עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מיסוי אופציה נדל"ן, מיסוי מקרקעין, מיסים אופציות בעסקאות מקרקעין, מס על אופציה במקרקעין (עבודה אקדמית מס. 2353)

‏290.00 ₪

36 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2353

עבודה אקדמית מיסוי אופציה נדל"ן, מיסוי מקרקעין, מיסים אופציות בעסקאות מקרקעין, מס על אופציה במקרקעין

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי מיסים אופציות בעסקאות-מקרקעין?

ראשי פרקים

מבוא

מהי אופציה במקרקעין ?

מיסוי אופציה במקרקעין

אופצייה ייחודית

מיסוי מכירה ומימוש של אופצייה ייחודית

מיסוי מכירה של זכות במקרקעין שנרכשה במימוש אופצייה ייחודית

מיסוי הענקה, מכירה והסבה של אופצייה כללית לאחר תיקון 50 לחוק

מס שבח מקרקעין

כתיבת אופציה כאירוע-מס

משפט משווה

ארה"ב

משפט בריטי

דין-המס הנוהג בישראל

עמדת רשויות-המס

עמדת רשויות-המס - הסדר חלקי ושגוי

הדין הישראלי - חלופות מיסוי אפשריות

מיסוי על-פי חוק מס-שבח

ההסדר המוצע - מיסרי אחיד במס-הכנסה של רווחי אופציות

ישימותו של ההסדר המוצע על-פי הדין הנוהג בישראל

סיכום

ביבליוגרפיה

הגדרת המונח "מכירה" בסעיף 1 לחוק מיסוי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),  מכניס לגדר העיסקאות שימוסו במס שבח ומס רכישה גם הענקתה של זכות לקבל

הגדרת המונח "מכירה" בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן – החוק) מכניסה לגדר העיסקאות שימוסו במס שבח ומס רכישה גם הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין (להלן – אופציה כללית), וכן העברה, הסבה או וויתור על זכות כאמור, בין בתמורה ובין ללא תמורה, בין אם מומשה האופציה הכללית בפועל ובין אם לאו.

 רשויות מיסוי מקרקעין מתייחסות לאופצייה כללית כעסקה דו שלבית, כאשר בשלב הענקת העברת או הסבת האופצייה הכללית ממוסה שווי האופצייה הכללית כפי שנקבע בין הצדדים ובשלב המימוש ממוסה ייתרת שווי המימוש. ברשויות המס רואים את מועד הענקת האופצייה כמועד המכירה.  

 עסקת אופציה היא עסקה השונה מעסקת מכר של זכות במקרקעין ומהווה תכנון מס לגיטימי; לסקירה של הסוגייה ראו יצחק הדרי “מס שבח מקרקעין” כרך א' מהדורה שנייה- תש”ס 353). כחריג לכלל האמור, במטרה לעודד במטרה לעודד שוק משני של מסחר באופציות ולעורר את שוק הנדל"ן, קובעות הוראות פרק חמישי 2 לחוק, שהוסף כהוראת שעה במסגרת תיקון 50 לחוק והפך להוראת קבע במסגרת תיקון 58 לחוק, כי בנסיבות שיפורטו להלן הענקת והעברת או הסבת אופצייה במקרקעין תופטר ממס שבח וממס רכישה (הלן – אופצייה ייחודית) ותשלומם של מיסים אלה יידחה למועד מימוש האופצייה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבאי י', שראל מ', המיסוי הישיר בישראל – מאפיינים, עיוותים והצעות לשינוי, הוצאת קהלת (2019)

משה אלפסי היטל השבחה - דין, הלכה ומעשה, הוצאת "אוצר המשפט"

משה אלפסי הקודקס המקיף של דיני המיסוי המוניציפלי בישראל, הוצאת אוצר המשפט

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת