עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית המשטרה והערבים, משטרת ישראל והמגזר הערבי והמוסלמי, שת"פ ,אימון ואכיפה, תקופת הקורונה, שיטור בחברה רב תרבותית (עבודה אקדמית מס. 2374)

‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2374

עבודה אקדמית המשטרה והערבים, משטרת ישראל והמגזר הערבי והמוסלמי, שת"פ ,אימון ואכיפה, תקופת הקורונה, שיטור בחברה רב תרבותית

שאלת המחקר

האם המגזר הערבי גילה יותר שיתוף פעולה עם המשטרה בתקופת הקורונה ?

תוכן עניינים 

פרק 1 מבוא

  • תקציר

פרק 2 סקירת ספרות

2.1 שיטור בחברה רב תרבותית

2.2 שיטור בחברה שסועה

2.3 שיטור יתר

2.4 שיטור חסר

2.5 אפיון אתני

2.6 לגיטימיות המשטרה

2.7 משטרת ישראל והמגזר הערבי

2.8 עבודת המשטרה בתקופת הקורונה

פרק 3 המחקר ושיטת המחקר

3.1 מטרת המחקר

3.2 השערות

3.3 שאלות המחקר

3.4 שיטת המחקר

פרק 4 ממצאים ומסקנות

4.1 ממצאים

4.1.1 ממצאים על פי אוכלוסיית השוטרים

4.1.2 ממצאים על פי אוכלוסיית האזרחים

4.2 מסקנות

פרק 5 דיון וסיכום

5.1 דיון וסיכום

ביבליוגרפיה

 

מטרת עבודה זו היא לבדוק ולחקור את יחסה של משטרת ישראל כלפי האוכלוסייה הערבית וכן את יחס האוכלוסייה כלפי המשטרה , לבדוק את האכיפה וצורתה וכמו כן את מידת השיתוף פעולה בין שני הקצוות בימים כתיקונם באופן כללי ובתקופת הקורונה בפרט .

סוגיית מערכת היחסים שבין משטרת ישראל למגזר הערבי היא חלק בלתי נפרד מהדיון היום יומי, הן בהיבט החברתי ציבורי והן בהיבט המערכתי ארגוני במדינת ישראל.

אמון הציבור במשטרה ותחושת הביטחון האישי הם מושגים שלובים זה בזה ומהווים נדבך מרכזי ביכולת התפקוד של המשטרה במדינה דמוקרטית. אמון הציבור במשטרה הוא הבסיס ללגיטימציה שהיא מקבלת כדי לפעול (חסייסי, 2005).

סוגיית מערכת היחסים שבין משטרת ישראל למגזר הערבי היא חלק בלתי נפרד מהדיון היום יומי, הן בהיבט החברתי ציבורי והן בהיבט המערכתי ארגוני במדינת ישראל.

בעבודתי זו אתמקד בעבודת המשטרה בקרב האוכלוסייה הערבית והמוסלמית אבדוק ואחקור את אכיפת החוק ,אימון ושיתוף הפעולה כמו גם את התנהגות האוכלוסייה הערבית אל מול המשטרה מידת האמון בארגון ומידת השיתוף פעולה עם ארגון כל זאת בתקופת הקורונה ותחת הנחיות ותקנות חירום ותקנות שעה אשר משתנות מיום ליום .

בעבודה זו אבצע ראיונות מול שוטרים אשר עובדים במגזר ויבוצעו ראיונות עם אזרחים מהמגזר 

(בעבודה האקדמית כ-12 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת