עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על שביעות רצון בעבודה, התאמת עובד לתפקיד, משאבי אנוש, הרגשת שייכות מקום העבודה, כימיה עם מנהל עבודה, היקשרות לעבודה, התנהגות אנשים בארגון, מחוברות לעבודה, כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 1667)

‏390.00 ₪

42 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1667

עבודה על שביעות רצון בעבודה, התאמת עובד לתפקיד, משאבי אנוש, הרגשת שייכות מקום העבודה, כימיה עם מנהל עבודה, היקשרות לעבודה, התנהגות אנשים בארגון, מחוברות לעבודה, כמותני, שאלונים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התאמת עובד לתפקיד והרגשת שייכות מקום העבודה?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

ביצועי העובד במקום העבודה

היקשרות לעבודה

מידת התאמה לתפקיד ולמנהל

כימיה עובד ומנהל העבודה הישיר

התאמת עובד לתפקיד

שיטה

דיון ומסקנות

סיכום

ביבליוגרפיה כללית

עבודה אקדמית זו תעסוק בנושא מרתק שמכיל כמה נושאי משנה: התאמת עובד לתפקיד, משאבי אנוש, הרגשת שייכות מקום העבודה, שביעות רצון בעבודה, כימיה עם מנהל עבודה, היקשרות לעבודה, התנהגות אנשים בארגון, מחוברות לעבודה. מחקר זה בחן את השפעת מידת ההתאמה לתפקיד ומידת ההתאמה למנהל, על הקשר בין מחוברות לעבודה לבין ביצועי הפרט. במחקר השתתפו 112 אנשים, מתוכם 65 נשים ו־47 גברים כאשר הגיל הממוצע של המשיבים הינו 43.51 שנים. שיטת הדגימה במחקר הייתה דגימת נוחות, ובמסגרתה הופץ שאלון בן 31 שאלות למילוי עצמי, באמצעות שימוש ברשתות חברתיות שונות ובפנייה ישירה למשתתפים אפשריים. השערת המחקר הראשונה, הטוענת שככל שהמחוברות של הפרט לעבודה גבוהה יותר, כן רמת הביצוע שלו עולה, אוששה (4.3=p<0.0001, t), אולם שאר השערות המחקר לא אוששו. יחד עם זאת, בבחינה אחרת של הממצאים שנאספו, נמצא קשר מתווך בין מחוברות לעבודה להתאמת אדם-מנהל והתאמת אדם-תפקיד. קשר זה מצביע על כך שמחוברות לעבודה מעלימה את הקשר בין התאמת אדם-תפקיד והתאמת אדם-מנהל לביצוע. בנוסף, נמצא כי התאמת אדם-תפקיד דומיננטית יותר בקשר שלה למחוברות לעבודה לעומת התאמת אדם-מנהל. (שפירא, 2019)

המסקנה הנובעת ממחקר זה היא כי בתהליכי הגיוס של עובדים חדשים, ככל שארגונים ישכילו להגדיר בפרוט את דרישות התפקיד כמו גם לאפיין(בפרוט) את נתוני המנהל המגייס, כל זאת לפני תחילת תהליך הגיוס והפגישה עם המועמדים השונים, אזי תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, ניתן יהיה לקצר את תהליך הגיוס מחד ומאידך, להתמקד בעובדים בעלי ההתאמות הפוטנציאליות הגבוהות יותר לתפקיד ולמנהל המגייס. גיוס עובדים עם פוטנציאל להתאמות גבוהות לתפקיד ולמנהל, יגבירו את המחוברות לעבודה של העובדים שגויסו וזו, עשויה להגדיל את שורת הרווח של הארגון. (שמעוני, 2019)

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית מעל 20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2021, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)

שפירא ע', סוגיות מעשיות בניהול ומנהיגות, זב"מ (2019)

ברוך שמעוני, ייעוץ ארגוני, הוצאת מכוון הביטוס, הוצאת מאגנס, 2019

חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת