עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית קינטור רצח, דוקטרינת הקינטור, עבירת רצח משפט פלילי, הלכת אזואלוס (עבודה אקדמית מס. 2117)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2117

עבודה סמינריונית קינטור רצח, דוקטרינת הקינטור, עבירת רצח משפט פלילי, הלכת אזואלוס

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הלכת אזואלוס בענין דוקטרינת הקנטור בעבירת הרצח במשפט הפלילי?

 

תוכן עניינים

א. הצגת הנושא

 

ב. המשפט האנגלי

 

1. הצדקה ותירוץ בדוקטרינת הקנטור

 

2. "האדם הסביר'' וחבר-המושבעים בהלכת הקנטור של המשפט המקובל

 

3. "האדם הסביר" בהלכת הקנטור, "הצדקה" ו"תירוץ"

 

4. ביקורת על "האדם הסביר" ועל הלכת הקנטור במשפט המקובל

 

ג. המשפט הישראלי

 

1. ''האדם הסביר" במשפט הישראלי

 

2. סטיגמטיזציה של הנאשם באמצעות תפקידו של "האדם הסביר" בהלכת הקנטור

 

3. "האדם הסביר" כ"איש-כבוד": "תירוץ", "הצדקה", ו"האדם הסביר" בהלכת הקנטור

 

4. משמולביץ וג'ונדי לאזואלוס

 

5. הצעה ל"מבחן כפול" חדש

 

ד. מינו של "האדם הסביר", ו"האשה הסבירה"

 

1. "אשה סבירה" ו"ישראלית מצויה" במשפט הישראלי

 

2. סיכום

 

עבודה סמינריונית זו עוסקת בקינטור לרצח, דוקטרינת הקינטור בעבירת הרצח במשפט פלילי. בע"פ אזואלוס נ' מ"י,1 נבחנה ונקבעה מחדש דוקטרינת הקנטור בעבירת הרצח במשפט הפלילי הישראלי, וליתר דיוק, ברצח בת-זוג פרודה. מורים אזואלוס ירה למוות באשתו שבהליכי גירושין ובירידה, לאחר שלטענתו, נשק לה האיש לנגד עיניו.2 בבית-המשפט המחוזי הורשע אזואלוס ברצח,3 אך בית- המשפט העליון, מפי נשיאו, כבוד השופט אהרון ברק, קיבל את טענת הערעור לפיה פעל אזואלוס מתוך קנטור סביר, והמתיק את דינו מהרשעה ברצח להרשעה בהריגה. פסק-דינו של בית -המשפט העליון בעניין זה מכיל כמה קביעות משפטיות, אותן אבחן ואבקר ברשימה זו:

 

(1) בית-המשפט שב ואישר את ההלכה לפיה שאלת הקנטור מוכרעת לא רק על-פי מצבו הנפשי הסובייקטיבי של הנאשם, אלא גם על-פי המבחן ה"אובייקטיבי" של תגובת "האדם הסביר";4

 

(2) בית-המשפט אימץ את מאפייניו של "האדם הסביר" כפי שהתפתחו בפסיקה, אך שילב לתוכם גם את מאפייניו של "הישראלי המצוי/הרגיל" (כפי שנקבעו בע"פ 30/73 שמולביץ נ' מ"י5);

 

(3) בית-המשפט קבע כי "הישראלי המצוי" היה עלול לנהוג בנסיבות העניין כפי שפעל אזואלוס.

 

להלן אבדוק את השימוש ב"אדם הסביר" וב"ישראלי המצוי" בהלכת הקנטור במשפט הישראלי מתוך השוואה לשימוש המקביל ביצור הבדיוני במשפט המקובל האנגלי. מסקנתי היא כי השימוש שנעשה במשפט הישראלי בדמות האלגורית הינו בעייתי במובנים רבים, וכי רצוי להניח ל"אדם הסביר" בהלכת הקנטור, ולהחליפו במבחן אחר, אותו אציע.

 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דורון מנשה התאוריה של דיני הראיות (עורך: גיא סנדר, הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017). 

 

 (J. Horder Provocation and Responsibility (Oxford, 

ת"פ (נצ') מ"י נ' אזואלוס (לא פורסם).

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת