקדמית זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי?

תוכן עניינים

מבוא    

זכות העיכבון      

דינים מיוחדים בחוק הישראלי וזכות העיכבון         

מקורות חוקיים לעכבון הבנקאי   

עיכבון רגיל מול עיכבון בנקאי       

זכות העיכבון בעת פשיטת רגל      

עכבון בנקאי לעומת קיזוז              

החוק האנגלי וזכות העיכבון         

פס"ד אלוניאל : זכותו של משביח הנכס גוברת על זכותו של בנק שהעמיד קודם לכן הלוואת משכנתא לרכישת הנכס.   

פס"ד רשות שדות התעופה נ' גרוס              

פסק-דין ש ו מ ו ט            

חיוב בלתי קצוב - הבעייתיות שהוא מעורר              

סעדי בעל הנכס המעוכב  

עסקאות מימון: עכבון בהלוואה מסוג Non-recourse           

מהי הלוואת Non Recourse?        

רגולציה והיבטים משפטיים          

תביעת בנק לעכבון בנקאי              

ארה"ב לעומת ישראל      

המפקח על הבנקים          

סיכום   

ביבליוגרפיה       

קיימים 2 הבדלים עיקריים בין עיכבון רגיל בשל חוב לבין עיכבון בנקאי:

1. הבנק המעכב יכול להחזיק בנכסי החייב בלי זיקה מיוחדת בין הנכס לחיוב.

2. הבנק יכול לשמור לעצמו את הזכות לא רק להחזיק בנכס , ולסרב להחזירו אלא גם למכור וכך לפרוע את חובו של החייב.

קושי משפטי אחד בדבר עיכוב כספי הלקוח, כיוון שאלו יחסי לווה מלווה, הלקוח כאילו הלווה את הבעלות בכספים לבנק ולכן לא ניתן לעכב את זכותו של הלקוח לקבל את כספו חזרה. פס"ד היועמ"ש נ' בל"ל מבחין בין עיכוב לעיכבון. בעוד "עיכבון" הינו מושג קנייני "עיכוב" מתחום דיני החיובים, כלומר, השהיית החיוב.

קושי נוסף הוא במקרה והבנק רוצה לבצע עיכבון לאחד מהשותפים בחשבון משותף בגין חוב פרטי, נשאלת השאלה על איזה חלק, אם בכלל יבוצע העיכוב הבנקאי? במידה וזהו עיכבון קנייני ניתן לעכב רק את החלק הקנייני של השותף החייב.

זכות העיכבון בעת פשיטת רגל

במקרה של פשיטת רגל של לקוח, שהבנק אחד מנושיו זכות העיכבון מקנה לבנק עדיפות על פני נושים אחרים. הבנק נחשב "לנושה מובטח" לגבי הנכס שכבר קיים ברשותו.

סעיף 11לחוק המיטלטלין, תשל"א-1971, המגדיר בסעיף-קטן (א) את העיכבון ובהמשך קבועים בסעיף זה כללים שונים לגבי היקפה והפעלתה של הזכות. סעיף זה בשילוב עם סעיף 1לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, לפיו בעל עיכבון הוא "נושה מובטח" .

עכבון בנקאי לעומת קיזוז

העיכבון הוא זכות על-פי דין לעכב נכס של הזולת כערובה לחיוב עד שיסולק החיוב[1]. הוראות חוק שונות בדין האזרחי מעניקות לנושה זכות זו, כגון נפגע הרשאי לעכב נכס של המפר שהגיע אליו עקב ההסכם[2]: מוכר רשאי לעכב ברשותו ממכר שהבעלות בו עברה לקונה[3]; שלוח זכאי לעכב נכס שנמסר לו עקב השליחות, אם השולח חב לו מאומה[4] ועוד.

די בעיון חטוף כדי לעמוד על קיומו של דמיון רב בין הקיזוז לעיכבון. בשני המקרים נושה "מחזיק" משהו השייך לחייבו והוא מעוניין לנצל מצב זה להקלת גבייתו של החוב. 

לינק: מצגת בנושא עיכבון, חוזה מכר מסחרי, עכבון בנקאי

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

פרופ' י' ויסמן, "על זכות העיכוב של עורך-דין" הפרקליט כ"א 223

גבריאלה שלו דיני חוזים (מהדורה שנייה), עמ' 634-623.

מ' חשין, מיטלטלין בדין הנזיקין, תשל"א, ירושלים, מעמ' 59.

ש. לרנר, שעבוד נכסי חברה, 107-114, 234-244 (תשנ"ז).

בש"א בנק הפועלים בע'מ נ' שובל הנדסה ובנין שותפות רשומה

Juris American prudence 417. p, 33. vol,. ed 2nd, (reissue)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת