עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מוטיבציה בעבודה לאור סוג הניהול, סגנון הניהול של מנהל, כמותני+איכותני: שאלונים+ראיונות, ניהול הנעת עובדים, שביעות רצון (עבודה אקדמית מס. 180)

‏390.00 ₪

71 עמודים.

סמינריון מוטיבציה בעבודה לאור סוג הניהול, סגנון הניהול של מנהל, כמותני+איכותני: שאלונים+ראיונות, ניהול הנעת עובדים, שביעות רצון

שאלת המחקר

האם יש קשר בין סגנון הניהול של מנהל למוטיבציה של העובדים?

תוכן העניינים                                            

1 . מבוא

1.1 הגדרת הסוגיה החינוכית-ניהולית

  1. סקירה ספרותית: סקירה תיאורטית-אמפירית אינטגרטיבית

2.1 היבט מנהיגותי של הסוגיה

2.2 מוטיבציה

 2.3 היבט מדיניות החינוך העוסקת בסוגיה

2.4 היבט הלמידה הארגונית

2.5 היבט הערכה

2.6 היבט מערכות ניהול ממוחשבות תומכות החלטה

  1. שאלת מחקר

סיכום : חלק א'

חלק ב'

  1. מתודולוגיה

4.1 טיפוס המחקר

4.2 אוכלוסיית המחקר ומסגרת הדגימה

3.3 כלי המחקר

3.4 שיטת ניתוח הממצאים

3.5 תוקף ומהמנות

3.6 אתיקה מקצועית

.4 ממצאי המחקר

4.1 הליך המחקר

4.2 הצגת הממצאים וניתוחם

4.3 דיון ומסקנות

5 . חלק יישומי

5.1 המלצות יישומיות

5.2 רפלקציה אישית

6 . ביבליוגרפיה

.7 נספחים                                                                                                      

בספרות המחקרית קיימות תיאוריות רבות אודות סגנונות מנהיגות וניהול, כגון מנהיגות מעצבת,מתגמלת, פדגוגית, מוסרית.  שימוש נכון במידע רלוונטי אודות דפוס הניהול[1], יכול לקדם יותר את עבודת המנהלים ולשפר אותה. ההכרה של המנהל בסגנונות הניהול השונים, וחשוב מכך, היכולת להתאים כל סגנון למצבים בהם הוא נתקל, יש בהם כדי לייעל את עבודתו (ונגר ומנור).

מטרת העבודה היא לבחון את הקשר בין דפוס הניהול בו נוקט מנהל המחלקה, לבין מוטיבציית המרצים במחלקתו. מאחר ולסגנון הניהול של מנהל המחלקה יש כדי לתרום ליחסי הגומלין בינו לבין צוותו, או לחילופין להעכיר את האקלים השורר ביניהם (פופר,  2014), תופסת שאלת המוטיבציה מקום נכבד בנושא זה. מאחר ואין זה מובן מאליו שהמרצים ירצו להשקיע מאמץ יתר בעבודתם, מנהלי המחלקות צריכים ליצור מניע חיובי חזק בקרב המרצים. ההכרה ברמת החשיבות שייחס מנהל המחלקה להשפעה של דפוס ניהולו, עשויה להשפיע על מוטיבציית המרצים, כדי שתבוא לידי ביטוי בסיפוק, צמיחה אישית, אמינות ומחויבות המרצים, כלפי המחלקה והמכללה.

מנהל בית ספר הוא מנהל בדרג ביניים במדרג הארגוני, וככזה, הוא מופקד על יחידה ארגונית אחת מתוך רבות הממוקמות ברמה הביצועית (אופלטקה). יחסי הניהול בעמדת ביניים זו, דורשים מהמנהל לפעול כממונה, כשווה וככפוף. יחסי הניהול בעמדה מעין זו תובעניים ביותר, במיוחד בהתחשב בכך, שבכדי לנהל לא די שהמנהל יהיה מסוגל לתפקד היטב בשלושת התפקידים, אלא עליו להיות מסוגל לעבור מתפקיד לתפקיד במהירות ובתכיפות (אופלטקה). מנהל מחלקה במכללה להנדסאים, אף הוא בשל מיקומו הדומה במדרג הניהולי, ניצב לעיתים קרובות למול  דרישות ותביעות שמקורן בגורמים דומים ועליו לשאול עצמו לעיתים קרובות, מהו האיזון הנכון בין טובת הארגון לטובת העובדים, בכדי להשיג בצורה הטובה ביותר את המטרות הרצויות.

דוגמת שאלון (חלקי)

 

מזדהה מאד

מזדהה

ניטראלי

מזדהה חלקית

לא מזדהה כלל

1. הדבר שגורם לי הכי הרבה שמחה, זה שאני עושה עבודה מעניינת

4

3

2

1

0

2. הדבר שגורם לי הכי הרבה שמחה, זה שהמנהל מתפנה לשוחח איתי

4

3

2

1

0

3. "יום טוב" עבורי הוא יום בו משבחים אותי על עבודתי

4

3

2

1

0

4. ביום בו אני מקבל משכורת טובה עבור עבודתי, אני שמח

4

3

2

1

0

5. מרגיז אותי מאוד שלאנשים בעבודה לא אכפת בכלל מה אני עושה

4

3

2

1

0

6. מרגיז אותי מאוד שאני עובד במקום לא מסודר

4

3

2

1

0

7. מרגיז אותי מאוד לעשות עבודה שאין בה שום אחריות

4

3

2

1

0

8. מרגיז אותי מאוד שההנהלה לא מתייחסת לעובדים

4

3

2

1

0

9. עבודה מעניינת, זה העיקר בשבילי

4

3

2

1

0

10. עבודת צוות בין העובדים וההנהלה, זה העיקר בשבילי

4

3

2

1

0

11. יש לי הרגשה טובה בעבודה שמעריכים שמה שאני עושה זה חשוב

4

3

2

1

0

12. יש לי הרגשה טובה בעבודה כשאני יכול לפנות למנהל בכל בעיה שהיא

4

3

2

1

0

13. כשמצליחים לעשות את העבודה היטב, מרגישים סיפוק רב

4

3

2

1

0

14. כשהמנהל מתייחס יפה, מרגישים סיפוק רב בעבודה

4

3

2

1

0

15. אני חש הרגשת שמחה רבה כשאני מתקדם בעבודה

4

3

2

1

0

16. אני חש הרגשת שמחה רבה כשאני עובד במקום שקט ומסודר

4

3

2

1

0

17. אני מאוד שמח כשאני עובר מדרגה אחת בעבודה לדרגה גבוהה יותר

4

3

2

1

0

18. אני מאוד שמח כשאני מקבל משכורת גבוהה יותר על עבודתי

4

3

2

1

0

19. מעצבן לעשות עבודות שבהן אומרים לך שלא אתה אחראי על העבודה

4

3

2

1

0

20. מעצבן מאוד כשהמנהל לא מסביר כהלכה מה הוא רוצה ממך

4

3

2

1

0

דוגמא לחלק מראיון:

באילו כלים יכול להשתמש מנהל המחלקה הישיר שלך על מנת להגביר את המוטיבציה של המרצים

קודם כל הוא נושא השכר. אין שום ספק שהשכר הוא מדד להערכה של העבודה אותה אני מבצע. ברגע שאני מקבל שכר גבוה אני מרגיש שמערכים אותי, את עבודתי ואת ביצועי לתת תמורה הולמת. שכר גבוה נותן לי הרגשה שמצפים ממני וזה מחייב אותי גם לתת יותר. לכן, ההשקעה שלי תהיה גבוהה מאוד מתוך ידיעה שכגדול השכר כך גודל המחויבות והאחריות שלי. כמו כן תנאים נוספים שמעבר לשכר כמו תנאי עבודה נוחים ותוספות נלוות גורמים לך להכיר בערך המקום בו אתה נמצא, שכן לא בכל המקומות האחרים נותנים היום תנאים טובים. הדבר גורם לך להעריך יותר את מקום עבודתך ולשמור עליו. זה גורם לך להשתדל להיתפס בעבודה כאחד שתורם, שמצליח ושיש כלפי הערכה מתוך רצון לשמור על מקומך.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אבידוב, א'. שינוי ארגוני במערכות למידה – מדריך למידה. רעננה, האוניברסיטה הפתוחה.

אחיטוב, נ', נוימן, ז', צבירן, מ' . מערכות מידע לניהול. תל אביב: דיונון.

אשכנזי, צ'.  שיתוף עובדים באמצעות מועצת ייצור משותפת: הקשרים בין סגנון ניהול נתפש לבין מדדים של שיתוף עובדים.עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח" אוניברסיטת תל-אביב.

בונה, ז'.קשרים בין תפיסת מנהיגות לשביעות רצון ומוטיבציה של מונהגות ושביעות רצון של הלקוחות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח" אוניברסיטת תל-אביב.

בייט- מרום, ר' . שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידה 2 (עמ' 25-47). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה