עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית כלל ברירת הדין בדיני נזיקין: מקום ביצוע העוולה (עבודה אקדמית מס. 1725)

‏290.00 ₪

23 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1725

עבודה סמינריונית כלל ברירת הדין בדיני נזיקין: מקום ביצוע העוולה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי כלל ברירת הדין בדיני נזיקין?

תוכן עניינים

 

א. מבוא

ב. פס"ד קרעאן

ג. כלל ברירת דין חדש

ד. עוולות חוצות גבולות

ה. החריג בפסיקה והשימוש בו

ו. הדגמת בעייתיות הסוגיה

ז. סיכום

 

המאמר  "על גישת 'מירב הזיקות' במשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי", סקר במפורט את הפסיקה המיישמת את גישת מֵרב הזיקות בשלושה תחומים, ובהם בתחום קביעת הדין החל על העוולה. במאמר הוצבע על תוצאות סותרות במקרים שווים, עקב השימוש בגישה זו, והגיע לכלל מסקנה כי בתחום זה אכן התממש הפוטנציאל המוכר של גישת מרב הזיקות ליצור חוסר ודאות. לפיכך הוצע לאמץ את המודל האנגלי, הקובע כלל ברירת דין קבוע (מקום התרחשות האירוע), בלוויית האפשרות לסטות מכלל זה במקרים חריגים.

 

מאז פורסמה החלטת בית המשפט העליון בעניין ע"א 1432/03 ינון יצור ושיווק נגד קרעאן, שדחתה את השימוש בגישת מרב הזיקות בתחום ברירת הדין בנזיקין, והבהירה כי כלל ברירת הדין הוא מקום ביצוע העוולה, בכפוף לחריג.

אחרי תיאור קצר של עניין קרעאן, אסביר ואעריך את כלל ברירת הדין החדש שנקבע שם. לאחר מכן אתמקד בשתי בעיות הכרוכות בכלל האמור: חוסר ההתייחסות לעוולות חוצות הגבולות ונוסח החריג לכלל. אסביר ואדגים כל אחת מן הבעיות ואציע להן פתרון.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 רונה שוז "על גישת 'מירב הזיקות' במשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי" מאזני משפט ד 349.

 

דנ"א 9254/04 ינון יצור ושיווק מוצרי מזון בע"מ נ' קרעאן, תק-על (1), 2227.

 

 Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, , Ch. 42.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת