עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תביעות ייצוגיות משקיעים ניירות ערך, קרן הגשמה אבי כץ, בזק, משפט משווה, תאגידים, תובענות ייצוגיות , תובענה ייצוגית (עבודה אקדמית מס. 2285)

‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2285

עבודה אקדמית תביעות ייצוגיות משקיעים ניירות ערך, קרן הגשמה אבי כץ, בזק, משפט משווה, תאגידים, תובענות ייצוגיות , תובענה ייצוגית

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי תביעות ייצוגיות של משקיעים בניירות ערך?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

הליך התובענה הייצוגית

האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בשם רבים

חקיקה

עקרונות התובענה הייצוגית:

דוגמאות אקטואלית מ-2020 של תביעות יצוגיות על הטעיית משקיעי ני"ע:

תביעה ייצוגית של משקיעי ני"ע נגד חברת הגשמה של מייסד קופיקס אבי כץ

2020: תביעות יצוגיות נגד בזק על הטעיית משקיעי ני"ע –

חברת בזק לא ביצעה הפרשה נאותה בגין סכום החשיפה האמיתי שלה לסיכון

יסודות התובענה הייצוגית:

מהי רמת השכנוע הדרושה לאישור תובענה ייצוגית

משפט משווה

השוואה בין המשפט האמריקאי לישראלי

סיכום

ביבליוגרפיה

העבודה נכתבת במסגרת סוגיות בדיני תאגידים. התובענה הייצוגית נגד תאגיד הינה מכשיר יעיל מאוד במערך הפיקוח על נורמות המיועדות להגן על המשקיעים בני"ע.

התובענה הייצוגית מאפשרת לנהל הליך משפטי נגד תאגיד שלא היה יוצא לפועל אם על כל אחד מהנפגעים היה לייצג את עצמו. המונח באנגלית לכלי משפטי זה הוא Class Actions.

 במסגרת התובענה הייצוגית ישנה אפשרות לריבוי תובענות ייצוגיות באותו נושא.

תובענה ייצוגית היא כלי משפטי מעולה. הסכנה היא בשימוש יתר בכלי זה עד כדי זילות.

שימוש בתובענות ייצוגיות נעשה פופולרי (יש שיאמרו פופולרי מדי) בעת האחרונה והן מהוות מכשיר יעיל שיש התולים בו תקוות רבות בתחומים מגוונים, החל בתרמית ואי גילוי של מנהלים ובעלי שליטה בחברות לבעלי מניותיהן- וכלה בטענות של חוק ני"ע, למען טענות נגד ניהול בלתי תקין ובלתי חוקי של חברות[1]- ועוד. [2]

יחד עם זאת נראה, שנוצר פער בין העמדות המוצהרות של בתי המשפט לבין האפשרות המעשית להתשמש במכשיר זה.

על מנת שתהליך מעין זה יתקיים, חייבים להתקיים שני תנאים: האחד, כי תיווצר תשתית משפטית דיונית המאפשרת להמיר את ההליך האזרחי מהליך איניווידואלי להליך קיבוצי. התנאי השני שתתרחש קואורדינציה מתאימה בין היחידים שתתארגן קבוצה.

תכליתו של מוסד התובענות הייצוגיות היא לאפשר ריכוז יעיל של כוח במסגרת קיבוצית כאשר קיימת תשתית עניינית מספקת לכך. מוסד התובענות הייצוגיות נתפס כאחת הדרכים החשובות ביותר להגנה על האינטרס השל המשקיע בני"ע. [3]

על אף חוסר הבהירות, למכשיר זה יתרונות רבים אשר יפורטו בהמשך עבדותי, לרבות, יתרונו הניכר של המוסד, שהוא בכך שהוא קובע ברירת מחדל יעילה שלפיה הזכאי מצטרף מאליו לתובענה ללא צורך לנקוט יוזמה כלשהי. זאת ועוד, הליך זה מקל על העומס במערכת השיפוטית.

ריכוז התביעות בהליך אחד חוסך זמן שיפוטי שהיה מתבזבז אילו הוגשו תביעות בנפרד. מול יתרונות כלי התובענה הייצוגית, נבחן את חסרונותיו של כלי זה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 אסא ששון "תביעה ייצוגית נגד הגשמה: 'עברה על חוק ני"ע - והסתירה מידע ממשקיעים' "  25.02.2020

אביאל פלינט, חגי ויניצקי תובענות ייצוגיות, הוצאת "נבו" 

ישי לויט " תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך" הפרקליט מב, חוברת ג


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת