עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון רפואה ומשפט בישראל – מצוי ורצוי (עבודה אקדמית מס. 1765)

‏290.00 ₪

עבודה מספר 1765

עבודה אקדמית מספר 1765

סמינריון רפואה ומשפט בישראל – מצוי ורצוי

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי רפואה ומשפט בישראל?

 

תוכן עניינים

א. מבוא

ב. חקיקה רפואית בישראל בשנים 

1. חוק זכויות החולה

2. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הרפורמה במערכת הבריאות

ג. לדמותה המשתנה של הזכות לאוטונומיה במשפט הרפואי

1. פגיעה באוטונומיה בטיפול רפואי כראש נזק

2. האוטונומיה של החולה ככלי דיוני - בעקבות עניין גלעד

3. הנזק הראייתי והזכות לאוטונומיה

ד. לסיכום ובשולי הדברים

 

אנו עדים להרחבה משמעותית, ויש האומרים דרמטית, בענף המשפט הרפואי. הרחבה זו באה לידי ביטוי בכל המישורים: הן בתחום החקיקה, הן בפסיקות בתי המשפט והן בעיסוק הגובר והולך בהיבטים המשפטיים של העיסוק ברפואה על-ידי הנמענים העיקריים של מעשי החקיקה, קרי : הרופאים, הסגל הסיעודי ושאר מקצועות הבריאות.

בחיבור סקירה זה נבחנים מגמות וחידושים במשפט הרפואי בתחום זכויות החולה והמטופל והיקף האחריות המקצועית של ציבור המטפלים, וזאת במספר תחומים עיקריים :

א.הרפורמה המבנית במערכת הבריאות בישראל.

ב.הרפורמה ביחסי מטפלים-מטופלים. מבין הנושאים המטופלים בחוק זכויות החולה תוצג ההכרעה בסוגיית זהות פורום הדיון הנאות בתחום הביו-אתי תוך יישומו גם בחוק המידע הגנטי ובהצעת חוק החולה הנוטה למות.

בחלק נוסף נפרשות התפתחויות יציר-הפסיקה הנקשרות בזכות לאוטונומיה במשפט הרפואי, וזאת בשלושה מישורים :

א. הרפורמה בפגיעה בזכות לאוטונומיה של המטופל כראש נזק עצמאי בתביעות רשלנות רפואית.

ב.תוצאותיו הקשות של מימוש הזכות לאוטונומיה בפרשת 'הדסה' נ' גלעד אל מול מחויבות נדרשת של מערכת המשפט לתהליכים של ניהול סיכונים ואבטחת איכות ברפואה.

ג. ניתוח יישומה של הזכות לאוטונומיה בתחומי הנזק הראייתי.

חלקו האחרון של החיבור מוקדש לסיכום וביקורת של תהליכים אלו, וקריאה למחויבות מוקפדת של בתי המשפט כמו גם המחוקק לקידום איכות הרפואה בצד זכויות המטופל.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

חוק זכויות החולה, ס"ח 327

 

 G. Siegal "Physicians' Attitudes Towards Patients' Rights Legislation" 20 Medicine & Law 20, 63-78

G. Siegal "From medical negligence to risk management: an evolving legal doctrine" 8 International Conference on Bioethics, Israel 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת