עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תאגידים בינלאומיים, השפעת התרבות הלאומית הארגונית על תהליכי משא ומתן בחברות רב לאומיות, מזרח ומערב (עבודה אקדמית מס. 1561)

‏290.00 ₪

29 עמודים.  

עבודה אקדמית מספר 1561

עבודה אקדמית תאגידים בינלאומיים, השפעת התרבות הלאומית הארגונית על תהליכי משא ומתן בחברות רב לאומיות, מזרח ומערב

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי  השפעת התרבות הלאומית הארגונית על תהליכי משא ומתן בחברות רב לאומיות?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

השערת המחקר הראשית 

חברות/ תאגידים רב לאומיים

תאגידים רב-לאומיים בישראל. 

השפעת התרבות

השפעת התרבות הארגונית 

השפעת התרבות המקצועית 

זהות משותפת ותמיכה תרבותית 

הגדרת תרבות.

מו"מ תחרותי 

הזיקה בין תרבות, רב תרבותיות ומו"מ - מה בין משא ומתן ותרבות?

תרבות כללית מול תרבות ארגונית.

התפתחות מושג התרבות הארגונית מתוך מושג התרבות.

מודל הפירמידה של שיין להגדרת תרבות ארגונית.

הנחות יסוד.

סממנים

סיכום.

ביבליוגרפיה.

סמינריון השפעת התרבות הלאומית הארגונית על תהליכי משא ומתן בחברות רב לאומיות –  מחקר משווה בין מזרח ומערב.

עבודה זו תעסוק בהשפעת השונות התרבותית על קונפליקטים ניהוליים ופתרונם בחברה הרב לאומית. תחילה יוגדר כיצד פועלים תאגידים רב לאומיים, אחר כך תהיה התמקדות בתאגידים רב-לאומיים בישראל.

תוסבר בפירוט מהי השונות התרבותית, ינותח כיצד באה לידי ביטוי השפעת התרבות הארגונית והשפעת התרבות המקצועית.

 ניתוח כיצד התפתח מושג התרבות הארגונית מתוך מושג התרבות.

ינותח מודל הפירמידה של שיין להגדרת תרבות ארגונית.

 ישום על תאגידים רב לאומיים.

הסיבות להקמת המיזמים רב לאומיים רבות ומגוונות ואותם סקרתי בתחילת העבודה, החל ממגמת הגלובליזציה, מגמה אשר לה השפעה רבה על הפעילות העסקית של חברות רב לאומיות, מגמה אשר הובילה לעליה בפעילות העסקית הבין לאומית. רייצל ברנר

ועד לסיבות אשר כל חברה רב לאומית עומדת לפתחם ברמת המיקרו כגון הרחבת פעילותן שיקולים פיננסים שונים,השלמת חוסרים ( ידע, כישורים,טכנולוגיה ), תחרות והשגת יתרונות יחסיים. יחזקאל ושנקר (2001)

 

משהוקמה ישות עליה להתמודד עם מציאות עסקית מורכבת, ניהולו של המיזם הבין לאומי היינו פוטנציאלית מאתגר יותר מאשר בעלות בודדת וזאת מפני שההורים חייבים להסכים על מטרה משותפת ועליהם ללמוד כיצד לעבוד אחד עם השני.

חלקם של המיזמים מצליח מאד וחלקם נכשל ונסגר ולזאת מיזם צריך להיות מוכן ברמות השונות. מה מוביל מיזם בין לאומי להיכשל,מה מוביל מיזם לתוצאותיו ? את זאת ניסיתי לבדוק בעבודה זו.

Aimin, Y. Ming, Z מציינים כמספר גורמים אשר החוקרים השונים ציינו בשלושת העשורים האחרונים כתורמים לחוסר היציבות במיזם :

עימות בהשתתפות או בחלוקה בניהול המיזם. שוני בתרבות. מבנה הבעלות. מאפיינים של המממנים. כוחות סביבתיים חיצוניים.

ניהול המיזם הבין לאומי מהווה מקור למחקרים רבים, במחקרם Chang-Bum, C. Paul, W, B מאפיינים כארבעה סוגים שונים של שליטת ההורים במיזם הבין לאומי. חוקרים אלו מצאו כי שיטת ניהול מפוצלת הינה יעילה ביותר בניהול המיזם אך לדעתי יותר חשוב מכך הוא ממצאם כי אין הבדל בין שאר שיטות הניהול ( שליטה של אחד מממני המיזם) ובכך הם למעשה את טענות המצדדים בשיטות השונות.

ראינו כי שיתוף פעולה הינו גם כן גורם חשוב בהצלחת המיזם, שיתוף פעולה קיים ברמות שונות במיזם. חוקרים מגדירים שיתוף פעולה אופקי ושיתוף פעולה אנכי והגדרתם כי שיתוף פעולה נדרש בין כל שלושת השותפים וזאת בכדי לצמוח, להתפתח,להגדיר מטרות כוללות ומשותפות, ובבצוע פעולות נדרשות.

ראינו כי לידע ולזרימת הידע חשיבות רבה, ידע הינו ידע מפורש ופורמלי וידע הינו גם ידע סמוי ושאינו נראה גלוי ומפורש.  

ראינו כי לתרבות והשפעתה על תוצאות המיזם חלק נכבד, David, G, S. Peter מגדירים תרבות כ :תרבות הינה תרבות לאומית, תרבות ארגונית ותרבות מקצועית.

רוב החוקרים מדגישים כי ישנה השפעה לרעה על תוצאות המיזם אך גם ישנם כאלה שתומכים בטענה ההפוכה מכך.

ראינו כי Jean-Francois, H. Ming,Z משווים בין מיזמים שונים על פי הממצאים אין הבדל משמעותי בין שני סוגי מיזמים האחד עם פער תרבותי והאחר ללא פער תרבותי בכל הקשור לפרוק או מכירה לגורם שלישי. אך יש הבדל משמעותי לשוני בין תרבות ההורים בכל הקשור למכירת החלק היחסי בהחזקת המיזם מהורה אחד להורה השני כלומר כאשר יש הבדלים תרבותיים אורך החיים של המיזם קצר וכתוצאה מכך הורה אחד מוכר את אחזקותיו להורה השני.

ניהול המיזם הינו תהליך מורכב אשר כל הגורמים צריכים להיות מעונינים מאוד בהצלחתו כתנאי מוקדם ולכן על המממנים להיות בשלים ומוכנים ולאחר השקעה רבה ומוקדמת של מחשבה ובדיקה עוד לפני הקמת המיזם.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מאמרים מ-3 שנים אחרונות 

 Luthans, F. & Doh Jonathan, P. "International Management, Culture, Strategy and Behavior" (9th ed.). Mc Graw Hill

Kleinbaum, Rob and Aviva. Creating a Culture of Profitability, Probabilistic Publishin


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה