עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על אלימות נגד רופאים ואחיות בית חולים, סטרס קורונה, ניהול סיכונים, מטופלים תוקפים צוותים רפואיים בגלל זמן המתנה ממושך לטיפול, חשיפה לאלימות בבתי חולים, מחקר כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 1666)

‏390.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1666

עבודה על אלימות נגד רופאים ואחיות בית חולים, סטרס קורונה, ניהול סיכונים, מטופלים תוקפים צוותים רפואיים בגלל זמן המתנה ממושך לטיפול, חשיפה לאלימות בבתי חולים, מחקר כמותני, שאלונים

שאלות המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אלימות נגד רופאים ואחיות בית חולים?

מה הנטייה לאלימות מטופלים בסיטואציות קשורות לזמן המתנה לטיפול?

תוכן עניינים

תקציר מנהלים

מבוא

סקירת ספרות

מאפייני האלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות וסיבותיה

הגורמים השכיחים ביותר לאלימות

מי חשוף לאלימות בבתי החולים?

דרכי התמודדות עם אלימות במוסדות הרפואיים

יעדי המחקר, מטרות והשערות

השערות המחקר

שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר

כלי המחקר - מבנהו וצורתו

משתני המחקר - תלויים ובלתי תלויים

הליך איסוף הנתונים

שיטת הניתוח הסטטיסטי

אתיקה

תוצאות המחקר

דיון

סיכום ומסקנות

נספח

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית זו תעסוק בנושא מרתק: אלימות נגד רופאים ואחיות בית חולים

פציינטים תוקפים צוותים רפואיים, חשיפה לאלימות בבתי חולים. המחקר הנוכחי עוסק בנטייה לאסקלציה לעומת דה אסקלציה בסיטואציות קשורות לזמן המתנה לטיפול. לשם בדיקת נתון זה במסגרת המחקר יועבר שאלון המדמה שני סיפורי מקרה לשכבת סטודנטים במכללת פרס, שיחולקו לשתי קבוצות: עובדי מערכת הבריאות ואנשים שלא עבדו במערכת הבריאות. בשתי הקבוצות יתואר מקרה טיפוסי של התפתחות פוטנציאלי לאלימות.

לאחר הצגת המקרה יחולקו שני שאלונים שונים לכלל המשתתפים במחקר, האחד יתייחס לנקודת מבטה של האם ואילו השני יתייחס לנקודת מבטה של האחות. 

על בסיס הספרות התיאורטית הרלוונטית נוסחו שלוש השערות מחקר: ימצא קשר בין תחושת זלזול מצד בית החולים באם לבין אסקלציה בתוקפנותה, ימצא קשר בין עומס בבתי החולים לבין אסקלציה בתוקפנות האם והקמת מהומות יתפסו כחלק אינטגרלי מעבודת בית החולים. ממצאי המחקר אינם מאפשרים לאשש את השערת המחקר הראשונה, מאששים במלואם את השערת המחקר השנייה ומאששים באופן חלקי את השערת המחקר השלישית.

משמעות תוצאות אלו היא שבמקרה הישראלי נדמה כי הן על בסיס נקודות המבט של משפחות המטופלים והן על בסיס נקודת המבט של הצוות המטפל - עומס במיון מהווה את הגורם המשפיע ביותר על יצירת סיטואציות אלימות. כמו כן, מאחר ובמרבית המקרים יצירת מהומה ופרובוקציה קודמת להתנהגות אלימה פיזית, הרי שניתן ללמוד מכך על האפשרות לטפל בבעיית האלימות כלפי צוותים רפואיים דרך הרחקת של גורמים בעלי פוטנציאל אלים כבר בשלבים מוקדמים יותר.

דוג' משאלון המחקר

ילד חולה, בן שלוש וחצי, הופנה למיון לצורך בירור חום שלא יורד במשך מספר ימים. הוא הגיע עם אימו למיון בבית חולים מרכזי בישראל בשעה שבע וחצי בערב. לאחר ההגעה למיון ופתיחת תיק התבקשה האם להמתין להגעתו של הרופא. במשך שלוש שעות האם נמצאת עם הילד כשהוא בוכה, על ידיה, כאשר למעט לקיחת מדדים ונתינת אקמול היא איננה מקבלת טיפול נוסף. כעבור 3 שעות הילד הקיא, האם פונה לאחות והוסבר לה שיש עומס וסדר עדיפויות למקרים דחופים יותר ושיצטרכו עוד להמתין. האם מתרגזת על התשובה ומתחילה לצעוק בחדר המיון ש - ״שאתם הורגים לי את הילד״.

שאלות מנקודת מבטה של האם:

אנא בחרו את התשובה הנכונה ביותר לדעתכם.

א. מה תהיה התגובה שלך לאירוע?

1) מקבלת את ההסבר וממשיכה לחכות בסבלנות.

2) מקבלת את ההסבר אבל מבקשת בתקיפות שיבדקו שוב מה אפשר לעשות כי מצבו של הילד מחמיר ואף רופא או גורם מטפל עדיין לא בדק אותו.

3) מתחילה לעשות בלגן, לחמם את כל הקהל במיון שהצוות לא מתייחס.

4) לא מקבלת את תשובת האחות ולא עוזבת את האחות ומפריעה עד שלא יגיע הרופא.

ב. האם לדעתך כאם לילד חולה במיון, הדבר נובע מ:

1) כפי שהאחות אמרה, סדר עדיפויות.

2) זלזול וחוסר מקצועיות של האחות.

3) ניהול לא נכון של המשאבים הקיימים.

4) שחיקה של הצוות.

ג. מה לדעתך הדבר מעיד על בית החולים?

1) מי שלא מעורר מהומה, לא מקבל טיפול בבית החולים.

2) הדבר מעיד על עומס בבית החולים.

3) הדבר מעיד על כך שבית החולים מתרשל בטיפול בחולים.

4) הדבר מעיד על ניהול שגוי בבית החולים.

ד. אם תראי אירוע כזה מתרחש לידך, כאשר בעקבותיו תתפרץ האם בצורה אלימה על האחות, האם תרגישי:

1) סלידה. בשום מקרה אין צורך להגיע לאלימות.

2) ארצה להתערב ולהגן על האחות, שאיננה אשמה במקרה.

3) אבין את האם וארחם עליה.

4) אקנא באם על כך שיש לה את האומץ לפעול כפי שהייתי רוצה

שאלות מנקודת מבט של אחות מיון:

אנא בחרו את התשובה הנכונה ביותר לדעתכם.

א. מהי התגובה הנכונה ביותר של האחות להתנהגות של האם במקרה של התפרצות?

1) מבקשת מיד להרחיק את האם הצועקת מחדר המיון.

2) שומעת את הצעקות וישר מזמינה צוות בטחון כדי למנוע הסלמה נוספת.

3) מבינה את מצוקתה של האם ועוד פעם מנסה להסביר על סדרי עדיפויות לפיהם הם עובדים גם במחיר אובדן זמן יקר בטיפול באחרים..

4) מבטיחה לאם שתעשה מה שצריך על מנת לזרז את הטיפול במקרה שלה, גם על חשבון חולים אחרים..

ב. כאחות וותיקה במיון, עד כמה תראי את המקרה כחריג?

1) בכלל לא, כל יום הורים צועקים במיון, ואולי בצדק.

2) אמנם זה אירוע שמתרחש לעיתים קרובות, אבל עדיים אנסה לטפל באירוע בצורה נפרדת ושונה.

3) זהו אירוע חריג, ויש אפס סובלנות לאלימות מילולית ולהפרעה של המשפחה בעבודה במיון.

4) כל אימא היא עולם ומלואו ואני יכולה להזדהות עם כאבה. לכן מבחינתי אנסה להבין את המצוקה של האם ולהתייחס אליה בהתאם

ג. מה לדעתך הגורמים שהובילו את האם להתפרצות?

1) התחושה של המשפחות שרק בדרך תוקפנית הם יזכו לטיפול.

2) הלחץ במיון.

3) חוסר התשובות הענייניות מצד הצוות הרפואי.

4) אווירה אלימה והתנהגות של חולים אחרים.

ד. מה לדעתך הסבירות שאירוע כזה יתגלגל להיות אירוע אלים?

1) גבוה מאוד, בהתחלה צועקים ואחר כך מרביצים. כבר היינו בסיטואציות האלו.

2) די נמוך, לא כל מי שמקלל או צועק מתדרדר במהירות לאלימות.

3) אם האירוע יטופל כמו שצריך הסיכוי לאלימות יהיה נמוך.

4) נמוך מאוד. האם מביעה מצוקה ולא התנהגות אלימה.

מצגת אלימות נגד רופאים ואחיות, פציינטים תוקפים צוות רפואי

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2021, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)

פרסומי ועדת המשמעת של הר"י ההסתדרות הרפואית בישראל, אתיקה רפואית, הוצאת הר"י, 2021

אהרן שפירא, (2019). מערכת הבריאות בישראל מול מערכות בריאות שונות בעולם, הוצאת ארצ"י- עמותת הרופאים העצמאיים בישראל

Cohen O., Shapira S., Aharonson-Daniel L.and Shamian J.,(2019), Confidence in Health-Services Availability During Disaster and Emergency Situations- Does it Matter? Lessons Learned from an Israeli Population Survey, International Journal of Environmental Research and Public Health, 1-12

חסינה

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת